PROJEKTY

WOMEN - "Realising a Transational Strategy against the brain-drain of well-educated young women"

Młode wykształcone kobiety coraz częściej opuszczają regiony peryferyjne nie widząc dla siebie perspektyw rozwoju. W wyniku tej sytuacji zachodzą nie tylko zmiany demograficzne, występuje również deficyt wykwalifikowanej siły roboczej. Aby zachęcić młode dobrze wykształcone kobiety do pozostania w regional wolniej rozwijających się należy podjąć szereg odpowiednich kroków. Projekt WOMEN wspiera rozwój zawodowy młodych kobiet poprzez realizację.


Cele Projektu:
Projekt „WOMEN” ma na celu realizację ponadnarodowej strategii oraz opracowanie pilotażowych działań w kierunku przeciwdziałania zjawisku migracji dobrze wykształconych kobiet i wdrażanie wspólnych rozwiązań w zarządzaniu zmianami demograficznymi.


Partnerzy Projektu:
Zadania w ramach Projektu są wspólnie realizowane przez 11 Partnerów z 5 krajów: Niemcy - (Ministry for Regional Development and Transport Saxony –Anhalt – Lider Projektu), Węgry, Słowenia, Austria, Polska, w okresie od 1 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2014r.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej (Central Europe Programme). Realizowany jest on na poziomie regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym.


Działania projektu:
1. Opracowanie ponadnarodowej strategii w oparciu o:

 • wyniki projektu SEMIGRA,
 • analizę dobrych praktyk z innych regionów UE dotkniętych problemem migracji dobrze wykształconych młodych kobiet,
 • dialog z ekspertami, instytucjami regionalnymi na temat możliwych sposobów przeciwdziałania narastającemu problemowi drenażu mózgów.


2. Działania pilotażowe:

 • konkurs „Kobiety są przyszłością” organizowany na szczeblu regionalnym oraz międzynarodowym, skierowany do kobiet przedsiębiorczych, pracodawców przyjaznych matkom itp. Więcej informacji tutaj.
 • kampanie promocyjne, mające na celu wykreowanie wizerunku terenów peryferyjnych, dotkniętych przez migracje młodych osób jako atrakcyjne miejsce zamieszkania, podjęcia pracy oraz życia (kampania wizerunkowa wdrażana będzie w ramach projektu w 2014 roku),
 • seminaria i doradztwo skierowane do menadżerów personalnych wspomagających przedsiębiorstwa w podejmowaniu działań na rzecz kobiet pracujących w firmach, ich współpracy z odpowiednimi instytucjami publicznymi, poprawie sytuacji zatrudnienia w regionie, Więcej informacji tutaj.
 • promocja i wspieranie sieci społecznościowych

Do współpracy zapraszamy:

 • kobiety
 • pracodawców
 • NGOs
 • Naukowców
 • przedstawicieli władz lokalnych oraz samorządy


Biuro projektu:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, pokój 313 (2 piętro)
Tel. 17 867 62 44, 17 867 62 75, Fax: 17 852 06 11


Osoba do kontaktu:
Agnieszka Kojder-Walaszek, e-mail: akojder@rarr.rzeszow.pl
Katarzyna Gelmuda, e-mail: kgelmuda@rarr.rzeszow.pl
Blanka Kopeć, e-mail: bkopec@rarr.rzeszow.pl

Więcej informacji na stronie internetowej projektu: http://women-project.eu/polish/

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Czerwiec 2018
dziś jest: Czwartek, 21 Czerwiec 2018
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Aktualności

Bezpłatne szkolenie: RODO - rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

2018-06-21
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego realizująca projekt „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.: RODO - rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Lista rankingowa, lista rezerwowa oraz lista odrzuconych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w rundzie nr 6

2018-06-18
Lista rankingowa, lista rezerwowa oraz lista odrzuconych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w rundzie nr 6

Enterprise Europe Network: Giełda kooperacyjna podczas 56. Międzynarodowych Targów AGRA 2018, 28 sierpnia 2018, Gorna Radgona (Słowenia)

2018-06-14
Ośrodek Enterprise Europe Network w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w giełdzie kooperacyjnej: Meet4Business Matchmaking, która odbędzie się 28 sierpnia 2018 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie "Szansa na sukces" - REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

2018-06-11
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza od 1 września 2017 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE do udziału w projekcie „Szansa na Sukces”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, numer i nazwa działania: 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Lista rankingowa rekomendowanych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach naboru do dnia 23.04.2018 r. w ramach realizacji projektu ROWES - szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”

2018-06-06
Lista rankingowa rekomendowanych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach naboru do dnia 23.04.2018 r. z uwzględnieniem odwołań w ramach realizacji projektu ROWES -szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”

Lista rankingowa rekomendowanych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach naboru do dnia 23.04.2018 r. w ramach realizacji projektu ROWES - kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I”

2018-06-06
Lista rankingowa rekomendowanych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach naboru do dnia 23.04.2018 r. z uwzględnieniem odwołań w ramach realizacji projektu "ROWES - kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I”

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 34.277.000,00 PLN