Usługi projektowe

 • Centrum Projektowe „Miastoprojekt” zajmuje się odpłatnymi usługami, które dotyczą m.in.:
  • wykonania projektów budowlanych i wykonawczych obiektów szkolnych, sportowych, służby zdrowia, administracji, drogowych przejść granicznych, banków, budynków mieszkalnych, hoteli, restauracji,
  • opracowania projektów uzbrojenia i zagospodarowania terenów oraz instalacji specjalnych,
  • przygotowania kosztorysów inwestorskich i studiów wykonalności inwestycji,
  • sprawowania nadzoru autorskiego i inwestorskiego,
  • konsultacji techniczno-ekonomicznych i technologicznych,
 • Centrum Projektowe „Miastoprojekt”, Centrum Obsługi Inwestora, Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości świadczą odpłatne usługi dotyczące przygotowania wniosków do funduszy UE,  biznes planów, studiów wykonalności inwestycji, strategii rozwoju lokalnego.

Usługi doradcze

 • Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości zajmuje się bezpłatnym doradztwem w zakresie finansów, zarządzania, marketingu, zasobów ludzkich, źródeł finansowania działalności gospodarczej.
 • Centrum Obsługi Inwestora świadczy kompleksowe usługi doradcze dla inwestorów krajowych i zagranicznych w zakresie procedur administracyjno-prawnych rozpoczynania działalności gospodarczej w Polsce, poszukiwania terenów pod inwestycje. Ponadto  przygotowuje społeczno-gospodarcze analizy dla inwestorów dotyczące m.in.  lokalnego potencjału kadrowego, bezrobocia,  zakresu zachęt i ulg.
 • Centrum Obsługi Inwestora zajmuje się  także doradztwem i działalnością wydawniczą skierowaną do obecnych i przyszłych eksporterów. Wśród opracowanych przez niego wydawnictw są m.in. Przewodnik Eksportera (kompendium wiedzy nt. działalności eksportowej) oraz Tapeta Eksportowa (zbiór pomocnych informacji nt. największych odbiorców polskiego eksportu). W celu wymiany doświadczeń, podejmowania wspólnych działań promocyjnych i edukacyjnych powołano, spotykający się cyklicznie  Klub Eksportera.
 • Centrum Transferu Technologii udziela porad w zakresie dostępnych źródeł finansowania działalności innowacyjnej (fundusze przedakcesyjne, strukturalne, 5 i 6 Program Ramowy i inne).
 • Centrum Transferu Technologii prowadzi konsultacje związane z prawami własności intelektualnej i zajmuje się kojarzenie partnerów do współpracy technologicznej.
 • Centrum Współpracy Transgranicznej jest w stałym kontakcie z ukraińskimi i słowackimi ekspertami w dziedzinie rozwoju regionalnego, współpracy gospodarczej oraz transgranicznej. Dla firm, samorządów i organizacji, które chciałyby skonsultować swoje pomysły oraz rozwiązać konkretne problemy oferuje pomoc zarówno w znalezieniu niezależnego eksperta, jak i organizacji indywidualnych konsultacji. Usługi te są częściowo odpłatne.
 • Centrum Współpracy Transgranicznej oferuje również pomoc przy poszukiwaniu partnerów do konkretnych projektów transgranicznych. Usługi te są nieodpłatne.

Usługi szkoleniowe

 •  Centrum Informacji i Szkoleń prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców, firm, samorządów z zakresu dostępności funduszy strukturalnych, przedsiębiorczości, marketingu, itp. Usługi te są odpłatne.
 • Centrum Obsługi Inwestora organizuje szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców w zakresie przyciągania i promocji inwestycji. Szkolenia organizowane są we współpracy z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych i mają na celu jak najlepsze przygotowanie samorządów województwa podkarpackiego do obsługi potencjalnych inwestorów.
 • Centrum Współpracy Transgranicznej organizuje szkolenia, seminaria i konferencje dotyczące szeroko pojętej współpracy transgranicznej (w szczególności
 • w dziedzinie biznesu, turystyki i kultury), dla samorządów i organizacji pozarządowych łącznie z przygotowaniem szczegółowego programu oraz zapewnieniem trenerów, prelegentów, tłumaczy. Usługi te są odpłatne.
 • Regionalne Centrum Informacji Europejskiej organizuje szkolenia i konferencje na tematy unijne adresowane do różnych grup odbiorców – przedstawicieli samorządów, młodzieży szkolenie, przedsiębiorców, bezrobotnych.

