PROJEKTYChcesz założyć działalność gospodarczą?
Skorzystaj z bezzwrotnej DOTACJI i zostań przedsiębiorcą

RARR S.A. zaprasza do udziału w projekcie
„Młody Biznes”

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy Województwa Podkarpackiego, będących
osobami poniżej 30 roku życia, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie (tzn. w dniu podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie)
mają ukończone 18 lat i jednocześnie nie ukończyły 30 lat (do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin).

Dodatkowe punkty otrzymają:
• osoby długotrwale bezrobotne(pozostające w rejestrze PUP łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat);
• osoby bezrobotne zamieszkałe na terenach wiejskich;
• kobiety wchodzące lub powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci.

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY!
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie
oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Osoby, które zakwalifikują się do projektu skorzystają ze wsparcia szkoleniowo – doradczego oraz finansowego:

  •  Szkolenie z „Zakładania własnej działalności gospodarczej”;
  •  Indywidualne doradztwo z opracowania biznes planu;
  •  Indywidualne doradztwa specjalistyczne (dla osób, które założyły firmę);
  •  Dotacja inwestycyjna do 40 000 PLN
  •  Wsparcie pomostowe przez 6 miesięcy w wysokości 1 600 PLN/ miesiąc

Dodatkowo bezpłatnie zapewniamy: materiały szkoleniowe; dla 70% BO zwrot kosztów dojazdu; wyżywienie podczas szkoleń.

REKRUTACJA DO PROJEKTU ODBĘDZIE SIĘ OD 15 DO 28 MAJA 2014 R.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: www.mlodybiznes.rarr.rzeszow.pl

BIURO PROJEKTU RZESZÓW
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów tel: 17 867 62 35, 17 867 62 91

PUNKT REKRUTACYJNY KROSNO
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Biuro Terenowe w Krośnie
ul. Staszica 20, 38-400 Krosno tel: 535 093 092

PUNKT REKRUTACYJNY PRZEWORSK
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Biuro Terenowe w Przeworsku
ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk
tel: 16 648 75 52 e-mail: przeworsk@rarr.rzeszow.pl

 Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 

 

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Kwiecień 2018
dziś jest: Sobota, 21 Kwiecień 2018
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Aktualności

Zapraszamy do udziału w projekcie "Szansa na sukces" - rekrutacja do II edycji rozpoczyna się od 01.03.2018 r.

2018-04-19
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza od 1 września 2017 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE do udziału w projekcie „Szansa na Sukces”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, numer i nazwa działania: 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Enterprise Europe Network: Giełda kooperacyjna AgroB2B@NSFair na targach International Agriculture Fair, Novi Sad (Serbia), 16 maja 2018 r.

2018-04-17
Ośrodek Enterprise Europe Network w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w giełdzie kooperacyjnej, która odbędzie się w dniu 16 maja 2018 r.

III Podkarpackie Targi Ekonomii Społecznej

2018-04-13
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza podmioty ekonomii społecznej działające na terenie województwa podkarpackiego do udziału w III Podkarpackich Targach Ekonomii Społecznej. Tegoroczne Targi odbędą się 3 maja (na wolnym powietrzu), jako impreza towarzysząca Święta Paniagi w Rzeszowie, w godzinach od 10.00 do 18.00- ulubionego święta rzeszowian.

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, poszukuje pracowników na stanowisko: Animator Miejsce pracy: Tarnobrzeg, Mielec, Sędziszów Młp., Dębica, Strzyżów.

2018-04-12
Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, poszukuje pracowników na stanowisko: Animator Miejsce pracy: Tarnobrzeg, Mielec, Sędziszów Młp., Dębica, Strzyżów.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 34.277.000,00 PLN