PROJEKTY

                          

Projekt „Project Manager szansą na nową jakość pracy samorządów południowo-wschodniej Polski” jest realizowany od 01 listopada 2008 r. do 30 kwietnia 2010 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet V Dobre Rządzenie; Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej; Podziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.
 
Grupa docelowa, objęta projektem:
Projekt skierowany jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego (JST) z województw południowo – wschodniej Polski (Podkarpackiego, Małopolskiego, Lubelskiego i Świętokrzyskiego).
W ramach projektu realizowane jest szkolenie "Project Manager dla sektora samorządowego" obejmujące łącznie 15 ośmiogodzinnych dni szkoleniowych. Zakłada się przeszkolenie 240 pracowników JST (pełniących funkcje kierownicze lub zajmujących się realizacją projektów UE). w utworzonych 20 grupach szkoleniowych.
 
Główny cel projektu:
Podniesienie kompetencji i umiejętności kadry zarządzającej administracji terytorialnej w zakresie zarządzania projektami.
 
Szkolenie „Project Manager dla sektora samorządowego”
Szkolenie pozwoli nabyć umiejętności z zakresu zarządzania projektami i zostało przygotowane według wytycznych International Project Management Association. Skupia się na praktycznych aspektach PM, a także na przygotowaniu uczestników projektu do zdania egzaminu, który umożliwi uzyskanie międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego posiadaną wiedzę z zakresu PM na poziomie D – Certified Project Management Associate.
 
W lutym 2009 roku rozpoczęły się szkolenia w 10 grupach z 4 województw, które trwały do końca czerwca. Od 22 czerwca rozpoczęły się egzaminy certyfikujące przeprowadzane przez Stowarzyszenie Project Management Polska z siedzibą w Warszawie.
Ze szkoleń w pierwszym etapie skorzystało 115 osób. Drugi etap szkoleń rozpocznie się we wrześniu i będzie trwał do lutego 2010 roku i podobnie jak w I etapie zakończony zostanie egzaminem certyfikującym.

 Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.pm.rarr.rzeszow.pl

 

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Czerwiec 2018
dziś jest: Niedziela, 24 Czerwiec 2018
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Aktualności

Bezpłatne szkolenie: RODO - rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

2018-06-21
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego realizująca projekt „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.: RODO - rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Lista rankingowa, lista rezerwowa oraz lista odrzuconych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w rundzie nr 6

2018-06-18
Lista rankingowa, lista rezerwowa oraz lista odrzuconych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w rundzie nr 6

Enterprise Europe Network: Giełda kooperacyjna podczas 56. Międzynarodowych Targów AGRA 2018, 28 sierpnia 2018, Gorna Radgona (Słowenia)

2018-06-14
Ośrodek Enterprise Europe Network w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w giełdzie kooperacyjnej: Meet4Business Matchmaking, która odbędzie się 28 sierpnia 2018 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie "Szansa na sukces" - REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

2018-06-11
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza od 1 września 2017 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE do udziału w projekcie „Szansa na Sukces”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, numer i nazwa działania: 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Lista rankingowa rekomendowanych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach naboru do dnia 23.04.2018 r. w ramach realizacji projektu ROWES - szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”

2018-06-06
Lista rankingowa rekomendowanych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach naboru do dnia 23.04.2018 r. z uwzględnieniem odwołań w ramach realizacji projektu ROWES -szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”

Lista rankingowa rekomendowanych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach naboru do dnia 23.04.2018 r. w ramach realizacji projektu ROWES - kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I”

2018-06-06
Lista rankingowa rekomendowanych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach naboru do dnia 23.04.2018 r. z uwzględnieniem odwołań w ramach realizacji projektu "ROWES - kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I”

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 34.277.000,00 PLN