PROJEKTY

                          

Projekt „Project Manager szansą na nową jakość pracy samorządów południowo-wschodniej Polski” jest realizowany od 01 listopada 2008 r. do 30 kwietnia 2010 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet V Dobre Rządzenie; Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej; Podziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.
 
Grupa docelowa, objęta projektem:
Projekt skierowany jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego (JST) z województw południowo – wschodniej Polski (Podkarpackiego, Małopolskiego, Lubelskiego i Świętokrzyskiego).
W ramach projektu realizowane jest szkolenie "Project Manager dla sektora samorządowego" obejmujące łącznie 15 ośmiogodzinnych dni szkoleniowych. Zakłada się przeszkolenie 240 pracowników JST (pełniących funkcje kierownicze lub zajmujących się realizacją projektów UE). w utworzonych 20 grupach szkoleniowych.
 
Główny cel projektu:
Podniesienie kompetencji i umiejętności kadry zarządzającej administracji terytorialnej w zakresie zarządzania projektami.
 
Szkolenie „Project Manager dla sektora samorządowego”
Szkolenie pozwoli nabyć umiejętności z zakresu zarządzania projektami i zostało przygotowane według wytycznych International Project Management Association. Skupia się na praktycznych aspektach PM, a także na przygotowaniu uczestników projektu do zdania egzaminu, który umożliwi uzyskanie międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego posiadaną wiedzę z zakresu PM na poziomie D – Certified Project Management Associate.
 
W lutym 2009 roku rozpoczęły się szkolenia w 10 grupach z 4 województw, które trwały do końca czerwca. Od 22 czerwca rozpoczęły się egzaminy certyfikujące przeprowadzane przez Stowarzyszenie Project Management Polska z siedzibą w Warszawie.
Ze szkoleń w pierwszym etapie skorzystało 115 osób. Drugi etap szkoleń rozpocznie się we wrześniu i będzie trwał do lutego 2010 roku i podobnie jak w I etapie zakończony zostanie egzaminem certyfikującym.

 Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.pm.rarr.rzeszow.pl

 

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Grudzień 2019
dziś jest: Poniedziałek, 9 Grudzień 2019
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Aktualności

Spotkanie branżowe: Rozwój Sektora Kreatywnego

2019-12-04
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z twórcami projektu „Wschodnie Centrum Kreatywne/ East Creative Centre” zaprasza do wzięcia udziału w prezentacji projektu „SACHE” pn. „Znaczenie wsparcia rozwoju sektora kreatywnego i sektora kultury w Europie Centralnej na przykładzie projektu SACHE, w ramach Programu Interreg Central Europe” w dniu 6 grudnia 2019 r. w Rzeszowie w Kwadracie Podkarpackiej Przestrzeni Kreatywnej, a tym samym przedstawienia założeń i celów projektu, udziału w sesji spotkania w formule Word cafe. Niniejsza prezentacja oraz spotkanie w formule Word cafe z projektu „SACHE” zostaną zorganizowane jako część wydarzenia pn. „Spotkanie branżowe: Rozwój Sektora Kreatywnego” w ramach przedsięwzięcia „Wschodnie Centrum Kreatywne/ East Creative Centre”.

Spotkanie Certyfikujące "Zostań Ambasadorem zrównoważonej produkcji filmowej i telewizyjnej w Polsce"

2019-12-02
Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych, Łódź Film Commission, Mazovia Warsaw Film Commission, Podkarpackie Film Commission i Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zapraszają w dniu 11 grudnia 2019 r. w Warszawie na spotkanie „Zostań Ambasadorem zrównoważonej produkcji filmowej i telewizyjnej w Polsce”.

Wyniki konkursu "Innowator Podkarpacia 2019" - XX edycja

2019-11-28
W dniu 27.11.2019 roku w budynku głównym Inkubatora Technologicznego IT Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego Aeropolis w Jasionce podczas konferencji pn.: „Innowacje i internacjonalizacja przedsiębiorstw”, wręczono nagrody tegorocznym laureatom oraz firmom wyróżnionym w konkursie Innowator Podkarpacia 2019.

Konferencja: „Innowacje i internacjonalizacja przedsiębiorstw”, 27.11.2019r., Jasionka

2019-11-19
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A, zaprasza do udziału w konferencji pn.: „Innowacje i internacjonalizacja przedsiębiorstw”, która odbędzie się w dniu 27 listopada 2019r.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 27 581 000,00 PLN