PROJEKTY

Projekt realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze słowacką Agencją Rozwoju Regionalnego w Svidniku.

Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji osób bezrobotnych i zwiększenie aktywności MŚP na pograniczu polsko – słowackim poprzez realizowane szkolenia i warsztaty oraz zwiększenie dostępności do informacji o funduszach Europejskich poprzez uruchomienie Portalu Wspierającego Przedsiębiorczość Pogranicza.


W ramach projektu organizowane są BEZPŁATNE szkolenia i warsztaty w Polsce i na Słowacji!

  • Szkolenia i warsztaty dla osób bezrobotnych z województwa podkarpackiego i Kraju Preszowskiego, dotyczące aktywnego poszukiwania pracy, możliwości pozyskania środków zewnętrznych na przekwalifikowania i założenie działalności gospodarczej.
  • Szkolenia i warsztaty dla przedsiębiorców z sektora MŚP z pogranicza polsko-słowackiego poszukujących środków zewnętrznych na działalność gospodarczą oraz zatrudnianie nowych pracowników
     

Szkolenia i warsztaty w zakresie 32 godzin będą realizowane w formie 4 dniowych wyjazdów. Zajęcia odbywać się będą na terenie województwa podkarpackiego i Kraju Preszowskiego w różnych miejscowościach w zależności od zebrania się pełnej grupy uczestników. Szczegółowy harmonogram szkoleń i warsztatów powstanie po zakończeniu rekrutacji.

Uczestnicy zakwalifikowani do projektu, będą zobowiązani do wzięcia udziału zarówno w szkoleniach jak i warsztatach.
Wszyscy Uczestnicy będą mieć zapewnione bezpłatne noclegi i pełne wyżywienie.


Uczestnikami Projektu mogą być osoby zamieszkujące teren województwa podkarpackiego lub Kraju Preszowskiego, które należą do jednej z dwóch grup:

  1. Osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo;
  2. Przedsiębiorcy z sektora MŚP.

REKRUTACJA na SZKOLENIA w dniach 14.10.2013 – 29.11.2013
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

Dokumenty rekrutacyjne i szczegółowe informacje można uzyskać:

BIURO PROJEKTU - POLSKA
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
Biuro Terenowe w Przeworsku,
ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk, pok. 213
Osoby do kontaktu:
Piotr Brożbar, tel.: +48 16 648 75 52
Weronika Piziak tel.: +48 17 86 76 291
cwt@rarr.rzeszow.pl

BIURO PARTNERA PROJEKTU - SŁOWACJA
Agencja Rozwoju Regionalnego w Świdniku,
089 01 Svidnik, ul. MUDr. Pribulu c. 1
Osoba do kontaktu:
Miron Mikita
Tel.: +421 54 788 13 92
rrask@vl.sk

www.wsparciedlapogranicza.rarr.rzeszow.pl

Projekt realizowany w okresie 01.08.2013 – 30.06.2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Wrzesień 2019
dziś jest: Poniedziałek, 23 Wrzesień 2019
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 27 581 000,00 PLN