PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014 - 2020

Działania 2.1 – Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na projekty inwestycyjne związane z tworzeniem lub rozwojem centrów badawczo-rozwojowych.
Przez inwestycję typu centrum badawczo-rozwojowe należy rozumieć jednostkę organizacyjną lub wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę rozpoczynającą lub rozwijającą działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie przez wykwalifikowaną kadrę badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach oraz z wykorzystaniem infrastruktury badawczo-rozwojowej.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu
Wsparcie przyznawane jest na wydatki kwalifikowane w podziale na rodzaje pomocy: pomoc regionalną (od 10 % do 70 %), pomoc na prace rozwojowe (od 25 % do 45 %), pomoc de minimis (od 25 % do 45 %).

Termin składania wniosków: 1 września - 31 października 2016r.

 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 2014-2020

Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

Typ 3. Infrastruktura B+R.
Wsparcie na stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach.
Maksymalny % poziom dofinansowania UE
Typ 3 - Infrastruktura B+R:
a) pomoc de minimis - 85%,
b) regionalna pomoc inwestycyjna - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami tj.:
- mikro i małe przedsiębiorstwo – 70%,
- średnie przedsiębiorstwo – 60%,
- duże przedsiębiorstwo – 50%.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 200 000 PLN.
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 10 000 000 PLN.
Termin składania wniosków: III kw. 2016r.

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Styczeń 2018
dziś jest: Niedziela, 21 Styczeń 2018
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Aktualności

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 34.277.000,00 PLN