ZAMÓWIENIA PUBL.


        Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania
ofertowego na usługi bankowe tj. Wystawienie i dostarczenie gwarancji bankowej oraz prowadzenie rachunku bankowego dla projektu „Samorządowe Spółdzielnie Socjalne - miejscem pracy dla długotrwale bezrobotnych”.
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Samorządowe Spółdzielnie Socjalne - miejscem pracy dla długotrwale bezrobotnych” złożonego w ramach konkursu nr 21/POKL/7.2.2/2011 Priorytet VII POKL Działanie nr 7.2 Podziałanie 7.2.2
Numer indentyfikacyjny KSI: WND-POKL.07.02.02-18-039/11. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Przygotowanie oferty
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 20.07.2012 do godz. 12:00:
- mailowo na adres jkarp@rarr.rzeszow.pl,
- osobiście w siedzibie RARR S.A. pok. 317
- pisemnie – listem na adres siedziby zamawiającego (decyduje data i godzina dostarczenia)
- faxem na numer 17 85 20 611
 
Szczegóły w załączonych plikach:

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Wrzesień 2019
dziś jest: Poniedziałek, 23 Wrzesień 2019
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 27 581 000,00 PLN