PROJEKTYRzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Fundacją Uniwersytecką w Stalowej Woli rozpoczyna realizację projektu „Pierwsze kroki w biznesie” realizowanego w ramach działania 7.3 RPOWP.

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych bądź biernych zawodowo zamierzających otworzyć własną działalność gospodarczą, powyżej 29 r.
życia znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.: osoby w wieku powyżej 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby niepełnosprawne. Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w trzech osobnych edycjach.


Termin przyjmowania dokumentów w ramach I Edycji rekrutacji: 5.10.2016 r.- 18.10.2016r.

Projekt obejmuje powiaty: stalowowolski, niżański, tarnobrzeski.
W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem dającym możliwość otworzenie własnej działalności gospodarczej:

  • Wsparcie szkoleniowo-doradcze;
  • Giełda mentoringowa;
  • Dotacja inwestycyjna w wysokości 23 350 zł;
  • Wsparcie pomostowe w pierwszych 12 miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej.

Głównym celem realizowanego projektu jest wzrost kompetencji przedsiębiorczych u 90 osób (50 kobiet i 40 mężczyzn) bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 roku życia oraz doprowadzenie do samozatrudnienia minimum 72 osób (40 kobiet i 32 mężczyzn) i prowadzenie przez nich działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesięcy.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY

Dokumenty Rekrutacyjne można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera:

  • osobiście w siedzibie Fundacji Uniwersyteckiej, ul. Ofiar Katynia 8, 37-450 Stalowa Wola – pokój 24, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00;
  • pocztą/kurierem na adres pocztowy Fundacji Uniwersyteckiej ul. Ofiar Katynia 8, 37-450 Stalowa Wola - liczy się data wpływu Dokumentów Rekrutacyjnych do Biura Projektu - Lidera, data stempla pocztowego nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia naboru.

Szczegółowe informacje dostępne są w następujących biurach projektu:
Lider – Fundacja Uniwersytecka w Stalowej Woli
37-450 Stalowa Wola
ul. Ofiar Katynia 8
tel.: 15 642 25 21
e-mail: fundacja@stalwol.pl
www.fundacja.stalwol.pl

Partner projektu – Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szopena 51,
35-959 Rzeszów
Tel.: 17 86 76 290
17 86 76 232
e-mail: pbrozbar@rarr.rzeszow.pl, mcieslinski@rarr.rzeszow.pl
www.rarr.rzeszow.pl

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Czerwiec 2018
dziś jest: Niedziela, 24 Czerwiec 2018
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Aktualności

Bezpłatne szkolenie: RODO - rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

2018-06-21
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego realizująca projekt „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.: RODO - rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Lista rankingowa, lista rezerwowa oraz lista odrzuconych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w rundzie nr 6

2018-06-18
Lista rankingowa, lista rezerwowa oraz lista odrzuconych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w rundzie nr 6

Enterprise Europe Network: Giełda kooperacyjna podczas 56. Międzynarodowych Targów AGRA 2018, 28 sierpnia 2018, Gorna Radgona (Słowenia)

2018-06-14
Ośrodek Enterprise Europe Network w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w giełdzie kooperacyjnej: Meet4Business Matchmaking, która odbędzie się 28 sierpnia 2018 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie "Szansa na sukces" - REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

2018-06-11
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza od 1 września 2017 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE do udziału w projekcie „Szansa na Sukces”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, numer i nazwa działania: 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Lista rankingowa rekomendowanych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach naboru do dnia 23.04.2018 r. w ramach realizacji projektu ROWES - szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”

2018-06-06
Lista rankingowa rekomendowanych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach naboru do dnia 23.04.2018 r. z uwzględnieniem odwołań w ramach realizacji projektu ROWES -szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”

Lista rankingowa rekomendowanych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach naboru do dnia 23.04.2018 r. w ramach realizacji projektu ROWES - kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I”

2018-06-06
Lista rankingowa rekomendowanych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach naboru do dnia 23.04.2018 r. z uwzględnieniem odwołań w ramach realizacji projektu "ROWES - kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I”

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 34.277.000,00 PLN