PROJEKTY

EQUAL

 

Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej "Animator"

Program EQUAL jest jedną z Inicjatyw Wspólnotowych, częścią strategii Unii Europejskiej, mającej na celu stworzenie nowych i lepszych miejsc pracy oraz wyrównywanie szans w dostępie do nich. Jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i w związku z tym jest zgodny z Europejską Strategią Zatrudnienia i Procesu Integracji Społecznej, choć jej cele realizuje za pomocą nowatorskich metod. Jest propozycją nowego podejścia do problemu dyskryminacji na rynku pracy, inną od dotychczasowych programów tego typu. W ramach EQUAL wsparcie kierowane jest dla projektów zwróconych na współpracę transnarodową, służącą wymianie doświadczeń, promowaniu skuteczniejszych sposobów zwalczania wszelkich nierówności związanych z pracą i upowszechnianiu najbardziej pozytywnych rozwiązań na terenie Unii Europejskiej. Działania te skierowane są przede wszystkim do najsłabszych grupy na rynku pracy, często zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zakres tematyczny EQUAL obejmuje m.in.: usprawnienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją lub reintegracją, wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), wspieranie zdolności dostosowania się firm i pracowników do zmian strukturalnych, wspieranie wykorzystania technologii informacyjnych, godzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz ponowna integracja kobiet i mężczyzn, którzy opuścili rynek pracy.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego od dnia 16.11. 2004 jest liderem Partnerstwa na Rzecz Aktywizacji Zawodowej „Animator” w tak zwanym temacie A, którego celem jest ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją lub reintegracją na rynku pracy, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich.

Jest to partnerstwo o charakterze geograficznym, które składało się początkowo z 13 instytucji, jednakże w dniu 11 stycznia 2005 r., w drodze otwartego konkursu zostało rozszerzone do 18.

Obecnie w skład Partnerstwa wchodzą  przedstawiciele:

organizacji pozarządowych

 • Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego
 • Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego
 • Stowarzyszenie na rzecz kobiet poszukujących pracy „Victoria”
 • Stowarzyszenie „Wsparcie” z Nowej Dęby
 • Podkarpacka Wspólnota Organizacji Socjalnych PoWOS
 • Stowarzyszenie „B-4” z Rzeszowa
 • Podkarpacki Klub Biznesu

publicznych służb zatrudnienia

 • Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu

ośrodków pomocy społecznej

 • MGOPS w Baranowie Sandomierskim
 • MGOPS w Nowej Dębie
 • SDS w Ustrzykach Dolnych

niepaństwowych instytucji edukacyjnych

 • Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie
 • Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

pracodawców i przedsiębiorców

 • BD Center
 • Danmar Computers
 • Ideo

Nadrzędnym celem Partnerstwa „Animator” jest wyrównywanie szans na rynku pracy Podkarpacia poprzez wspólne wypracowanie i przetestowanie skutecznych metod aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Aby zostało to sprawnie przeprowadzone, określono szczegółowe cele, których realizacja przyczyni się do kompleksowej realizacji projektu. Obejmują one m.in. analizę  barier i nierówności na rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb grup docelowych, opracowanie modelu pracy i programu szkoleń dla animatora, przetestowanie modelu pracy animatora w partnerstwach lokalnych z uwzględnieniem specyfiki trzech obszarów: wiejskiego, poprzemysłowego i popegeerowskiego, aktywizację zawodową beneficjentów ostatecznych na trzech obszarach.

Program „ANIMATOR” zgodnie z zasadami EQUAL, zakłada realizację projektu w trzech etapach tzw. Działaniach. Działanie pierwsze, które  zakończyło przed 30 czerwca 2005 r., obejmowało prace nad umową o Partnerstwie na rzecz Rozwoju, stworzenie szczegółowego programu pracy dla Działania drugiego oraz nawiązanie współpracy ponadnarodowej. Działanie drugie będzie realizacją umowy i programów pracy Partnerstwa na rzecz Rozwoju oraz Partnerstwa Ponadnarodowego, a działanie trzecie upowszechnianiem rezultatów projektu. 

OGÓLNY ADRES PROGRAMU EQUAL "ANIMATOR":   equal@ires.pl

 Składy poszczególnych Komitetów wraz z imienną liczbą członków, instytucjami, telefonami oraz z e-mailami:

BIURO PROJEKTU EQUAL "ANIMATOR"
 

Imię i nazwisko

Nazwa instytucji

e-mail

nr. telefonu

Koordynator Międzynarodowy
Małgorzata Dźwierzyńska

RARR S.A.

mdzwierzynska@rarr.rzeszow.pl

017 8520 612

Koordynator Krajowy
Beata Hulinka

RARR S.A.

bhulinka@rarr.rzeszow.pl

017 86 76 214

Główny Księgowy
Elżbieta Patro

RARR S.A.

