PROJEKTY

PHARE 2000

Regionalna Instytucja Finansująca

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego na mocy umowy ramowej podpisanej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości pełniła funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) dla Programu Phare 2000 i Phare 2000SSG

Pliki do pobrania:

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 36 077 000,00 PLN