PROJEKTYRzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Fundacją Uniwersytecką w Stalowej Woli rozpoczyna realizację projektu „Pierwsze kroki w biznesie” realizowanego w ramach działania 7.3 RPOWP.

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych bądź biernych zawodowo zamierzających otworzyć własną działalność gospodarczą, powyżej 29 r.
życia znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.: osoby w wieku powyżej 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby niepełnosprawne. Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w trzech osobnych edycjach.


Termin przyjmowania dokumentów w ramach I Edycji rekrutacji: 5.10.2016 r.- 18.10.2016r.

Projekt obejmuje powiaty: stalowowolski, niżański, tarnobrzeski.
W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem dającym możliwość otworzenie własnej działalności gospodarczej:

  • Wsparcie szkoleniowo-doradcze;
  • Giełda mentoringowa;
  • Dotacja inwestycyjna w wysokości 23 350 zł;
  • Wsparcie pomostowe w pierwszych 12 miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej.

Głównym celem realizowanego projektu jest wzrost kompetencji przedsiębiorczych u 90 osób (50 kobiet i 40 mężczyzn) bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 roku życia oraz doprowadzenie do samozatrudnienia minimum 72 osób (40 kobiet i 32 mężczyzn) i prowadzenie przez nich działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesięcy.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY

Dokumenty Rekrutacyjne można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera:

  • osobiście w siedzibie Fundacji Uniwersyteckiej, ul. Ofiar Katynia 8, 37-450 Stalowa Wola – pokój 24, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00;
  • pocztą/kurierem na adres pocztowy Fundacji Uniwersyteckiej ul. Ofiar Katynia 8, 37-450 Stalowa Wola - liczy się data wpływu Dokumentów Rekrutacyjnych do Biura Projektu - Lidera, data stempla pocztowego nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia naboru.

Szczegółowe informacje dostępne są w następujących biurach projektu:
Lider – Fundacja Uniwersytecka w Stalowej Woli
37-450 Stalowa Wola
ul. Ofiar Katynia 8
tel.: 15 642 25 21
e-mail: fundacja@stalwol.pl
www.fundacja.stalwol.pl

Partner projektu – Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szopena 51,
35-959 Rzeszów
Tel.: 17 86 76 290
17 86 76 232
e-mail: pbrozbar@rarr.rzeszow.pl, mcieslinski@rarr.rzeszow.pl
www.rarr.rzeszow.pl

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Grudzień 2019
dziś jest: Wtorek, 10 Grudzień 2019
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Aktualności

Spotkanie branżowe: Rozwój Sektora Kreatywnego

2019-12-04
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z twórcami projektu „Wschodnie Centrum Kreatywne/ East Creative Centre” zaprasza do wzięcia udziału w prezentacji projektu „SACHE” pn. „Znaczenie wsparcia rozwoju sektora kreatywnego i sektora kultury w Europie Centralnej na przykładzie projektu SACHE, w ramach Programu Interreg Central Europe” w dniu 6 grudnia 2019 r. w Rzeszowie w Kwadracie Podkarpackiej Przestrzeni Kreatywnej, a tym samym przedstawienia założeń i celów projektu, udziału w sesji spotkania w formule Word cafe. Niniejsza prezentacja oraz spotkanie w formule Word cafe z projektu „SACHE” zostaną zorganizowane jako część wydarzenia pn. „Spotkanie branżowe: Rozwój Sektora Kreatywnego” w ramach przedsięwzięcia „Wschodnie Centrum Kreatywne/ East Creative Centre”.

Spotkanie Certyfikujące "Zostań Ambasadorem zrównoważonej produkcji filmowej i telewizyjnej w Polsce"

2019-12-02
Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych, Łódź Film Commission, Mazovia Warsaw Film Commission, Podkarpackie Film Commission i Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zapraszają w dniu 11 grudnia 2019 r. w Warszawie na spotkanie „Zostań Ambasadorem zrównoważonej produkcji filmowej i telewizyjnej w Polsce”.

Wyniki konkursu "Innowator Podkarpacia 2019" - XX edycja

2019-11-28
W dniu 27.11.2019 roku w budynku głównym Inkubatora Technologicznego IT Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego Aeropolis w Jasionce podczas konferencji pn.: „Innowacje i internacjonalizacja przedsiębiorstw”, wręczono nagrody tegorocznym laureatom oraz firmom wyróżnionym w konkursie Innowator Podkarpacia 2019.

Konferencja: „Innowacje i internacjonalizacja przedsiębiorstw”, 27.11.2019r., Jasionka

2019-11-19
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A, zaprasza do udziału w konferencji pn.: „Innowacje i internacjonalizacja przedsiębiorstw”, która odbędzie się w dniu 27 listopada 2019r.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 27 581 000,00 PLN