PROJEKTY

PODKARPACKA NAUKA DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Projekt „PODKARPACKA NAUKA DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” jest realizowany w okresie od 01 września 2010 do 30 września 2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym.

Cel projektu: 
Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości, wiedzy i umiejętności pracowników sektora B+R z woj. podkarpackiego w zakresie sprawnego zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz wzrost komercjalizacji rezultatów prac badawczych pod kątem zapewnienia efektywnej współpracy pomiędzy sektorem B+R i przedsiębiorcami.

Projekt skierowany jest do:

 • pracowników jednostek naukowych (w rozumieniu art.2 pkt 9 ustawy o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010r.) z wyłączeniem przedsiębiorców posiadających status centrów badawczo-rozwojowych.
 • pracowników podmiotów działających na rzecz nauki (w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010r.)

Wymagania szczegółowe:

Uczestnicy projektu powinni być zatrudnieni na umowę o prace, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub umowy cywilno–prawnej ww. podmiotach.

Uczestnictwo w projekcie wymaga złożenia odpowiednich dokumentów, które będą dostępne na stronie internetowej projektu, w siedzibie RARR S.A. oraz w trakcie spotkań rekrutacyjnych w jednostkach naukowych i podmiotach działających na rzecz nauki.

Kwalifikacja osób do projektu będzie się odbywać w oparciu o ustalone kryteria doboru miedzy innymi doświadczenia kandydata w zakresie przeprowadzonych badań, możliwości wykorzystania w praktyce oferowanej w ramach projektu wiedzy.

Zapraszamy pracowników naukowych na bezpłatne szkolenia obejmujące następujące zagadnienia:

 • Komercjalizacja wyników badań naukowych
 • Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej 
 • Zarządzanie projektami badawczymi
 • Pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych
 • Promocja i marketing badań naukowych

Szkolenia będą prowadzone w wymiarze 80h/na 1 grupę metodami aktywizującymi przez specjalistów posiadających bogatą praktykę z zakresu współpracy pomiędzy B+R i przedsiębiorcami.

Wsparcie dodatkowe:

 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia
 • Udział w wizytach studyjnych krajowych i zagranicznych
 • Możliwość opracowania projektu współpracy jednostki B+R z przedsiębiorcami
 • Wymiana dobrych praktyk na stronie www poprzez bazę pytań, forum
 • Możliwość zamieszczenia i korzystania z katalogu ofert technologicznych
 • Konferencje, targi, kwartalniki.

Organizacja zajęć:
W zależności od możliwości osób oferujemy 2 tryby szkoleń: 4 grupy weekendowe (co drugi weekend w miesiącu) i 6 grup tygodniowych (2-3 razy w tygodniu po godzinie 16:00).

Szczegółowe informacje dostępne w biurze projektu.

Biuro projektu:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie
Ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów
Pokój 218 (I piętro)
Tel. 017 86 76 214
Fax. 017 86 76 221
e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
www.podkarpackanauka.pl

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Czerwiec 2018
dziś jest: Środa, 20 Czerwiec 2018
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Aktualności

Lista rankingowa, lista rezerwowa oraz lista odrzuconych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w rundzie nr 6

2018-06-18
Lista rankingowa, lista rezerwowa oraz lista odrzuconych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w rundzie nr 6

Enterprise Europe Network: Giełda kooperacyjna podczas 56. Międzynarodowych Targów AGRA 2018, 28 sierpnia 2018, Gorna Radgona (Słowenia)

2018-06-14
Ośrodek Enterprise Europe Network w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w giełdzie kooperacyjnej: Meet4Business Matchmaking, która odbędzie się 28 sierpnia 2018 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie "Szansa na sukces" - REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

2018-06-11
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza od 1 września 2017 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE do udziału w projekcie „Szansa na Sukces”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, numer i nazwa działania: 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Lista rankingowa rekomendowanych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach naboru do dnia 23.04.2018 r. w ramach realizacji projektu ROWES - szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”

2018-06-06
Lista rankingowa rekomendowanych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach naboru do dnia 23.04.2018 r. z uwzględnieniem odwołań w ramach realizacji projektu ROWES -szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”

Lista rankingowa rekomendowanych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach naboru do dnia 23.04.2018 r. w ramach realizacji projektu ROWES - kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I”

2018-06-06
Lista rankingowa rekomendowanych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach naboru do dnia 23.04.2018 r. z uwzględnieniem odwołań w ramach realizacji projektu "ROWES - kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I”

Enterprise Europe Network: Giełda kooperacyjna podczas targów gier komputerowych i technologii wirtualnych gamescom, 21 - 23 sierpnia 2018, Kolonia (Niemcy)

2018-06-06
Ośrodek Enterprise Europe Network w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w giełdzie kooperacyjnej: gamesmatch 2018, która odbędzie się w dniach w dniach 21 - 23 sierpnia 2018r.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 34.277.000,00 PLN