ZAMÓWIENIA PUBL.

Dostawa materiałów eksploatacyjnych

Rzeszów, 27 października 2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Formularz oferty

Uwaga! nie dołączać formularza cenowego do oferty!

Formularz cenowy cz. 1

Formularz cenowy cz. 2

Formularz cenowy cz. 3

Formularz cenowy cz. 4

Formularz cenowy cz. 5 


Rzeszów, 7 listopada 2017 r.

Informacja z otwarcia ofert

Wzór oświadczenia  o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Uwaga:
Wszyscy wykonawcy którzy złożyli oferty składają ww. oświadczenie w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 Pzp (tj. informacji z otwarcia ofert).


Rzeszów, 22 listopada 2017 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla części 1,2,3,4 i 5 przedmiotowego postępowania
 

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Wrzesień 2019
dziś jest: Poniedziałek, 23 Wrzesień 2019
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 27 581 000,00 PLN