Projekty


RARR realizuje liczne projekty krajowe i europejskie, których celem jest rozwój regionu, firm, instytucji wspierających oraz samorządów.

Wieloletnie doświadczenie w definiowaniu, przygotowywaniu, realizacji i rozliczaniu projektów spowodowało, iż RARR jako Regionalna Instytucja Finansująca wyznaczona została do obsługi części działań w ramach programu PHARE 2000 oraz Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości i  3.4 Mikroprzędsiębiorstwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

Obecnie RARR S.A. jest regionalnym partnerem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i pełni rolę Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) przy wdrażaniu na Podkarpaciu programów dotacji dla małych i średnich przedsiębiorstw, finansowanych ze środków Unii Europejskiej i Ministerstwa Gospodarki (2007-2013). W ramach podpisanej umowy ramowej realizujemy zadania zlecane przez PARP, dotyczące obsługi części działań w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Realizujemy duży  i nowatorski projekt w ramach Inicjatywy wspólnotowej EQUAL pod nazwą „Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej „Animator”. W działaniu tym oprócz RARR uczestniczy 17 innych podkarpackich organizacji pozarządowych, firm, urzędów pracy, szkół średnich i wyższych, ośrodków pomocy społecznej, a jego celem  jest walka z bezrobociem. Mówiąc bardziej szczegółowo chodzi o stworzenie  wszechstronnie przygotowanych animatorów, którzy będą się opiekować grupą 15-20 bezrobotnych. To animator będzie docierał do bezrobotnych i w ramach indywidualnych rozmów poznawał ich słabe i mocne strony, wskazywał mechanizmy rządzące rynkiem pracy i możliwości podnoszenia kwalifikacji, uczył wiary w siebie i pobudzał do aktywności w szukaniu pracy.

Jako instytucja pomocnicza zaangażowani jesteśmy w projekt INTERREG III C, realizowany przez Samorząd Województwa Podkarpackiego. Głównym celem tego projektu jest poprawa efektywności polityk i instrumentów rozwoju regionalnego, przepływ i wymiana informacji, wiedzy i dobrych praktyk 7 regionów partnerskich tj. województwa Podkarpackiego, województwa Kujawsko-Pomorskiego, regionów Midi-Pyrenees (Francja), Toskania (Włochy), Nawarra (Hiszpania), Pohjois Suomi(Finlandia), Border, Midland and Western (Irlandia).

Od października 2000 roku RARR jest członkiem sieci IRC i na mocy umowy z Unią Europejską prowadzi Ośrodek Przekazu Inowacji Polska Południowa, wspierający ponadgraniczny transfer technologii pomiędzy państwami będącymi członkami sieci.

Dostrzegając potrzebę upowszechniania  transferu technologii i innowacyjnych postaw wśród małych i średnich  przedsiębiorców, podjęliśmy się organizacji konkursu Innowator Podkarpacia.

Niedawno,  wraz z sześcioma partnerami powołaliśmy do życia  Podkarpacki Fundusz Ekonomii Społecznej, i ogłosiliśmy konkurs na wsparcie nowo tworzonych spółdzielni socjalnych. Spółdzielnie socjalne to nowy twór w polskiej rzeczywistości gospodarczej, który ma pomóc osobom długotrwale bezrobotnym, niepełnosprawnym, bezdomnym, zwolnionym z zakładów karnych, chorym psychicznie na wyrwanie się z niemocy i znalezienie miejsca pracy.

Zgodnie z decyzją Samorządu Województwa Podkarpackiego jesteśmy jednostką zarządzającą Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym, którego celem jest stymulowanie rozwoju województwa podkarpackiego w oparciu o idee inowacyjności i transferu technologii. Przyjęte do realizacji w pierwszym etapie działania obejmują uzbrojenie w infrastrukturę techniczną kilkudziesięciu hektarów gruntów w okolicach lotniska w Jasionce i budowę inkubatora przedsiębiorczości przy Politechnice Rzeszowskiej.

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Lipiec 2018
dziś jest: Niedziela, 15 Lipiec 2018
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Aktualności

WZNOWIENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU "Szansa na sukces" - rekrutacja uzupełniająca II, decyduje kolejność zgłoszeń.

2018-07-09
Rekrutacja uzupełniająca do Projektu "Szansa na sukces" będzie prowadzona od 29.06.2018 do ogłoszenia o zamknięciu naboru na stronie www.rarr.rzeszow.pl w zakładce projektu „Szansa na Sukces” i w zakładce „Aktualności”.

WARSZTATY REGIONALNE W RAMACH PROJEKTU HICAPS

2018-07-04
Szanowni Państwo, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zaprasza na WARSZTATY REGIONALNE W RAMACH PROJEKTU HICAPS pn. „Jak poprawić sytuację historycznych parków zamkowych?”.

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonym przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, poszukuje pracowników na stanowisko: Animator Miejsce pracy: Rzeszów/Dębica/ Strzyżów/ Sędziszów Małopolski/ Mielec/ Tarnobrzeg

2018-07-03
Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonym przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, poszukuje pracowników na stanowisko: Animator Miejsce pracy: Rzeszów/Dębica/ Strzyżów/ Sędziszów Małopolski/ Mielec/ Tarnobrzeg

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 34.277.000,00 PLN