ZAMÓWIENIA PUBL.

Dostawa materiałów biurowych

Rzeszów, 24 kwietnia 2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

SOPZ

Formularz oferta

 


Rzeszów, 4 maja 2018 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ

SOPZ w wersji edytowalnej- nie dołączać do oferty!

 


Rzeszów, 8 maja 2018 r.

Wyjaśnienie i zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Zaktualizowany SOPZ w wersji edytowalnej- nie dołączać do oferty!

 


Rzeszów, 10 maja 2018 r.

Zmiana treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Zaktualizowany SOPZ w wersji edytowalnej- nie dołączać do oferty!

 


Rzeszów, 15 maja 2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Uwaga:
Wszyscy wykonawcy którzy złożyli oferty składają ww. oświadczenie w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 Pzp (tj. informacji z otwarcia ofert)


Rzeszów, 28 maja 2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Wrzesień 2019
dziś jest: Poniedziałek, 16 Wrzesień 2019
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Aktualności

Targi Ekonomii Społecznej

2019-09-13
W niedziele 15 września 2019r. na Bulwarach nad Sanem w Jarosławiu odbędą się Targi Ekonomii Społecznej współorganizowane przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach Projektu „SENTINEL Rozwój i wzmacnianie przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalizowania ich wpływu w sektorze gospodarczym i społecznym w państwach Europy Środkowej”.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 27 581 000,00 PLN