PROJEKTY

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie serdecznie zaprasza do udziału w projekcie "Młodzi z inicjatywą"

 

UWAGA: ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI !

INFORMACJE I DOKUMENTY REKRUTACYJNE ...

Projekt „Młodzi z inicjatywą” jest realizowany od 1 listopada 2014 r. do 30 września 2015 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Celem projektu jest uzyskanie kompetencji zawodowych i zwiększenie dostępu do zatrudnienia 60 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z wybranych gmin województwa podkarpackiego:

 • gmina Strzyżów,
 • gmina Sokołów Małopolski,
 • gmina Głogów Małopolski,
 • gmina Kamień.

Oferowane formy wsparcia:

 • kursy zawodowe według potrzeb (np. księgowość, kadry i płace, obsługa wózków widłowych, obsługa kas fiskalnych, grafika komputerowa itp.),
 • 6 - miesięczne płatne staże zawodowe,
 • indywidualne poradnictwo zawodowe (Indywidualne Plany Działania),
 • grupowe poradnictwo zawodowe.

Wsparcie dodatkowe w ramach projektu:

 • zwrot kosztów dojazdu,
 • opieka nad osobami zależnymi,
 • wyżywienie oraz materiały szkoleniowe w ramach grupowego poradnictwa zawodowego i kursu zawodowego,
 • badania lekarskie (dotyczy kursów zawodowych i staży),
 • opieka animatora (indywidualnego doradcy).

Wszystkie formy wsparcia oferowane w ramach Projektu są bezpłatne.

Warunki udziału w projekcie:

1. Wiek od 18 do 30 lat,
2. Pozostawanie osobą niezatrudnioną, w tym:

 • zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub
 • niezarejestrowaną (nieaktywną zawodowo),

3. Zameldowanie na obszarze jednej z następujących gmin województwa podkarpackiego:

 • gmina Strzyżów,
 • gmina Sokołów Małopolski,
 • gmina Głogów Małopolski,
 • gmina Kamień,

4. Zagrożenie wykluczeniem społecznym (zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej).

Wszystkie powyższe warunki określone w punktach 1, 2, 3 i 4 muszą być spełnione łącznie.

 

Kwalifikacja osób do projektu odbywać się będzie w oparciu o kryteria, mające na celu objęcie wsparciem osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Dodatkowe punkty w trakcie rekrutacji przyznawane będą osobom:

 • z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • długotrwale bezrobotnym,
 • o niskich dochodach przypadających na członka rodziny,
 • do 25 roku życia,
 • nie posiadających doświadczenia zawodowego lub z małym doświadczeniem zawodowym,
 • kobietom.

 

BIURO PROJEKTU:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów
pokój 218 (1 piętro)
tel.: (17) 86 76 214, (17) 86 76 216, fax: (17) 85 20 611
e-mail: mlodzi@rarr.rzeszow.pl

www.mlodzi.rarr.rzeszow.pl


 

Człowiek – najlepsza inwestycja 

                 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Kwiecień 2018
dziś jest: Piątek, 20 Kwiecień 2018
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Aktualności

Zapraszamy do udziału w projekcie "Szansa na sukces" - rekrutacja do II edycji rozpoczyna się od 01.03.2018 r.

2018-04-19
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza od 1 września 2017 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE do udziału w projekcie „Szansa na Sukces”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, numer i nazwa działania: 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Enterprise Europe Network: Giełda kooperacyjna AgroB2B@NSFair na targach International Agriculture Fair, Novi Sad (Serbia), 16 maja 2018 r.

2018-04-17
Ośrodek Enterprise Europe Network w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w giełdzie kooperacyjnej, która odbędzie się w dniu 16 maja 2018 r.

III Podkarpackie Targi Ekonomii Społecznej

2018-04-13
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza podmioty ekonomii społecznej działające na terenie województwa podkarpackiego do udziału w III Podkarpackich Targach Ekonomii Społecznej. Tegoroczne Targi odbędą się 3 maja (na wolnym powietrzu), jako impreza towarzysząca Święta Paniagi w Rzeszowie, w godzinach od 10.00 do 18.00- ulubionego święta rzeszowian.

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, poszukuje pracowników na stanowisko: Animator Miejsce pracy: Tarnobrzeg, Mielec, Sędziszów Młp., Dębica, Strzyżów.

2018-04-12
Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, poszukuje pracowników na stanowisko: Animator Miejsce pracy: Tarnobrzeg, Mielec, Sędziszów Młp., Dębica, Strzyżów.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pt.: „Jak zadbać o markę w internecie, czyli skuteczna promocja w Google i mediach społecznościowych”

2018-04-06
Szkolenie odbędzie się 18 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej głównego budynku Inkubatora AEROPOLIS (Jasionka 954, Bud. IT)

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 34.277.000,00 PLN