PROJEKTY

REGENTIF - Sieć dla Intensyfikacji Innowacji w Dziedzinie Regeneracji Starych Obiektów Przemysłowych

O projekcie

Projekt REGENTIF Projekt ma na celu zbudowanie, uprawomocnienie i transfer metodologii wspomagającej innowacyjne myślenie w zakresie regeneracji starych obiektów przemysłowych. Regeneracja tych przestrzeni jest wielkim wyzwaniem dla systemów innowacyjnych w całej Europie, ponieważ ten problem dotyczy każdego społeczeństwa poprzemysłowego i będzie narastał z chwilą włączenia krajów kandydackich do Unii Europejskiej.

Cele projektu:

  • Identyfikacja skali problemu z określeniem kluczowych czynników (np. bezrobocie, skażenie środowiska) oraz kluczowych uczestników (firm, urzędów, inwestorów innych) występujących w procesie regeneracji - (aspekty nietechniczne)
  • Zdefiniowanie scenariusza realizacji poszczególnych etapów regeneracji (planowanie) - (aspekty nietechniczne)
  • Opracowanie procedur do oceny Technologii Przemysłowej (m.in. charakterystyka przemysłu stosowanego na danym terenie) - (aspekty techniczne)
  • Opracowanie procedur oceny oddziaływania na środowisko - (aspekty techniczne)
  • Ocena problemów pojawiających się podczas regeneracji terenów poprzemysłowych.
  • Walidacja opracowanej metodologii poprzez wdrożenie w pilotażowych obiektach (wybranym terenie wymagającym regeneracji)
  • Opracowanie na podstawie uzyskanych danych narzędzia Zarządzania Wiedzą (Knowledge Management Tool), które zawiera informacje o wcześniej przeprowadzonych procesach regeneracji oraz wynikach projektu Regentif. Narzędzie będzie w postaci programu komputerowego, który wspomoże podejmowanie decyzji w procesie regeneracji terenów poprzemysłowych

Projekt realizowany jest w poszczególnych pakietach roboczych (WPs)

WP1 Przegląd wcześniejszych doświadczeń w Europie
WP2 Identyfikacja skali i zakresu procesów regeneracji (kluczowych czynników, oraz kluczowych uczestników), - zaprojektowanie modelowego podejścia do procesu regeneracji.
WP3 Opracowanie Metodologii dot. regeneracji terenów poprzemysłowych oraz Narzędzia Zarządzania Wiedzą
WP4 Wdrożenie Metodologii w pilotażowych obiektach
WP5 Walidacja oraz na jej podstawie udoskonalenie metodologii
WP6 Rozpowszechnianie informacji o projekcie, wymiana wiedzy i doświadczeń z innymi projektami dotyczącymi terenów poprzemysłowych.

 

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Kwiecień 2018
dziś jest: Piątek, 20 Kwiecień 2018
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Aktualności

Zapraszamy do udziału w projekcie "Szansa na sukces" - rekrutacja do II edycji rozpoczyna się od 01.03.2018 r.

2018-04-19
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza od 1 września 2017 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE do udziału w projekcie „Szansa na Sukces”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, numer i nazwa działania: 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Enterprise Europe Network: Giełda kooperacyjna AgroB2B@NSFair na targach International Agriculture Fair, Novi Sad (Serbia), 16 maja 2018 r.

2018-04-17
Ośrodek Enterprise Europe Network w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w giełdzie kooperacyjnej, która odbędzie się w dniu 16 maja 2018 r.

III Podkarpackie Targi Ekonomii Społecznej

2018-04-13
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza podmioty ekonomii społecznej działające na terenie województwa podkarpackiego do udziału w III Podkarpackich Targach Ekonomii Społecznej. Tegoroczne Targi odbędą się 3 maja (na wolnym powietrzu), jako impreza towarzysząca Święta Paniagi w Rzeszowie, w godzinach od 10.00 do 18.00- ulubionego święta rzeszowian.

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, poszukuje pracowników na stanowisko: Animator Miejsce pracy: Tarnobrzeg, Mielec, Sędziszów Młp., Dębica, Strzyżów.

2018-04-12
Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, poszukuje pracowników na stanowisko: Animator Miejsce pracy: Tarnobrzeg, Mielec, Sędziszów Młp., Dębica, Strzyżów.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pt.: „Jak zadbać o markę w internecie, czyli skuteczna promocja w Google i mediach społecznościowych”

2018-04-06
Szkolenie odbędzie się 18 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej głównego budynku Inkubatora AEROPOLIS (Jasionka 954, Bud. IT)

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 34.277.000,00 PLN