PRZETARGI

   Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: opracowanie koncepcji kampanii wizerunkowej w ramach projektu „WOMEN - Realizing aTransnational Strategy against the brain-drain of well-educated young women" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej, priorytet I, Obszar 1.3. Wspieranie Rozwoju Wiedzy na podstawie Umowy o dofinansowanie 4CE506P1.
Zachęcamy do zapoznania się z opisem zlecanego zadania i składania ofert na jego realizację do 25 września 2013 roku.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 34.277.000,00 PLN