PROJEKTY

"Sniffer dog –animator innowacji” - Bezpłatne szkolenia dla pracowników sektora B+R

Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2012 do 30.06.2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym.


Projekt skierowany jest do:


- pracowników naukowych szkół wyższych, instytutów badawczych, instytutów naukowych PAN,
- pracowników jednostek tzw. konsorcjów naukowych (z wyłączeniem przedsiębiorców)
Zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Oferujemy Szkolenia oraz Seminaria zagraniczne z zakresu:
- Kompetencji menedżerskich;
- Zarządzania projektami innowacyjno-badawczymi;
- Finansów dla innowacji;
- Komercjalizacji badań, marketingu usług badawczych;
- Zarządzania i ochrony własności intelektualnej.

Łącznie 92 godziny zajęć.

W ramach szkoleń uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz certyfikaty ukończenia szkoleń.

Dodatkowo dla Uczestników Projektu, którzy złożą najlepszą ofertę naukowo-badawczą – zarys współpracy swojej jednostki z przedsiębiorcami przewidziane są zagraniczne seminaria, mające na celu wymianę dobrych praktyk oraz poznanie przykładów wspierania innowacyjności za granicą.

Uczestnikom seminarium zapewniamy transport, nocleg, wyżywienie, ubezpieczenie oraz tłumaczenie na język polski.

Dokumenty rekrutacyjnie, terminy spotkań informacyjno –rekrutacyjnych oraz kontakt do osób odpowiedzialnych za rekrutację w danym regionie dostępne będą na stronie projektu www.animatorinnowacji.pl

BIURO PROJEKTU
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
Ul. Szopena 51
35-959 Rzeszów
Tel. 017 867 62 14
Pokój: 218
www.animatorinnowacji.pl
info@rarr.rzeszow.pl

 

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Wrzesień 2019
dziś jest: Wtorek, 17 Wrzesień 2019
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Aktualności

Targi Ekonomii Społecznej

2019-09-13
W niedziele 15 września 2019r. na Bulwarach nad Sanem w Jarosławiu odbędą się Targi Ekonomii Społecznej współorganizowane przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach Projektu „SENTINEL Rozwój i wzmacnianie przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalizowania ich wpływu w sektorze gospodarczym i społecznym w państwach Europy Środkowej”.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 27 581 000,00 PLN