REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

Działanie 1.2.1 Bony na innowacje
Przedmiotem wsparcia będzie zakup usług doradczych lub naukowo-badawczych w jednostkach naukowych związanych z:
• przeprowadzeniem analizy wykonalności danego badania
• opracowaniem koncepcji i planu prowadzenia prac badawczych lub rozwojowych prowadzące do sporządzenia studium wykonalności.

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych:
a) pomoc de minimis - 85%,
b) pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną (studia wykonalności) - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami tj.:
- mikro i małe przedsiębiorstwo – 70%,
- średnie przedsiębiorstwo – 60%.
Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN)
Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 20 000 PLN.
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 50 000 PLN.

Nie przewiduje się naboru wniosków w 2016 r.

 

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014 - 2020

Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP"
W ramach Działania 2.3 Poddziałania 2.3.2 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 60 000,00 zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 400 000,00 zł.
Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:
1) 80% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku mikro lub małego przedsiębiorcy,
2) 70% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku średniego przedsiębiorcy.

Termin składania wniosków od dnia 6 czerwca 2016 do 30 stycznia 2017r.

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Styczeń 2018
dziś jest: Piątek, 19 Styczeń 2018
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Aktualności

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 34.277.000,00 PLN