PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014-2020

Etap I Działania 1.4 „Wzór na konkurencję"
W ramach Etapu I działania 1.4 POPW dofinansowanie mogą uzyskać projekty obejmujące przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej.
Koszty kwalifikowalne obejmują koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 100 000 zł.
Maksymalna intensywność dofinansowania projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Termin naboru wniosków: październik 2016 – listopad 2016.

Etap II Działania 1.4 „Wzór na konkurencję"
W ramach Etapu II działania 1.4 POPW dofinansowanie mogą uzyskać projekty obejmujące wsparcie na wdrożenie w firmie strategii wzorniczej opracowanej w ramach I etapu, tj. przeprowadzenie działań z wykorzystaniem procesów projektowania, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji. Wsparcie w ramach tego etapu obejmie:
- usługi doradcze niezbędne do realizacji projektu wzorniczego,
- zakup urządzeń i maszyn oraz wartości niematerialnych i prawnych (wyłącznie w przypadku innowacji produktowych).
Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 3 mln zł.
Maksymalna intensywność dofinansowania projektu wynosi 60% lub 70% kosztów kwalifikowalnych.

Termin naboru wniosków: 30 maja 2016 – 28 kwietnia 2017.

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Styczeń 2018
dziś jest: Niedziela, 21 Styczeń 2018
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Aktualności

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 34.277.000,00 PLN