 

017 86 76 213

Marek Duda

RARR S.A.

mduda@rarr.rzeszow.pl

017 86 76 214

Ewa Łuczyk

RARR S.A.

eluczyk@rarr.rzeszow.pl

017 86 76 218

Anna Ruszel

RARR S.A.

aruszel@rarr.rzeszow.pl

017 86 76 229

Alicja Siwiec

RARR S.A.

asiwiec@rarr.rzeszow.pl

017 86 76 204

Katarzyna Szpara

RARR S.A.

kszpara@rarr.rzeszow.pl

017 86 76 216

Agata Woźniak

RARR S.A.

awozniak@rarr.rzeszow.pl

017 86 76 219

Izabela Wojdanowska

RARR S.A.

iwojdanowska@rarr.rzeszow.pl

017 86 76 214

 

 
KOMITET PROGRAMOWY
 
Imię i nazwisko Nazwa instytucji e-mail nr telefonu
Beata Hulika RARR S.A.
Koordynator
bhulinka@rarr.rzeszow.pl 017 86 76 214
Elżbieta Nosal Wyższa Szkoła
Zarządzania
dziekanat@wszrze.edu.pl 017 8526 153
w. 105
Zygmunt Żołądź Stowarzyszenie
"Wsparcie"
wsparcie@npl.pl 015 846 21 55
Barbara Stafiej Stowarzyszenie
"Victoria"
victori@wp.pl 017 8565 854
Agnieszka Krzemień Stowarzyszenie B-4 b4@un.pl 017 8532 724
Agnieszka Ciepluch BARR sp. z o.o. biuro@barr-ustrzyki.pl 013 4612 998

 

KOMITET WSPÓŁPRACY
 
Imię i nazwisko Nazwa instytucji e-mail nr telefonu
Małgorzata Dźwierzyńska RARR S.A.
Koordynator
mdzwierzynska@rarr.rzeszow.pl 017 8520 612
Małgorzata Mikłosz Danmar Computers  danmar@danmar-computers.com.pl 017 853 66 72
Ewa Stefańska-Kaczan Podkarpacki Klub Biznesu e.kaczan@sp.info.pl 017 853 28 83
Elżbieta Nosal Wyższa Szkoła Zarządzania dziekanat@wszrze.edu.pl 017 85 26 153 w.105

 
KOMITET MONITORUJĄCY
 
Imię i nazwisko Nazwa instytucji e-mail nr telefonu
Elżbieta Nosal Wyższa Szkoła Zarządzania
Koordynator
dziekanat@wszrze.edu.pl 017 85 26 153 w.105
Ewa Stefańska-Kaczan Podkarpacki Klub Biznesu  e.kaczan@sp.info.pl 017 853 28 83
Paweł Walawender BD Center bdc@bdcenter.pl  017 857 85 25

 

 

Pliki do pobrania:
Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Grudzień 2019
dziś jest: Poniedziałek, 9 Grudzień 2019
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Aktualności

Spotkanie branżowe: Rozwój Sektora Kreatywnego

2019-12-04
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z twórcami projektu „Wschodnie Centrum Kreatywne/ East Creative Centre” zaprasza do wzięcia udziału w prezentacji projektu „SACHE” pn. „Znaczenie wsparcia rozwoju sektora kreatywnego i sektora kultury w Europie Centralnej na przykładzie projektu SACHE, w ramach Programu Interreg Central Europe” w dniu 6 grudnia 2019 r. w Rzeszowie w Kwadracie Podkarpackiej Przestrzeni Kreatywnej, a tym samym przedstawienia założeń i celów projektu, udziału w sesji spotkania w formule Word cafe. Niniejsza prezentacja oraz spotkanie w formule Word cafe z projektu „SACHE” zostaną zorganizowane jako część wydarzenia pn. „Spotkanie branżowe: Rozwój Sektora Kreatywnego” w ramach przedsięwzięcia „Wschodnie Centrum Kreatywne/ East Creative Centre”.

Spotkanie Certyfikujące "Zostań Ambasadorem zrównoważonej produkcji filmowej i telewizyjnej w Polsce"

2019-12-02
Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych, Łódź Film Commission, Mazovia Warsaw Film Commission, Podkarpackie Film Commission i Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zapraszają w dniu 11 grudnia 2019 r. w Warszawie na spotkanie „Zostań Ambasadorem zrównoważonej produkcji filmowej i telewizyjnej w Polsce”.

Wyniki konkursu "Innowator Podkarpacia 2019" - XX edycja

2019-11-28
W dniu 27.11.2019 roku w budynku głównym Inkubatora Technologicznego IT Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego Aeropolis w Jasionce podczas konferencji pn.: „Innowacje i internacjonalizacja przedsiębiorstw”, wręczono nagrody tegorocznym laureatom oraz firmom wyróżnionym w konkursie Innowator Podkarpacia 2019.

Konferencja: „Innowacje i internacjonalizacja przedsiębiorstw”, 27.11.2019r., Jasionka

2019-11-19
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A, zaprasza do udziału w konferencji pn.: „Innowacje i internacjonalizacja przedsiębiorstw”, która odbędzie się w dniu 27 listopada 2019r.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 27 581 000,00 PLN