Projekty


RARR realizuje liczne projekty krajowe i europejskie, których celem jest rozwój regionu, firm, instytucji wspierających oraz samorządów.

Wieloletnie doświadczenie w definiowaniu, przygotowywaniu, realizacji i rozliczaniu projektów spowodowało, iż RARR jako Regionalna Instytucja Finansująca wyznaczona została do obsługi części działań w ramach programu PHARE 2000 oraz Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości i  3.4 Mikroprzędsiębiorstwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

Obecnie RARR S.A. jest regionalnym partnerem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i pełni rolę Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) przy wdrażaniu na Podkarpaciu programów dotacji dla małych i średnich przedsiębiorstw, finansowanych ze środków Unii Europejskiej i Ministerstwa Gospodarki (2007-2013). W ramach podpisanej umowy ramowej realizujemy zadania zlecane przez PARP, dotyczące obsługi części działań w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Realizujemy duży  i nowatorski projekt w ramach Inicjatywy wspólnotowej EQUAL pod nazwą „Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej „Animator”. W działaniu tym oprócz RARR uczestniczy 17 innych podkarpackich organizacji pozarządowych, firm, urzędów pracy, szkół średnich i wyższych, ośrodków pomocy społecznej, a jego celem  jest walka z bezrobociem. Mówiąc bardziej szczegółowo chodzi o stworzenie  wszechstronnie przygotowanych animatorów, którzy będą się opiekować grupą 15-20 bezrobotnych. To animator będzie docierał do bezrobotnych i w ramach indywidualnych rozmów poznawał ich słabe i mocne strony, wskazywał mechanizmy rządzące rynkiem pracy i możliwości podnoszenia kwalifikacji, uczył wiary w siebie i pobudzał do aktywności w szukaniu pracy.

Jako instytucja pomocnicza zaangażowani jesteśmy w projekt INTERREG III C, realizowany przez Samorząd Województwa Podkarpackiego. Głównym celem tego projektu jest poprawa efektywności polityk i instrumentów rozwoju regionalnego, przepływ i wymiana informacji, wiedzy i dobrych praktyk 7 regionów partnerskich tj. województwa Podkarpackiego, województwa Kujawsko-Pomorskiego, regionów Midi-Pyrenees (Francja), Toskania (Włochy), Nawarra (Hiszpania), Pohjois Suomi(Finlandia), Border, Midland and Western (Irlandia).

Od października 2000 roku RARR jest członkiem sieci IRC i na mocy umowy z Unią Europejską prowadzi Ośrodek Przekazu Inowacji Polska Południowa, wspierający ponadgraniczny transfer technologii pomiędzy państwami będącymi członkami sieci.

Dostrzegając potrzebę upowszechniania  transferu technologii i innowacyjnych postaw wśród małych i średnich  przedsiębiorców, podjęliśmy się organizacji konkursu Innowator Podkarpacia.

Niedawno,  wraz z sześcioma partnerami powołaliśmy do życia  Podkarpacki Fundusz Ekonomii Społecznej, i ogłosiliśmy konkurs na wsparcie nowo tworzonych spółdzielni socjalnych. Spółdzielnie socjalne to nowy twór w polskiej rzeczywistości gospodarczej, który ma pomóc osobom długotrwale bezrobotnym, niepełnosprawnym, bezdomnym, zwolnionym z zakładów karnych, chorym psychicznie na wyrwanie się z niemocy i znalezienie miejsca pracy.

Zgodnie z decyzją Samorządu Województwa Podkarpackiego jesteśmy jednostką zarządzającą Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym, którego celem jest stymulowanie rozwoju województwa podkarpackiego w oparciu o idee inowacyjności i transferu technologii. Przyjęte do realizacji w pierwszym etapie działania obejmują uzbrojenie w infrastrukturę techniczną kilkudziesięciu hektarów gruntów w okolicach lotniska w Jasionce i budowę inkubatora przedsiębiorczości przy Politechnice Rzeszowskiej.

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Kwiecień 2018
dziś jest: Piątek, 20 Kwiecień 2018
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Aktualności

Zapraszamy do udziału w projekcie "Szansa na sukces" - rekrutacja do II edycji rozpoczyna się od 01.03.2018 r.

2018-04-19
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza od 1 września 2017 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE do udziału w projekcie „Szansa na Sukces”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, numer i nazwa działania: 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Enterprise Europe Network: Giełda kooperacyjna AgroB2B@NSFair na targach International Agriculture Fair, Novi Sad (Serbia), 16 maja 2018 r.

2018-04-17
Ośrodek Enterprise Europe Network w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w giełdzie kooperacyjnej, która odbędzie się w dniu 16 maja 2018 r.

III Podkarpackie Targi Ekonomii Społecznej

2018-04-13
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza podmioty ekonomii społecznej działające na terenie województwa podkarpackiego do udziału w III Podkarpackich Targach Ekonomii Społecznej. Tegoroczne Targi odbędą się 3 maja (na wolnym powietrzu), jako impreza towarzysząca Święta Paniagi w Rzeszowie, w godzinach od 10.00 do 18.00- ulubionego święta rzeszowian.

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, poszukuje pracowników na stanowisko: Animator Miejsce pracy: Tarnobrzeg, Mielec, Sędziszów Młp., Dębica, Strzyżów.

2018-04-12
Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, poszukuje pracowników na stanowisko: Animator Miejsce pracy: Tarnobrzeg, Mielec, Sędziszów Młp., Dębica, Strzyżów.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pt.: „Jak zadbać o markę w internecie, czyli skuteczna promocja w Google i mediach społecznościowych”

2018-04-06
Szkolenie odbędzie się 18 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej głównego budynku Inkubatora AEROPOLIS (Jasionka 954, Bud. IT)

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 34.277.000,00 PLN