PROJEKTY

"Sniffer dog –animator innowacji” - Bezpłatne szkolenia dla pracowników sektora B+R

Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2012 do 30.06.2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym.


Projekt skierowany jest do:


- pracowników naukowych szkół wyższych, instytutów badawczych, instytutów naukowych PAN,
- pracowników jednostek tzw. konsorcjów naukowych (z wyłączeniem przedsiębiorców)
Zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Oferujemy Szkolenia oraz Seminaria zagraniczne z zakresu:
- Kompetencji menedżerskich;
- Zarządzania projektami innowacyjno-badawczymi;
- Finansów dla innowacji;
- Komercjalizacji badań, marketingu usług badawczych;
- Zarządzania i ochrony własności intelektualnej.

Łącznie 92 godziny zajęć.

W ramach szkoleń uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz certyfikaty ukończenia szkoleń.

Dodatkowo dla Uczestników Projektu, którzy złożą najlepszą ofertę naukowo-badawczą – zarys współpracy swojej jednostki z przedsiębiorcami przewidziane są zagraniczne seminaria, mające na celu wymianę dobrych praktyk oraz poznanie przykładów wspierania innowacyjności za granicą.

Uczestnikom seminarium zapewniamy transport, nocleg, wyżywienie, ubezpieczenie oraz tłumaczenie na język polski.

Dokumenty rekrutacyjnie, terminy spotkań informacyjno –rekrutacyjnych oraz kontakt do osób odpowiedzialnych za rekrutację w danym regionie dostępne będą na stronie projektu www.animatorinnowacji.pl

BIURO PROJEKTU
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
Ul. Szopena 51
35-959 Rzeszów
Tel. 017 867 62 14
Pokój: 218
www.animatorinnowacji.pl
info@rarr.rzeszow.pl

 

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Lipiec 2019
dziś jest: Poniedziałek, 22 Lipiec 2019
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Aktualności

Międzynarodowa giełda kooperacyjna podczas targów gamescom, 20-22 sierpnia 2019 r., Kolonia (Niemcy)

2019-07-10
Ośrodek Enterprise Europe Network przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza firmy z branży gier komputerowych oraz szeroko pojętej branży IT do udziału w międzynarodowej giełdzie kooperacyjnej gamesmatch podczas targów gamescom, która odbędzie się w dniach 20-22 sierpnia 2019 r. w Kolonii.

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

2019-07-09
Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dot. koncepcji ekonomii społecznej i solidarnej w Polsce w nowej perspektywie finansowej Europejskiego Funduszu Społecznego 2021-2027. Spotkanie odbędzie się 17 lipca 2019 r. o godz. 10.00 w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ul. Żurawia 4a, sala 200 Spotkanie organizowane jest dla podmiotów ekonomii społecznej – w szczególności przedsiębiorstw społecznych.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 27 581 000,00 PLN