PROJEKTY

Zawód sanitariusz – nowa szansa na siebie

Projekt realizowany przez: Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Fundację Akademia Obywatelska
Czas realizacji Projektu: od 1 października 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku
Cel główny projektu: reintegracja społeczno – zawodowa dla 60 osób powyżej 50 roku życia zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego.
Koordynator Projektu: Beata Stankiewicz

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 27 581 000,00 PLN