PRZETARGI

Ogłoszenie o zamówieniu z 31.01.2014.pdf
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.U.E - zam. 5.02.2014.pdf
Siwz ZP 4-2014-CZP - zam. 5.02.2014.pdf
Załączniki nr 1 - 8 do Siwz ZP 4-2014-CZP formularze ofertowe - zam. 5.02.2014.doc
Załącznik nr 9 do siwz - umowa - zam. 5.02.2014.pdf
Załącznik Nr 10 do SIWZ:

0. Pozwolenie na budowę

I. PROJEKT BUDOWANY dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego – II etap"
Budynek „Hala nr 2” część produkcyjna obiektu (I etap realizacji inwestycji)z towarzyszącą infrastrukturą techniczną (instalacjami i urządzeniami budowlanymi ) na działkach nr 1867/167, 187/187 i na części działki nr 1867/168 w Jasionce oraz na działce nr 425/20 w Tajęcinie)

 1. Projekt budowlany TOMI
 2. Projekt budowlany TOMII

II. PROJEKTY WYKONAWCZE - część produkcyjna obiektu I etap realizacji – jednostki produkcyjne 1 i 2 oraz stacja transformatorowa

 1. Architektura
 2. Konstrukcja
 3. Wentylacja mechaniczna
 4. Wewnętrzna instalacja gazu oraz ogrzewania
 5. Wewnętrzna instalacja wod-kan
 6. Instalacje elektryczne podstawowe
 7. Stacja transformatorowa 15/0,4kV 1 x 630kVA – I Etap
 8. Oświetlenie terenu, Zabezpieczenie istniejących kabli kolidujących z inwestycją
 9.  Przyłącza sanitarne
 10. Instalacja doziemna gazu
 11. Drogi i ukształtowanie terenu

III. PRZEDMIARY ROBÓT

 1. Robót budowlanych
 2. Wentylacja mechaniczna
 3. Wewnętrzna instalacja gazu oraz ogrzewania
 4. Wewnętrzna instalacja wod-kan
 5. Instalacje elektryczne podstawowe
 6. Stacja transformatorowa 15/0,4 kV 1x630 kVA – I Etap
 7. Oświetlenie terenu, Zabezpieczenie istniejących kabli kolidujących z inwestycją
 8. Przyłącza sanitarne
 9. Instalacja doziemna gazu
 10. Drogi i ukształtowanie terenu

IV. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

 1. Robót budowlanych
 2. Wentylacja mechaniczna
 3. Wewnętrzna instalacja gazu oraz ogrzewania
 4. Wewnętrzna instalacja wod-kan
 5. Instalacje elektryczne podstawowe
 6. Stacja transformatorowa 15/0,4 kV 1x630 kVA – I Etap
 7. Oświetlenie terenu, Zabezpieczenie istniejących kabli kolidujących z inwestycją
 8. Przyłącza sanitarne
 9. Instalacja doziemna gazu
 10. Drogi i ukształtowanie terenu

V. Zgłoszenie o przystąpieniu do wykonania robót rozbiórkowych budynku gospodarczego oraz uzupełnienie do zgłoszenia  (opis sposobu wykonania robót rozbiórkowych)
VI. Lokalizacja i opis obiektów do wyburzenia (szambo i transzeja)
VII. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru  robót budowlanych. Uwagi dotyczące przedmiotu zamówienia.
VIII. Wzór tablicy informacyjnej

 


Zmiany nr 1 Siwz ZP 4-2014-CZP - zam. 18.02.2014

Załącznik do pisma Zmiany nr 1 treści SIWZ ZP 4/2014/CZP

II. PROJEKTY WYKONAWCZE - część produkcyjna obiektu I etap realizacji – jednostki produkcyjne 1 i 2 oraz stacja transformatorowa

2. Konstrukcja
7. Stacja transformatorowa 15/0,4kV 1 x 630kVA – I Etap

III. PRZEDMIARY ROBÓT
1. Robót budowlanych


 
Zmiany nr 2 Siwz ZP 4-2014-CZP - zam. 18.02.2014.pdf
Zmiana nr 1 ogłoszenia o zamówieniu z 18.02.2014.pdf
Zmiana nr 1 ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w DzUUE - zam. 20.02.2014.pdf
Wyjasnienia nr 1 Siwz ZP 4-2014-CZP - zam. 21.02.2014.pdf
Wyjasnienia nr 2 Siwz ZP 4-2014-CZP - zam. 21.02.2014.pdf
Wyjasnienia nr 3 Siwz ZP 4-2014-CZP - zam. 26.02.2014.pdf
Wyjasnienia nr 4 Siwz ZP 4-2014-CZP - zam. 26.02.2014.pdf
Wyjasnienia nr 5 Siwz i zmiana nr 3 siwz ZP 4-2014-CZP - zam. 7.03.2014.pdf
       Odpowiedź PGE
       Ballustrada
Zmiana nr 2 ogłoszenia o zamówieniu z 7.03.2014.pdf

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Czerwiec 2018
dziś jest: Środa, 20 Czerwiec 2018
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Aktualności

Lista rankingowa, lista rezerwowa oraz lista odrzuconych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w rundzie nr 6

2018-06-18
Lista rankingowa, lista rezerwowa oraz lista odrzuconych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w rundzie nr 6

Enterprise Europe Network: Giełda kooperacyjna podczas 56. Międzynarodowych Targów AGRA 2018, 28 sierpnia 2018, Gorna Radgona (Słowenia)

2018-06-14
Ośrodek Enterprise Europe Network w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w giełdzie kooperacyjnej: Meet4Business Matchmaking, która odbędzie się 28 sierpnia 2018 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie "Szansa na sukces" - REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

2018-06-11
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza od 1 września 2017 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE do udziału w projekcie „Szansa na Sukces”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, numer i nazwa działania: 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Lista rankingowa rekomendowanych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach naboru do dnia 23.04.2018 r. w ramach realizacji projektu ROWES - szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”

2018-06-06
Lista rankingowa rekomendowanych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach naboru do dnia 23.04.2018 r. z uwzględnieniem odwołań w ramach realizacji projektu ROWES -szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”

Lista rankingowa rekomendowanych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach naboru do dnia 23.04.2018 r. w ramach realizacji projektu ROWES - kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I”

2018-06-06
Lista rankingowa rekomendowanych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach naboru do dnia 23.04.2018 r. z uwzględnieniem odwołań w ramach realizacji projektu "ROWES - kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I”

Enterprise Europe Network: Giełda kooperacyjna podczas targów gier komputerowych i technologii wirtualnych gamescom, 21 - 23 sierpnia 2018, Kolonia (Niemcy)

2018-06-06
Ośrodek Enterprise Europe Network w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w giełdzie kooperacyjnej: gamesmatch 2018, która odbędzie się w dniach w dniach 21 - 23 sierpnia 2018r.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 34.277.000,00 PLN