PROJEKTY

Projekt „NAUKA IDZIE W PRAKTYKĘ”

 

Cel projektu:

Celem projektu jest podniesienie zdolności transferu wiedzy z sektora nauki do przedsiębiorstw poprzez udział Uczestników Projektu w szkoleniach oraz poprzez odbycie staży w przedsiębiorstwach pod opieką pracowników przedsiębiorstw.

Projekt jest skierowany do:

  • pracowników naukowych jednostek naukowych,
  • pracowników naukowych uczelni,
  • pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni.

Miejsce zamieszkania lub pracy kandydata na terenie województwa podkarpackiego
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Profil działalności naukowej kandydata zbieżny z jedną z poniższych branż/dziedzin:
1. Budownictwo oraz infrastruktura ochrony środowiska i energetyki,
2. Technologie informatyczne,
3. Przemysł chemiczny, farmaceutyczny, biotechnologiczny, produkcja rolnicza
i przetwórstwo,
4. Przemysł lotniczy i maszynowy,
5. Turystyka, rekreacja, rehabilitacja, zdrowie.

Formy wsparcia w projekcie:

1. Szkolenia:

  • 36 godzin szkoleń stacjonarnych, które odbywać się będą w podkarpackich przedsiębiorstwach i prowadzone będą metodami aktywizującymi w formie dyskusji, warsztatów, zajęć laboratoryjnych itp.
  • 16 godzin warsztatów wyjazdowych połączonych z wizytą w centrach naukowo-badawczych (w m.in. inkubatorach technologicznych, parkach przemysłowych, centrach transferu technologii, instytucjach otoczenia biznesu), które będą miały na celu prezentację dobrych praktyk, możliwości współpracy sektora B+R i przedsiębiorców.

2. Staże:
3-miesięczne staże skierowane do 90 Uczestników Projektu (w ramach 3 edycji) – stażem zostaną objęte osoby, które ukończą szkolenia i złożą najbardziej perspektywiczny zarys projektu współpracy z przedsiębiorstwem w zakresie swojej pracy naukowej. Płatne staże (40 godzin miesięcznie) odbywać się będą w przedsiębiorstwach (mających siedzibę główną lub oddział firmy w województwie podkarpackim) prowadzących działalność zbieżną z zainteresowaniami naukowo-badawczymi Uczestników Projektu.


Biuro projektu:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
Ul. Szopena 51
35-959 Rzeszów
Tel. 017 867 62 16 Pokój: 218


Więcej informacji na stronie internetowej projektu:
www.naukaipraktyka.pl

Pliki do pobrania:
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 1 - Formularz Zgłoszeniowy
Załącznik nr 2 - Zakres danych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach PO KL
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Załącznik nr 4 - Zaświadczenie o zatrudnieniu
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o nie pobieraniu w tym samym czasie innych świadczeń o charakterze stypendialnym, współfinansowanych ze środków EFS
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Projektu


 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Wrzesień 2019
dziś jest: Niedziela, 22 Wrzesień 2019
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Aktualności

Targi Ekonomii Społecznej

2019-09-13
W niedziele 15 września 2019r. na Bulwarach nad Sanem w Jarosławiu odbędą się Targi Ekonomii Społecznej współorganizowane przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach Projektu „SENTINEL Rozwój i wzmacnianie przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalizowania ich wpływu w sektorze gospodarczym i społecznym w państwach Europy Środkowej”.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 27 581 000,00 PLN