Punkt Konsultacyjny RARR S.A. (PK RARR) świadczy kompleksowe usługi doradcze związane z pozyskiwaniem środków finansowych z funduszy strukturalnych UE na realizację projektów inwestycyjnych. 

Pracownicy PK RARR dysponują niezbędną wiedzą z zakresu regulacji prawnych, uwarunkowań ekonomicznych, finansowych i środowiskowych związanych z tematyką funduszy strukturalnych. Dzięki ścisłej współpracy z Instytucjami  Zarządzającymi  środkami europejskimi i środkami pomocy publicznej, dobrej znajomości poszczególnych programów operacyjnych, lokalnych realiów, oraz wieloletnim doświadczeniu przy przygotowywaniu, realizacji, rozliczaniu i jako Regionalna Instytucja Finansująca w ocenianiu i kontrolowaniu, pracownicy PK RARR są niezastąpieni przy sporządzaniu dokumentacji związanej z pozyskaniem dofinansowania. 

 

W zakładce Dotacje dla firm przedstawiamy listę działań, w ramach których wnioskodawcy z terenu województwa podkarpackiego mogą ubiegać się w najbliższym czasie.

 

Dla kogo?

Oferta PK RARR przeznaczona jest dla bardzo szerokiego grona odbiorców, prowadzimy konsultacje i opracowujemy dokumenty dla wszystkich potencjalnych beneficjentów projektów unijnych, a w tym:

 • Przedsiębiorców,
 • Jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli,
 • Związków, porozumień i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,
 • Szkół wyższych,
 • Jednostek naukowych,
 • Kościołów,
 • Parków Narodowych i ich jednostek organizacyjnych,
 • Podmiotów gospodarczych sektora energetyki,
 • Samorządowych instytucji kultury,
 • Publicznych oraz niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,
 • Spółdzielni mieszkaniowych,
 • I innych.

Zapraszamy do współpracy wszystkie zainteresowane podmioty.

Niezbędne doświadczenie zdobyliśmy m.in. opracowując dokumentację aplikacyjną do programów przedakcesyjnych przed rokiem 2004, oraz programów operacyjnych w latach 2004-2006 i 2007-2013. O naszym bogatym doświadczeniu świadczy ilość przygotowanych opracowań w poprzednich latach.

 

Nasza oferta obejmuje następujące zakresy:

 • Doradztwo przy poszukiwaniu źródeł finansowania inwestycji,
 • Przygotowanie wniosków i biznesplanów pod kredyty i pożyczki
 • Dobór właściwych programów operacyjnych, z których można uzyskać dotacje na poszczególne inwestycje,
 • Przygotowywanie wniosków o dotację, biznesplanów i studiów wykonalności dla przedsiębiorstw, jednostek samorządowych i innych podmiotów,
 • Rozliczanie projektów,
 • Przeprowadzanie analiz finansowych części i całości firmy,
 • Przeprowadzanie analiz opłacalności projektów inwestycyjnych,
 • Przeprowadzanie analiz opłacalności aktualnie prowadzonych przedsięwzięć (produktów/obszarów),
 • Opracowanie wycen przedsiębiorstw (going concern)
 • Opracowanie programów restrukturyzacji przedsiębiorstw

Jako doświadczony zespół fachowców możemy zagwarantować wysoką jakość świadczonych usług oraz skuteczność działania. Zapewniamy, iż przygotowane przez nas wnioski są poprawne pod względem formalnym i zostaną docenione pod względem merytorycznym.

Proponujemy atrakcyjne warunki współpracy.

 

Inwestycje w ramach dotacji UE

W ramach programów operacyjnych wnioskodawcy – głównie przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządu terytorialnego maja możliwość pozyskania środków finansowych tzw. dotacji na inwestycje takie jak:

 • roboty budowlane,
 • zakup nieruchomości,
 • promocja firmy,
 • zakup maszyn i urządzeń,
 • zakup różnego rodzaju sprzętu,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych,
 • wykonanie prac badawczych i ich wdrożenie,
 • i wiele innych przyczyniających się do rozwoju przedsiębiorstwa.

Na czym polega udzielenie dotacji
Dotacje unijne mają charakter refundacji kosztów poniesionych przy realizacji inwestycji. Innymi słowy koszty poniesione podczas realizacji projektu wnioskodawca pokrywa ze środków własnych lub z kredytu bankowego natomiast refundacja następuje po realizacji inwestycji. W praktyce uzyskanie dofinansowania nie jest rzeczą prostą. Wymaga to przeanalizowania ogromnej ilości danych dotyczącej funduszy europejskich oraz opracowania wielu dokumentów takich jak biznes plan czy studium wykonalności. Dla przeciętnego Wnioskodawcy, którym jest małe lub średnie przedsiębiorstwo czy też gmina, jest to zadanie często niewykonalne. Dlatego Punkt Konsultacyjny RARR S.A. wychodzi naprzeciw potrzebom przyszłych wnioskodawców oferując specjalistyczną pomoc związaną z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie.

 

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Kwiecień 2018
dziś jest: Piątek, 20 Kwiecień 2018
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Aktualności

Zapraszamy do udziału w projekcie "Szansa na sukces" - rekrutacja do II edycji rozpoczyna się od 01.03.2018 r.

2018-04-19
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza od 1 września 2017 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE do udziału w projekcie „Szansa na Sukces”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, numer i nazwa działania: 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Enterprise Europe Network: Giełda kooperacyjna AgroB2B@NSFair na targach International Agriculture Fair, Novi Sad (Serbia), 16 maja 2018 r.

2018-04-17
Ośrodek Enterprise Europe Network w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w giełdzie kooperacyjnej, która odbędzie się w dniu 16 maja 2018 r.

III Podkarpackie Targi Ekonomii Społecznej

2018-04-13
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza podmioty ekonomii społecznej działające na terenie województwa podkarpackiego do udziału w III Podkarpackich Targach Ekonomii Społecznej. Tegoroczne Targi odbędą się 3 maja (na wolnym powietrzu), jako impreza towarzysząca Święta Paniagi w Rzeszowie, w godzinach od 10.00 do 18.00- ulubionego święta rzeszowian.

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, poszukuje pracowników na stanowisko: Animator Miejsce pracy: Tarnobrzeg, Mielec, Sędziszów Młp., Dębica, Strzyżów.

2018-04-12
Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, poszukuje pracowników na stanowisko: Animator Miejsce pracy: Tarnobrzeg, Mielec, Sędziszów Młp., Dębica, Strzyżów.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pt.: „Jak zadbać o markę w internecie, czyli skuteczna promocja w Google i mediach społecznościowych”

2018-04-06
Szkolenie odbędzie się 18 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej głównego budynku Inkubatora AEROPOLIS (Jasionka 954, Bud. IT)

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 34.277.000,00 PLN