PROJEKTY

Transgraniczne Centrum Wspierania Organizacji Okołobiznesowych (2005 - 2006)

Projekt realizowany był w ramach Narodowego Programu dla Polski 2003 Fundusz Małych Projektów. Celem projektu było utworzenie Transgranicznego Centrum Wspierania Organizacji Okołobiznesowych.

Realizacja działań założonych w projekcie stworzyła podstawy techniczne i merytoryczne do utworzenia szerokiej platformy współpracy polskich i ukraińskich organizacji okołobiznesowych, animacji lokalnych liderów oraz grup inicjatywnych do działań na rzecz swoich środowisk.

Projekt skierowany był do okołobiznesowych organizacji pozarządowych z województwa podkarpackiego oraz obwodu zakarpackiego (Ukraina), lokalnych liderów tych regionów, nieformalnych grup inicjatywnych, osób indywidualnych poszukujących kontaktu z organizacjami okołobiznesowymi lub informacji o nich.

Utworzenie TCWOO pomogło w zintegrowaniu polskiego i ukraińskiego sektora pozarządowego, a uczestnictwo we wspólnych przedsięwzięciach umożliwiło wymianę doświadczeń i przekazywanie dobrych praktyk. Poradnictwo, szkolenia, staże umożliwiły uczestnikom zdobycie przydatnej wiedzy, umiejętności oraz dały podstawy do efektywnych działań.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

 • utworzono biuro TCWOO,
 • powstała podstrona internetowa Centrum, zawierająca linki tj.: aktualności, bazę danych, publikacje oraz kontakt.
 • odbyły się dyżury eksperta w kwestiach związanych z działalnością organizacji,
 • wydane zostały broszury pn. „Funkcjonowanie organizacji pozarządowych”,
 • odbyły się staże szkoleniowe dla liderów ukraińskich organizacji, warsztaty szkoleniowe, spotkania informacyjne oraz spotkanie informacyjno-promocyjne.

Efekty projektu:

 • integracja sektora polskich i ukraińskich organizacji okołobiznesowych,
 • wymieniana doświadczeń,
 • zdobycie praktycznej wiedzy przez uczestników na temat sektora pozarządowego,
 • nieformalne,
 • utworzenie Grupy „Wschód – Zachód” (podpisanie porozumienia)
 • podniesienie kwalifikacji członków organizacji oraz przygotowanie ich do pełnienia roli liderów lokalnych.

 

Portal opracowany został w ramach projektu „Transgraniczne Centrum Wspierania Organizacji Okołobiznesowych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Narodowego Programu dla Polski 2003 Fundusz Małych Projektów.

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Kwiecień 2018
dziś jest: Piątek, 20 Kwiecień 2018
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Aktualności

Zapraszamy do udziału w projekcie "Szansa na sukces" - rekrutacja do II edycji rozpoczyna się od 01.03.2018 r.

2018-04-19
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza od 1 września 2017 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE do udziału w projekcie „Szansa na Sukces”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, numer i nazwa działania: 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Enterprise Europe Network: Giełda kooperacyjna AgroB2B@NSFair na targach International Agriculture Fair, Novi Sad (Serbia), 16 maja 2018 r.

2018-04-17
Ośrodek Enterprise Europe Network w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w giełdzie kooperacyjnej, która odbędzie się w dniu 16 maja 2018 r.

III Podkarpackie Targi Ekonomii Społecznej

2018-04-13
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza podmioty ekonomii społecznej działające na terenie województwa podkarpackiego do udziału w III Podkarpackich Targach Ekonomii Społecznej. Tegoroczne Targi odbędą się 3 maja (na wolnym powietrzu), jako impreza towarzysząca Święta Paniagi w Rzeszowie, w godzinach od 10.00 do 18.00- ulubionego święta rzeszowian.

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, poszukuje pracowników na stanowisko: Animator Miejsce pracy: Tarnobrzeg, Mielec, Sędziszów Młp., Dębica, Strzyżów.

2018-04-12
Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, poszukuje pracowników na stanowisko: Animator Miejsce pracy: Tarnobrzeg, Mielec, Sędziszów Młp., Dębica, Strzyżów.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pt.: „Jak zadbać o markę w internecie, czyli skuteczna promocja w Google i mediach społecznościowych”

2018-04-06
Szkolenie odbędzie się 18 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej głównego budynku Inkubatora AEROPOLIS (Jasionka 954, Bud. IT)

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 34.277.000,00 PLN