Kontakt / Zgłoszenia

Warunkiem rozpoczęcia szkoleń jest zebranie pełnej grupy uczestników.

Karta zgłoszenia na szkolenie – dokument należy złożyć w wersji papierowej.

Płatność przelewem powinna zostać dokonana po potwierdzeniu przez pracownika RARR S.A. w Rzeszowie przyjęcia zgłoszenia na szkolenie.

Nr konta:
BANK PKO SA Oddział w Rzeszowie
77124047511111000055098993
 

Szczegółowe informacje:

Tel.: (17) 867 62 14
Fax.: (17) 852 06 11
35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51, pokój 218

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 34.277.000,00 PLN