PROJEKTY

"Sniffer dog –animator innowacji” - Bezpłatne szkolenia dla pracowników sektora B+R

Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2012 do 30.06.2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym.


Projekt skierowany jest do:


- pracowników naukowych szkół wyższych, instytutów badawczych, instytutów naukowych PAN,
- pracowników jednostek tzw. konsorcjów naukowych (z wyłączeniem przedsiębiorców)
Zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Oferujemy Szkolenia oraz Seminaria zagraniczne z zakresu:
- Kompetencji menedżerskich;
- Zarządzania projektami innowacyjno-badawczymi;
- Finansów dla innowacji;
- Komercjalizacji badań, marketingu usług badawczych;
- Zarządzania i ochrony własności intelektualnej.

Łącznie 92 godziny zajęć.

W ramach szkoleń uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz certyfikaty ukończenia szkoleń.

Dodatkowo dla Uczestników Projektu, którzy złożą najlepszą ofertę naukowo-badawczą – zarys współpracy swojej jednostki z przedsiębiorcami przewidziane są zagraniczne seminaria, mające na celu wymianę dobrych praktyk oraz poznanie przykładów wspierania innowacyjności za granicą.

Uczestnikom seminarium zapewniamy transport, nocleg, wyżywienie, ubezpieczenie oraz tłumaczenie na język polski.

Dokumenty rekrutacyjnie, terminy spotkań informacyjno –rekrutacyjnych oraz kontakt do osób odpowiedzialnych za rekrutację w danym regionie dostępne będą na stronie projektu www.animatorinnowacji.pl

BIURO PROJEKTU
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
Ul. Szopena 51
35-959 Rzeszów
Tel. 017 867 62 14
Pokój: 218
www.animatorinnowacji.pl
info@rarr.rzeszow.pl

 

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Czerwiec 2018
dziś jest: Czwartek, 21 Czerwiec 2018
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Aktualności

Bezpłatne szkolenie: RODO - rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

2018-06-21
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego realizująca projekt „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.: RODO - rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Lista rankingowa, lista rezerwowa oraz lista odrzuconych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w rundzie nr 6

2018-06-18
Lista rankingowa, lista rezerwowa oraz lista odrzuconych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w rundzie nr 6

Enterprise Europe Network: Giełda kooperacyjna podczas 56. Międzynarodowych Targów AGRA 2018, 28 sierpnia 2018, Gorna Radgona (Słowenia)

2018-06-14
Ośrodek Enterprise Europe Network w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w giełdzie kooperacyjnej: Meet4Business Matchmaking, która odbędzie się 28 sierpnia 2018 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie "Szansa na sukces" - REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

2018-06-11
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza od 1 września 2017 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE do udziału w projekcie „Szansa na Sukces”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, numer i nazwa działania: 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Lista rankingowa rekomendowanych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach naboru do dnia 23.04.2018 r. w ramach realizacji projektu ROWES - szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”

2018-06-06
Lista rankingowa rekomendowanych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach naboru do dnia 23.04.2018 r. z uwzględnieniem odwołań w ramach realizacji projektu ROWES -szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”

Lista rankingowa rekomendowanych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach naboru do dnia 23.04.2018 r. w ramach realizacji projektu ROWES - kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I”

2018-06-06
Lista rankingowa rekomendowanych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach naboru do dnia 23.04.2018 r. z uwzględnieniem odwołań w ramach realizacji projektu "ROWES - kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I”

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 34.277.000,00 PLN