PROJEKTY


UWAGA!
Rzeszowska Agencja Rozwoju regionalnego S. A. w Rzeszowie informuje, iż rekrutacja do projektu „Droga do pracy!" II edycja prowadzona będzie w okresie:
od 01.07.2014 do 18.07.2014r.
Zgłoszenia należy składać na formularzach rekrutacyjnych w siedzibie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35 -959 Rzeszów pokój 211 lub 216, (I piętro).

Formularze dostępne są na stronie projektu www.droga-do-pracy.pl

Zapraszamy osoby bezrobotne do 30 roku życia do udziału w ścieżce aktywizacji zawodowej w tym 6 – miesięcznych stażach zawodowych

Projekt: „DROGA DO PRACY!”

Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2014 r. do 31 maja 2015 r.
CEL PROJEKTU
Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo poprzez udział w kompleksowej ścieżce aktywizacji zawodowej.
WSPARCIE SKIEROWANE JEST :

 • do 120 osób fizycznych w tym 60 kobiet i 60 mężczyzn:
 • bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy lub osoby nieaktywne zawodowo (osoby pozostające bez zatrudnienia, które jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotnych)
 • w wieku do 30 roku życia
 • zamieszkujących woj. podkarpackie: Gminy: Lubaczów, Strzyżów, Kolbuszowa lub Miasto Rzeszów

DODATKOWE PUNKTY BĘDĄ MOGŁY OTRZYMAĆ:

 • kobiety
 • osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby do 25 roku życia
 • osoby posiadające dochody poniżej 300 zł na osobę w rodzinie
 • osoby niemające doświadczenia zawodowego

ŚCIEŻKA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OBEJMUJE:

 • Indywidualne doradztwo zawodowe - spotkanie z doradcą zawodowym i opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) 4 godziny/1 osobę;
 • Grupowe doradztwo zawodowe - (1 grupa – 15 osób) – spotkania z doradcą zawodowym 3 spotkania po 8 godzin;
 • Kurs zawodowy (rodzaj kursu zostanie określony w oparciu o IPD, każdy Uczestnik może uczestniczyć tylko w jednym kursie zawodowym);
 • 6-miesięczny płatny staż zawodowy

UCZESTNIKOM ZAPEWNIAMY:

 • Materiały szkoleniowe
 • Badania lekarskie (dotyczy staży)
 • Catering
 • Zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi
 • Zwrot kosztów dojazdów na doradztwo zawodowe oraz kursy
 • Opiekę animatora

REKRUTACJA ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W 2 EDYCJACH PO 60 OSÓB/EDYCJĘ:

I edycja - rekrutacja: od 20 stycznia 2014 r. do 20 lutego 2014 r.
II edycja- rekrutacja: III kwartał 2014 r.

Dokumenty rekrutacyjne i regulamin dostępne na stronie: www.rarr.rzeszow.pl
oraz w Biurze Projektu:

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów pokój 216, (I piętro)
tel.: (17) 86-76-235
Strona projektu: www.droga-do-pracy.pl

Projekt współfinansowany ze środków: Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Czerwiec 2018
dziś jest: Czwartek, 21 Czerwiec 2018
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Aktualności

Bezpłatne szkolenie: RODO - rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

2018-06-21
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego realizująca projekt „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.: RODO - rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Lista rankingowa, lista rezerwowa oraz lista odrzuconych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w rundzie nr 6

2018-06-18
Lista rankingowa, lista rezerwowa oraz lista odrzuconych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w rundzie nr 6

Enterprise Europe Network: Giełda kooperacyjna podczas 56. Międzynarodowych Targów AGRA 2018, 28 sierpnia 2018, Gorna Radgona (Słowenia)

2018-06-14
Ośrodek Enterprise Europe Network w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w giełdzie kooperacyjnej: Meet4Business Matchmaking, która odbędzie się 28 sierpnia 2018 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie "Szansa na sukces" - REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

2018-06-11
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza od 1 września 2017 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE do udziału w projekcie „Szansa na Sukces”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, numer i nazwa działania: 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Lista rankingowa rekomendowanych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach naboru do dnia 23.04.2018 r. w ramach realizacji projektu ROWES - szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”

2018-06-06
Lista rankingowa rekomendowanych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach naboru do dnia 23.04.2018 r. z uwzględnieniem odwołań w ramach realizacji projektu ROWES -szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”

Lista rankingowa rekomendowanych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach naboru do dnia 23.04.2018 r. w ramach realizacji projektu ROWES - kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I”

2018-06-06
Lista rankingowa rekomendowanych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach naboru do dnia 23.04.2018 r. z uwzględnieniem odwołań w ramach realizacji projektu "ROWES - kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I”

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 34.277.000,00 PLN