ZAMÓWIENIA PUBL.


Szanowni Państwo,

W imieniu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przesyłam zapytania ofertowe dotyczące Przeprowadzenie szkolenia przygotowującego Uczestników Projektu do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych w ramach trzech edycji projektu - szczegóły w załączniku.

Zapraszam do składania ofert na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania w terminie do 14 listopada 2016 roku, do godz. 12.00 na adres: jkarp@rarr.rzeszow.pl .

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną w formie skanu (konieczny jest podpis wykonawcy).

Zapraszamy do składania ofert.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 27 581 000,00 PLN