REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

Działanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie RPO WP 2007-2013
Wsparcie obejmowało będzie rozwój MŚP poprzez inwestycje niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów albo usług. Wsparcie obejmowało będzie rozwój/rozbudowę MŚP, w szczególności poprzez inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych:
- mikro i małe przedsiębiorstwo – 70%,
- średnie przedsiębiorstwo – 60%.

Nabór prowadzony będzie w oparciu o rozporządzenie dot. pomocy de minimis.
Maksymalna kwota dofinansowania wyniesie około 800 tys. PLN.

Planowany nabór wniosków: IV kwartał 2016r.

 

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Styczeń 2018
dziś jest: Piątek, 19 Styczeń 2018
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Aktualności

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 34.277.000,00 PLN