PROJEKTY

Projekt “INN.O.V.Age”

Projekt “INN.O.V.Age”

Projekt “Improvement the effectiveness of regional development policies in eco-INNovation for smart hOme and independent liVing to increase the quality of life of Ageing people.” (Akronim: INN.O.V.Age) jest realizowany w okresie od 1stycznia 2012r. do 31 grudnia 2014 r. w ramach priorytetu Programu INTERREG IV C „Innowacje i gospodarka oparta na wiedzy” i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG IVC.

Partnerzy projektu

Zadania w ramach projektu są wspólnie realizowane przez 15 partnerów z 14 krajów: Włochy: 1 (Lider projektu) Bułgaria: 1; Cypr: 1; Czechy:1; Finlandia : 1; Francja:1; Grecja:1;Litwa:1; Holandia: 1; Polska:1; Słowenia:1; Hiszpania:2; Szwecja:1; Wielka Brytania: 1

Cele projektu:

 • Rozwój nowej technologii wspierającej kierunki działania grup związanych z eko-niezależnym życiem.
 • Zwiększenie kreatywnych interakcji w sektorze wiedzy, biznesu i publicznym, zachęcających publiczno-prywatne partnerstwa do przełożenia nowej wiedzy na nowe produkty i usługi.
 • Dostarczenie niezbędnej infrastruktury i narzędzi, zwiększających regionalne innowacje.
 • Faworyzowanie rozwoju i rozprzestrzenianie innowacyjnych inteligentnych usług i technologii dla starszych i niepełnosprawnych osób.
 • Optymalizacja eko-innowacji i użycie nowych przyjaznych środowisku technologii oraz zarządzanie postawami przynoszącymi na rynek nowe pomysły.

Główne działania w ramach projektu:

 • Wymiana doświadczeń i wiedzy w celu identyfikacji i analizy najlepszych praktyk;
 • Transfer i dalszy rozwój polityk poprzez:
  • Organizację wspólnych tematycznych warsztatów/ seminariów i konferencji;
  • Organizację wspólnych międzyregionalnych szkoleniowych sesji, wizyt studyjnych, wymiany personelu;
  • Produkcję przewodników dobrych praktyk i politycznych rekomendacji (np. wszystkie kierunki działań powinny zawierać ocenę wpływu zdrowotnego na osoby starsze i monitoring wydajności zastosowanej polityki);
  • Wspólny rozwój akcji pilotażowych;
  • Wspólny rozwój narzędzi polityki regionalnej, efektywnego wykorzystania know-how, dalszego rozwoju strategii niezależnego życia starszych osób;
  • Nakreślanie planów realizacji na poziomie regionalnym; rekomendacje dla przyszłych działań.

Biuro projektu:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Rzeszowie
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, pokój 218 (1 piętro)
Tel. 17 867 62 14, Fax: 17 852 06 11
Osoba do kontaktu: Danuta Kandefer

Więcej informacji na stronie internetowej projektu:
http://www.innovage-project.eu/


 

                   


Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG IV C

 

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Kwiecień 2018
dziś jest: Piątek, 20 Kwiecień 2018
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Aktualności

Zapraszamy do udziału w projekcie "Szansa na sukces" - rekrutacja do II edycji rozpoczyna się od 01.03.2018 r.

2018-04-19
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza od 1 września 2017 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE do udziału w projekcie „Szansa na Sukces”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, numer i nazwa działania: 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Enterprise Europe Network: Giełda kooperacyjna AgroB2B@NSFair na targach International Agriculture Fair, Novi Sad (Serbia), 16 maja 2018 r.

2018-04-17
Ośrodek Enterprise Europe Network w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w giełdzie kooperacyjnej, która odbędzie się w dniu 16 maja 2018 r.

III Podkarpackie Targi Ekonomii Społecznej

2018-04-13
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza podmioty ekonomii społecznej działające na terenie województwa podkarpackiego do udziału w III Podkarpackich Targach Ekonomii Społecznej. Tegoroczne Targi odbędą się 3 maja (na wolnym powietrzu), jako impreza towarzysząca Święta Paniagi w Rzeszowie, w godzinach od 10.00 do 18.00- ulubionego święta rzeszowian.

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, poszukuje pracowników na stanowisko: Animator Miejsce pracy: Tarnobrzeg, Mielec, Sędziszów Młp., Dębica, Strzyżów.

2018-04-12
Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, poszukuje pracowników na stanowisko: Animator Miejsce pracy: Tarnobrzeg, Mielec, Sędziszów Młp., Dębica, Strzyżów.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pt.: „Jak zadbać o markę w internecie, czyli skuteczna promocja w Google i mediach społecznościowych”

2018-04-06
Szkolenie odbędzie się 18 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej głównego budynku Inkubatora AEROPOLIS (Jasionka 954, Bud. IT)

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 34.277.000,00 PLN