Misje gospodarcze

 • Centrum Obsługi Inwestora i Centrum Transferu Technologii organizuja targi i misje gospodarcze. Wśród zorganizowanych do tej pory przedsięwzięć tego typu znalazły się m.in.: misja gospodarcza do Północnej Nadrenii-Westfalii i Belgii, Polsko-Austriackie rozmowy kooperacyjne w Wiedniu, prezentacja województwa podkarpackiego na Kongresie i Targach Inwestycji i Nieruchomości Przemysłowych Europy Środkowo-Wschodniej "REALLOCATION", przyjazd do Rzeszowa przedsiębiorców francuskich z branży lotniczej.
 • Centrum Współpracy Transgranicznej organizuje studyjne wyjazdy zagraniczne z udziałem podkarpackich przedsiębiorców na spotkania i misje handlowe na Ukrainę i Słowację Usługi te są odpłatne.
 • Centrum Współpracy Transgranicznej  organizuje  również grupowe wyjazdy zagraniczne (głownie na Ukrainę i Słowację) na targi branżowe oraz wystawy handlowe.

Usługi te są odpłatne.

Usługi informacyjne

 • Centrum Transferu Technologii zajmuje się rejestracją firm i instytucji zainteresowanych otrzymywaniem informacji o nowych ofertach i zapotrzebowaniach technologicznych z Polski i Europy, konferencjach, seminariach, spotkaniach brokerskich, itp. Aktualnie w bazie jest ok. 80 000 klientów z całej Europy.   Informacje  te są przesyłane bezpłatnie, drogą elektroniczną, w języku angielskim.
 • Centrum Transferu Technologii  jest członkiem Krajowego Systemu Usług (KSU) i  otrzymuje na bieżąco informacje na temat wielu imprez organizowanych w Polsce i Europie dotyczących innowacyjności i transferu technologii (targi, szkolenia, dni współpracy, dni transferu technologii, seminaria). Informacje te przekazujemy naszym klientom bezpłatnie.
 • Centrum Transferu Technologii może być pośrednikiem w negocjacjach dotyczących uczestnictwa naszych klientów w europejskich projektach badawczych 6 Programu Ramowego Komisji Europejskiej.
 • Centrum Obsługi Inwestora na bieżąco   wyszukuje oferty nieruchomości zabudowanych (brown-field) oraz niezabudowanych (green-field), które następnie są oferowane zgłaszającym się inwestorom krajowym i zagranicznym. Baza ofert inwestycyjnych zawiera obecnie około 200 lokalizacji inwestycyjnych. Najciekawsze oferty z bazy COI są prezentowane na stronie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.
 • Regionalne Centrum Informacji Europejskiej posiada bogatą, stale aktualizowaną  biblioteczkę, zawierającą publikacje i materiały poświęcone tematyce europejskiej. Zawiera ona książki i foldery informacyjne dla różnych grup społecznych, serie poradników „Biblioteczka przedsiębiorcy”, broszury informacyjne oraz ulotki tematyczne. Ponadto  dysponuje bazą teleadresową krajowych instytucji informujących o Unii Europejskiej oraz ośrodkach i instytucjach, które prowadzą usługi informacyjno-doradcze w tej dziedzinie. Część posiadanych publikacji jest w wersji angielskiej, niemieckiej i francuskiej. Z biblioteki każdy zainteresowany może skorzystać na miejscu nieodpłatnie. Istnieje możliwość wypożyczenia materiałów.
 • Regionalne Centrum Informacji Europejskiej posiada również  bazę danych samorządów i organizacji pozarządowych zainteresowanych udziałem w projektach i inicjatywach europejskich (w szczególności transgranicznych: INTERREG III, TACIS). Może być pośrednikiem w nawiązaniu kontaktu z podmiotami, jak również występować w roli krajowego partnera strategicznego w projektach, służąc własnym doświadczeniem w realizacji podobnych inicjatyw.
