2/2008/BK

Ogłoszenie o zamówieniu – przetarg nieograniczony na wykonanie zadania o znaku: 2/2008/BK pod nazwą: „Zakup trwałych upominków - wyroby z galanterii skórzanej” - zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 7 kwietnia 2008r nr 69831-2008.

 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 34.277.000,00 PLN