ZAMÓWIENIA PUBL.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza Państwa do składania ofert na „Opracowanie dokumentacji projektowej, aktualizacji „Projektu budowlanego i projektu wykonawczego hallu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz świetlika” w oparciu o zaktualizowany projekt koncepcji hallu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. –
dot. projektu pn. „ Wdrożenie nowych usług szkoleniowo – doradczych dla MŚP poprzez przebudowę i modernizację budynku przy ul .Szopena 51 w Rzeszowie”.”

 

Oferty prosimy dostarczyć osobiście lub pocztą do siedziby RARR S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, pokój 317 (II piętro) do dnia 22.11.2013 (piątek) do godz. 15.00.

 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 36 077 000,00 PLN