PROJEKTY

 

      

Projekt "Wsparcie ochrony własności intelektualnej Polski Wschodniej"

 
 
Projekt "Wsparcie ochrony własności intelektualnej Polski Wschodniej" zakłada podniesienie świadomości przedsiębiorców z obszaru Polski Wschodniej, w tym wprowadzenie do podstawowych zagadnień dotyczących własności intelektualnej, sposobu ochrony wynalazku w postaci patentów, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, znaków towarowych, korzyści płynących z zarządzania własnością intelektualną.
 
Źródło finansowania
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 5.4. „Zarządzanie własnością intelektualną”, Poddziałanie 5.4.2 „Popularyzacja wiedzy w zakresie własności intelektualnej”.
 
Termin i obszar realizacji
Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2009 r. do 30.06.2010 r. na obszarze 5 województw Polski Wschodniej: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie oraz warmińsko-mazurskie.
 
Grupa docelowa
Grupą docelową projektu są przedsiębiorcy z sektora MSP (w tym właściciele firm, osoby zarządzające i pracownicy przedsiębiorstw), mający siedzibę na terenie jednego z 5 województw Polski Wschodniej (podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie, podlaskie oraz warmińsko-mazurskie).
 
Główny cel projektu
Głównym celem Projektu jest wzrost innowacyjności przedsiębiorstw z obszaru Polski Wschodniej poprzez upowszechnienie stosowania prawa własności intelektualnej, w tym zwiększenie świadomości i wiedzy przedsiębiorstw na temat ochrony własności intelektualnej oraz ich aktywności w patentowaniu i ochronie własności intelektualnej.
 
Formy wsparcia w projekcie
  • Konferencje, seminaria i warsztaty na obszarze każdego województwa objętego projektem;
  • Interaktywny portal internetowy zawierający aktualności, bazę wiedzy, forum, czat  z ekspertem - umożliwiający wymianę informacji, wiedzy i dobrych praktyk z zakresu własności intelektualnej;
  • Publikacja - praktyczny przewodnik z zakresu własności intelektualnej;
  • Reportaż dotyczący dobrych praktyk w zakresie ochrony własności intelektualnej opracowany i wydany na płytach CD, prezentujący praktyczne doświadczenia przedsiębiorców z regionu Polski Wschodniej;
  • Kwartalnik dotyczący ochrony własności intelektualnej w wersji papierowej i elektronicznej umieszczony na portalu i rozsyłany do zainteresowanych przedsiębiorców;
  • Działania informacyjno-promocyjne prowadzone przez ekspertów w formie dyżurów telefonicznych, mailowych i internetowych.
 
WSZYSTKIE FORMY WSPARCIA OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU SĄ BEZPŁATNE
 
Więcej informacji na stronie:  www.wlasnoscintelektualna.com.pl

                                                           

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Czerwiec 2018
dziś jest: Środa, 20 Czerwiec 2018
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Aktualności

Lista rankingowa, lista rezerwowa oraz lista odrzuconych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w rundzie nr 6

2018-06-18
Lista rankingowa, lista rezerwowa oraz lista odrzuconych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w rundzie nr 6

Enterprise Europe Network: Giełda kooperacyjna podczas 56. Międzynarodowych Targów AGRA 2018, 28 sierpnia 2018, Gorna Radgona (Słowenia)

2018-06-14
Ośrodek Enterprise Europe Network w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w giełdzie kooperacyjnej: Meet4Business Matchmaking, która odbędzie się 28 sierpnia 2018 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie "Szansa na sukces" - REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

2018-06-11
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza od 1 września 2017 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE do udziału w projekcie „Szansa na Sukces”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, numer i nazwa działania: 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Lista rankingowa rekomendowanych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach naboru do dnia 23.04.2018 r. w ramach realizacji projektu ROWES - szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”

2018-06-06
Lista rankingowa rekomendowanych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach naboru do dnia 23.04.2018 r. z uwzględnieniem odwołań w ramach realizacji projektu ROWES -szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”

Lista rankingowa rekomendowanych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach naboru do dnia 23.04.2018 r. w ramach realizacji projektu ROWES - kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I”

2018-06-06
Lista rankingowa rekomendowanych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach naboru do dnia 23.04.2018 r. z uwzględnieniem odwołań w ramach realizacji projektu "ROWES - kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I”

Enterprise Europe Network: Giełda kooperacyjna podczas targów gier komputerowych i technologii wirtualnych gamescom, 21 - 23 sierpnia 2018, Kolonia (Niemcy)

2018-06-06
Ośrodek Enterprise Europe Network w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w giełdzie kooperacyjnej: gamesmatch 2018, która odbędzie się w dniach w dniach 21 - 23 sierpnia 2018r.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 34.277.000,00 PLN