PROJEKTY

Projekt własny Działanie 2.6 ZPORR - Preinkubator Akademicki PPNT

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Projekt własny współfinansowany ze środków UE w ramach EFS
oraz ze środków budżetu państwa
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy „Preinkubator Akademicki Podkarpackiego Parku Naukowo- Technologicznego platformą tworzenia i rozwoju współpracy w zakresie innowacji”
Nr projektu Z/2.18/II/2.6/89/06

Kwota przyznanego dofinansowania w ramach projektu – 401.764,81 zł.

Czas trwania projektu: 1 grudnia 2006r. – 29 lutego 2008r.

Obszar realizacji: województwo podkarpackie.

Do kogo adresowane jest wsparcie:

Podstawowymi Beneficjentami Ostatecznymi niniejszego Projektu będą Preinkubator Akademicki PPNT oraz szkoły wyższe w województwie podkarpackim.

Ponadto:

 • przedsiębiorcy, wyłączając jednostki badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach, które nie będą otrzymywały bezpośredniego wsparcia, ale będą czerpać korzyści pośrednio przez ich uczestnictwo w działalności sieci transferu innowacji i w wymianie informacji
 • jednostki naukowe i inne instytucje wspierające rozwój innowacyjny regionu

Cel ogólny projektu:

Wzmocnienie współpracy sfery nauki z przedsiębiorcami oraz rozwój innowacyjności w województwie podkarpackim.

Cele szczegółowe projektu:

 • Rozpoczęcie działalności Preinkubatora Akademickiego przy Podkarpackim Parku Naukowo- Technologicznym,
 • Umożliwienie Beneficjentom – studentom ostatnich lat studiów i absolwentom szkół wyższych z regionu, ulokowania swojej działalności gospodarczej w Preinkubatorze

Główne działania w ramach projektu:

 • Stworzenie podstaw działalności Preinkubatora Akademickiego PPNT:
  • opracowanie koncepcji funkcjonowania Preinkubatora,
  • przygotowanie raportu z analizy potrzeb uczelni wyższych w województwie podkarpackim w zakresie współpracy środowiska naukowo-badawczego z sektorem przedsiębiorczości
  • wyposażenie pomieszczeń Preinkubatora
  • działania promocyjne
  • wizyty studyjne
 • Zaoferowanie pakietu wsparcia dla Preinkubatora Akademickiego obejmującego:
  • szkolenia i warsztaty obejmujące zagadnienia w zakresu prawa, finansów i marketingu, innowacyjności, transferu technologii dla Beneficjentów zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej
  • Indywidualne usługi konsultacyjno - doradcze związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej
  • Przygotowywanie analiz, ekspertyz i prac badawczych na potrzeby Beneficjentów
  • Organizacja Konkursu na najbardziej innowacyjną koncepcję funkcjonowania firmy
  • Organizacja Targów Innowacji

Główny rezultat projektu:

 • przeprowadzenie 12 szkoleń, 6 warsztatów (dla 150 Beneficjentów - grupy szkoleniowe 25 osobowe), oraz świadczenie usług konsultacyjno - doradczych
 • 15 podmiotów rozpocznie działalność gospodarczą a w budynku Preinkubatora Akademickiego w tym 5 z nich prowadzić będzie działalność o wysokim stopniu innowacyjności
 • zorganizowane zostaną działania promujące innowacyjność – Targi Innowacji i Konkurs na najbardziej Innowacyjną koncepcję funkcjonowania firmy
 • Przeprowadzonych zostanie 15 – analiz, ekspertyz , prac badawczych

W preinkubatorze  przez zespół specjalistów i ekspertów Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz eksperta zewnętrznego świadczone są konsultacje w składzie:

Pytania prosimy przesyłać na wskazane adresy drogą mailową z dopiskiem „Preinkubator”.

Zapraszamy do skorzystania również z tej formy zdobycia wiedzy potrzebnej do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

 

Obecnie w preinkubatorze miesci się 9 firm i jedno laboratorium:

Pilc - dr inż. Józef Grzybowski - biuro konsultacyjne

ERG Sp. z o. o. - projektowanie oraz opracowanie nowoczesnych technologi pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych

Universe IBS Sp. z o. o. - firma świadcząca innowacyjne usługi dla przedsiebiorst, samorzadów oraz innych podmiotów ukierunkowanych na rozwój

Produo Przemysław Mazur - biuro inzynierskie specjalizujace  sie szeroko pojętą mechanika inzynierską

Solveo Sp. z o. o. - tworzenie i wdrazanie oprogramowania

HONQ Poland s.c. - drukarnia wielkoformatowa

Toton Show - projektowanie, montaż oraz obsługa sprzetu oświetleniowego oraz nagłasniającego na imprezach masowych

studio Fotografii BLACKFOX - usługi w zakresie fotografii reklamowej , studyjnej, reportazowej oraz slubnej

Biuro projektowo - usługowe SYMPLEKS - produkty oświetlenia LED

Laboratorium Badań Lotniczych Samolotów Bezzałogowych - laboratorium o charakterze badawczo - rozwojowym.

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Wrzesień 2019
dziś jest: Niedziela, 22 Wrzesień 2019
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Aktualności

Targi Ekonomii Społecznej

2019-09-13
W niedziele 15 września 2019r. na Bulwarach nad Sanem w Jarosławiu odbędą się Targi Ekonomii Społecznej współorganizowane przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach Projektu „SENTINEL Rozwój i wzmacnianie przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalizowania ich wpływu w sektorze gospodarczym i społecznym w państwach Europy Środkowej”.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 27 581 000,00 PLN