PRZETARGI


Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza Państwa do udziału w zapytaniu ofertowym pod nazwą:

,,Wykonania usługi polegającej na pobraniu próbek wód opadowo-roztopowych i wykonania analiz omawianych próbek wód z terenu Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego PPN-T S2 w Rogoźnicy gmina Głogów małopolski, oraz PPN-T S1-3 w Jasionce gmina Trzebownisko’’

W załączeniu przesyłam komplet dokumentów dotyczący omawianego zapytania ofertowego.

Termin składania ofert 01.12.2016r. godzina 10:00

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 34.277.000,00 PLN