Dotacji dla firm:

Jako doświadczony zespół fachowców możemy zagwarantować wysoką jakość świadczonych usług oraz skuteczność działania. Zapewniamy, iż przygotowane przez nas wnioski są poprawne pod względem formalnym i zostaną wysoko ocenione pod względem merytorycznym.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Naszymi konsultantami:
Daniel Żebura – 0-17 86 76 259
Roman Wisz – 0-17 86 76 286

Poniżej przedstawiamy skrót harmonogramów naboru wniosków w 2016 roku.

Pliki do pobrania:

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 34.277.000,00 PLN