 • Centrum Współpracy Transgranicznej wychodząc naprzeciw potrzebom polskich i ukraińskich przedsiębiorców uruchomiło bazę danych ofert gospodarczych (http://www.cwt.rarr.rzeszow.pl/baza.php). Zawiera ona uszeregowane według branż oferty gospodarcze podkarpackich i ukraińskich firm i ma ułatwić nawiązanie współpracy handlowej. Zamieszczenie oferty jest bezpłatne.
 • Centrum Współpracy Transgranicznej  otrzymuje na bieżąco informacje na temat wielu imprez, spotkań i konferencji organizowanych w Polsce i w krajach Euroregionu Karpackiego (głównie na Ukrainie), dotyczących inwestycji zagranicznych, aspektów prawnych prowadzenia działalności gospodarczej za granicą, opracowywania promocji eksportu firm na rynkach zagranicznych.
 • Centrum Współpracy Transgranicznej posiada elektroniczną bibliotekę (http://www.cwt.rarr.rzeszow.pl/biblioteka.php) zawierającą wersje elektroniczne własnych publikacji, a także przydatne informacje na temat współpracy transgranicznej i gospodarczej z Ukrainą, form inwestowania, materiały pokonferencyjnych i wiele innych. Dysponuje również szeregiem publikacji i materiałów informacyjnych na temat krajów Euroregionu Karpackiego  oraz rynków wschodnich, funduszy pomocowych UE w ramach współpracy transgranicznej, metod prowadzenia działalności gospodarczej za granicą. Z biblioteki każdy zainteresowany może skorzystać na miejscu nieodpłatnie.
 • Centrum Współpracy Transgranicznej prowadzi na swojej stronie internetowej forum dyskusyjne oraz panel pytań i odpowiedzi. W tej części serwisu każdy może zadać pytanie na dowolny temat związany z szeroko pojętą współpracą transgraniczną, na które zespół CWT wraz z panelem ekspertów udzieli odpowiedzi.
 • Przy Ośrodku Zarządzania Finansami znajduje się Punkt Konsultacyjny, który udziela bezpłatnych informacji dla małych i średnich przedsiębiorstw dotyczących m.in.:
  • administracyjno-prawnych aspektów wykonywania działalności gospodarczej
  • zarządzania przedsiębiorstwem(prawo, marketing, finanse, podatki itp.)
  • programów pomocowych finansowanych z budżetu państwa i funduszy UE
  • zasad wypełniania wniosku o udzielenie dotacji
  • dostępnej na rynku ofercie kredytów bankowych i funduszach pożyczkowych
  • firm leasingowych,  funduszach poręczeń kredytowych

Usługi proinnowacyjne

 • Centrum Transferu Technologii zajmuje się przeprowadzaniem auditów technologicznych, współpracując w tym zakresie z ekspertami z Politechniki Rzeszowskiej i biznesowymi.
 • Centrum Transferu Technologii jako członek Europejskiej sieci IRC (Innovatione Relay Centres) posiada dostęp do bazy danych BBS. W bazie na bieżąco zamieszczane są informacje na temat ofert technologicznych i zapotrzebowań pochodzących z firm i instytucji badawczo-rozwojowych z całej Europy. Centrum Transferu Technologii oferuje wsparcie auditu identyfikacji i opracowanie ofert lub zapotrzebowań.

 

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Wrzesień 2019
dziś jest: Poniedziałek, 16 Wrzesień 2019
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Aktualności

Targi Ekonomii Społecznej

2019-09-13
W niedziele 15 września 2019r. na Bulwarach nad Sanem w Jarosławiu odbędą się Targi Ekonomii Społecznej współorganizowane przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach Projektu „SENTINEL Rozwój i wzmacnianie przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalizowania ich wpływu w sektorze gospodarczym i społecznym w państwach Europy Środkowej”.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 27 581 000,00 PLN