PROJEKTY

     Projekt skierowany jest do małych i mikro-przedsiębiorstw (w tym osób samozatrudnionych) z branży turystycznej, działających na terenie województwa podkarpackiego (tzn. posiadających co najmniej jednostkę organizacyjną na terenie województwa). Podmioty te delegują do udziału w projekcie 120 osób pracujących na stanowiskach bezpośredniej obsługi klienta. Pracownicy oddelegowani do udziału
w projekcie wezmą udział w szkoleniu „Specjalista ds. profesjonalnej obsługi klienta”.

Rekrutacja do projektu trwa od 05.09.2013r. – 31.10.2013r

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:
Projekt skierowany jest do
przedsiębiorstw delegujących swoich pracowników, chętnych do podwyższenia kwalifikacji zawodowych związanych z obsługą klienta, spełniających jednocześnie następujące kryteria kwalifikacyjne:
a) są zatrudnieni w mikro – i małych przedsiębiorstwach prowadzących działalność
w branży turystycznej na terenie województwa podkarpackiego;
b) pracują w woj. podkarpackim na stanowisku bezpośrednio związanym z obsługą klienta na podstawie umowy o pracę i znają język angielski na poziomie ponadpodstawowym;
c) przyjęto, że w całym projekcie mogą uczestniczyć maksymalnie 4 osoby z jednego zakładu pracy.

W ramach Projektu oferujemy Państwu udział w następujących szkoleniach:
SZKOLENIE „Specjalista ds. profesjonalnej obsługi klienta”:

Pracownicy przedsiębiorstw z branży turystycznej, którzy zostaną oddelegowani przez pracodawcę do udziału w Projekcie wezmą udział w szkoleniu „Specjalista
ds. profesjonalnej obsługi klienta” składającym się z następujących 5 modułów tematycznych:

  • „Obsługa klienta w turystyce” (2dni/8h);
  • „ Różnice międzykulturowe i savoir vivre” (1 dzień/8h);
  • „Regulacje prawne obsługi klienta w branży turystycznej” (2dni/8h);
  • „Marketing w turystyce” (1 dzień/8h);
  • „Język angielski w obsłudze klienta międzynarodowego” (36 dni/3h) – kończący się egzaminem certyfikującym.

Beneficjenci zakwalifikowani do projektu będą zobowiązani do wzięcia udziału
we wszystkich szkoleniach.
Zgłoszenia do projektu należy składać osobiście (na miejscu do wypełnienia test
z j. angielskiego podsumowujący poziom zaawansowania) w siedzibie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35- 959 Rzeszów pokój nr 218 lub 211 (1 piętro) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7:30 – 15:30, tel. 017 86 76 284 lub 216 na formularzach dostępnych w biurze projektu oraz na stronie internetowej RARR.
Projekt realizowany jest w Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw
w regionie, Poddziałanie 8.1.1Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

REGULAMIN

Oprócz dokumentów wymagane jest:

  • ksero dokumentu rejestracyjnego potwierdzającego zatrudnienie w woj. podkarpackim 
  • numer PKD potwierdzający branże turystyczną

Pliki do pobrania:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.doc (2,11 MB)
KARTA OCENY.doc (2,11 MB)
OŚWIADCZENIE-dane osobowe.doc (2,07 MB)
OŚWIADCZENIE-de minimis.doc (2,07 MB)
Zaświadczenie o zatrudnieniu.doc (2,07 MB)
zakres danych PEFS.docx (121,35 KB)

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Kwiecień 2018
dziś jest: Niedziela, 22 Kwiecień 2018
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Aktualności

Zapraszamy do udziału w projekcie "Szansa na sukces" - rekrutacja do II edycji rozpoczyna się od 01.03.2018 r.

2018-04-19
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza od 1 września 2017 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE do udziału w projekcie „Szansa na Sukces”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, numer i nazwa działania: 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Enterprise Europe Network: Giełda kooperacyjna AgroB2B@NSFair na targach International Agriculture Fair, Novi Sad (Serbia), 16 maja 2018 r.

2018-04-17
Ośrodek Enterprise Europe Network w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w giełdzie kooperacyjnej, która odbędzie się w dniu 16 maja 2018 r.

III Podkarpackie Targi Ekonomii Społecznej

2018-04-13
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza podmioty ekonomii społecznej działające na terenie województwa podkarpackiego do udziału w III Podkarpackich Targach Ekonomii Społecznej. Tegoroczne Targi odbędą się 3 maja (na wolnym powietrzu), jako impreza towarzysząca Święta Paniagi w Rzeszowie, w godzinach od 10.00 do 18.00- ulubionego święta rzeszowian.

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, poszukuje pracowników na stanowisko: Animator Miejsce pracy: Tarnobrzeg, Mielec, Sędziszów Młp., Dębica, Strzyżów.

2018-04-12
Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, poszukuje pracowników na stanowisko: Animator Miejsce pracy: Tarnobrzeg, Mielec, Sędziszów Młp., Dębica, Strzyżów.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 34.277.000,00 PLN