REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA III. CZYSTA ENERGIA

DZIAŁANIE 3.1 ROZWÓJ OZE

Typ1: Roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie przedsięwzięć dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł w oparciu o energię wody, wiatru, słońca, geotermii, biogazu i biomasy.
Inwestycje o łącznej mocy instalowanej elektrowni/jednostki poniżej:
• energia wodna (do 5 MWe),
• energia wiatru (do 5 MWe),
• energia słoneczna (do 2 MWe/MWt),
• energia geotermalna (do 2 MWt, brak limitu dla wytwarzania energii elektrycznej),
• energia biogazu (do 1 MWe, brak limitu dla wytwarzania energii cieplnej),
• energia biomasy (do 5 MWt/MWe).
Projekty mogą obejmować również roboty budowlane i/lub wyposażenie związane z podłączeniem ww. instalacji do sieci elektroenergetycznych / ciepłowniczych.

Typ 2: Roboty budowlane i/lub wyposażenie instalacji wytwarzania energii w procesach wysokosprawnej kogeneracji ze źródeł odnawialnych.
• Inwestycje o mocy zainstalowanej energii elektrycznej do 1MW.
• Projekty mogą obejmować również roboty budowlane i/lub wyposażenie związane z podłączeniem ww. instalacji do sieci elektroenergetycznych/ciepłowniczych.

Kogeneracja-równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej lub mechanicznej (także trigeneracja) w trakcie tego samego procesu technologicznego (Ustawa Prawoenergetyczne Dz.U.1997nr54poz.348).

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 500 000PLN.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 10 000 000PLN

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych:
- mikro i małe przedsiębiorstwo – 70%,
- średnie przedsiębiorstwo – 60%.

Planowany nabór wniosków: IV kw. 2016

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Kwiecień 2018
dziś jest: Piątek, 20 Kwiecień 2018
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Aktualności

Zapraszamy do udziału w projekcie "Szansa na sukces" - rekrutacja do II edycji rozpoczyna się od 01.03.2018 r.

2018-04-19
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza od 1 września 2017 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE do udziału w projekcie „Szansa na Sukces”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, numer i nazwa działania: 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Enterprise Europe Network: Giełda kooperacyjna AgroB2B@NSFair na targach International Agriculture Fair, Novi Sad (Serbia), 16 maja 2018 r.

2018-04-17
Ośrodek Enterprise Europe Network w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w giełdzie kooperacyjnej, która odbędzie się w dniu 16 maja 2018 r.

III Podkarpackie Targi Ekonomii Społecznej

2018-04-13
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza podmioty ekonomii społecznej działające na terenie województwa podkarpackiego do udziału w III Podkarpackich Targach Ekonomii Społecznej. Tegoroczne Targi odbędą się 3 maja (na wolnym powietrzu), jako impreza towarzysząca Święta Paniagi w Rzeszowie, w godzinach od 10.00 do 18.00- ulubionego święta rzeszowian.

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, poszukuje pracowników na stanowisko: Animator Miejsce pracy: Tarnobrzeg, Mielec, Sędziszów Młp., Dębica, Strzyżów.

2018-04-12
Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, poszukuje pracowników na stanowisko: Animator Miejsce pracy: Tarnobrzeg, Mielec, Sędziszów Młp., Dębica, Strzyżów.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pt.: „Jak zadbać o markę w internecie, czyli skuteczna promocja w Google i mediach społecznościowych”

2018-04-06
Szkolenie odbędzie się 18 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej głównego budynku Inkubatora AEROPOLIS (Jasionka 954, Bud. IT)

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 34.277.000,00 PLN