PRZETARGI


Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego dotyczącego:

Wykonania materiałów promocyjnych dla projektu pn.: „Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego -III etap PPNT” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, Priorytet I: Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie innowacji, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Niezbędne szczegóły dot. w/w zapytania znajdziecie Państwo w załączniku: "Zaproszenie do składania ofert".

Znak sprawy RARR/CZP/2429/2015

Ofertę należy złożyć w budynku RARR S.A., Sekretariat pokój 317 w formie pisemnej na Formularzu Oferty.

Termin składania ofert: do dnia 08.05.2015 r.

Zamawiający wydłuża czas składania ofert do dnia 14.05.2015 r. (Zapytanie ofertowe nr RARR/CZP/2429/2015)

UWAGA! 
Zamawiający wydłuża czas składania ofert do dnia 18.05.2015 r. (Zapytanie ofertowe nr RARR/CZP/2429/2015), jednocześnie informując o zmianie "Zaproszenia do składania ofert" w szczególności zmianie opisu przedmiotu zamówienia oraz zmianie umowy dotyczącej wykonania przedmiotu zamówienia.

Szczegółowe informacje:
Zmiana_NR_1_Zaproszenia_RARR_CZP_2429_2015,
Zaproszenie_do_skl_ofert_zmiana_11_05_15,
Formularz_oferty_zmiana_11_05_15,
Umowa_o_dzielo_11_05_2015

ZMIANA I COFNIECIE OFERTY:
1. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę za pomocą pisemnego zawiadomienia przekazanego przed upływem terminu składania ofert.
2. Koperta (opakowanie) powinna być oznaczona określeniem: „zmiana” lub „wycofanie”.
3. Zawiadomienie o zmianie oferty powinno być dostarczone zgodnie z postanowieniami punktu 1

UWAGA!!
Informacja o wyborze oferty w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego znak sprawy RARR/CZP/2429/2015 na wykonanie materiałów promocyjnych dla projektu pn.: „Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego -III etap PPNT”.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że w związku z rozstrzygnięciem zapytanie ofertowe znak sprawy RARR/CZP/2429/2015 na: Wykonanie materiałów promocyjnych dla projektu pn.: „Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego -III etap PPNT” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, Priorytet I: Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie innowacji, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – wybrano najkorzystniejszą ofertę, którą złożyła firma: Creative „Świat Reklamy”, Prokopiak, Semen S.C., ul. Poznańska 2c, 35-084 Rzeszów.
W/w oferta jest ofertą z najniższą ceną ze wszystkich złożonych ofert podlegających ocenie.

 

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Czerwiec 2018
dziś jest: Poniedziałek, 18 Czerwiec 2018
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Aktualności

Enterprise Europe Network: Giełda kooperacyjna podczas 56. Międzynarodowych Targów AGRA 2018, 28 sierpnia 2018, Gorna Radgona (Słowenia)

2018-06-14
Ośrodek Enterprise Europe Network w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w giełdzie kooperacyjnej: Meet4Business Matchmaking, która odbędzie się 28 sierpnia 2018 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie "Szansa na sukces" - REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

2018-06-11
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza od 1 września 2017 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE do udziału w projekcie „Szansa na Sukces”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, numer i nazwa działania: 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Lista rankingowa rekomendowanych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach naboru do dnia 23.04.2018 r. w ramach realizacji projektu ROWES - szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”

2018-06-06
Lista rankingowa rekomendowanych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach naboru do dnia 23.04.2018 r. z uwzględnieniem odwołań w ramach realizacji projektu ROWES -szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”

Lista rankingowa rekomendowanych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach naboru do dnia 23.04.2018 r. w ramach realizacji projektu ROWES - kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I”

2018-06-06
Lista rankingowa rekomendowanych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach naboru do dnia 23.04.2018 r. z uwzględnieniem odwołań w ramach realizacji projektu "ROWES - kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I”

Enterprise Europe Network: Giełda kooperacyjna podczas targów gier komputerowych i technologii wirtualnych gamescom, 21 - 23 sierpnia 2018, Kolonia (Niemcy)

2018-06-06
Ośrodek Enterprise Europe Network w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w giełdzie kooperacyjnej: gamesmatch 2018, która odbędzie się w dniach w dniach 21 - 23 sierpnia 2018r.

Ogłoszenie o naborze „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I”

2018-06-01
Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza Uczestników projektu „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” do składania „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego”.

Ogłoszenie o naborze „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”

2018-06-01
Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza Uczestników projektu „ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” do składania „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego”.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 34.277.000,00 PLN