PROJEKTY

Adelante

Celem projektu jest zwiększenie potencjału adaptacyjnego i konkurencyjnego mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) branży ekeoenrgetycznej zlokalizowanych w woj. podkarpackim. W ramach projektu przedsiębiorstwa, kadry zarządzające i pracownicy zostaną objęci wsparciem o charakterze szkoleniowym i doradczym z zakresu strategii rozwoju, zarządzania i internacjonalizacji.

Projekt zakłada udział 80 osób oraz 20 MMŚP w ramach 2 edycji.
Projekt realizowany w ramach Priorytetu VIII POKL, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1 w terminie 01.06.2014 -30.06.2015
Projekt objęty jest pomocą de minimis

WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE

Projekt skierowany jest do osób pracujących na obszarze województwa podkarpackiego:

- kadr zarządzających i pracowników MMŚP,
w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą z branży ekoenergentycznej (energetyka, ochrona środowiska, odnawialne źródła energii - OZE, budownictwo, architektura, oraz powiązane), mających jednostkę organizacyjną na terenie województwa podkarpackiego.

DZIAŁANIA

Warsztaty partycypacyjne dla MMŚP

Adaptacja rozwiązań hiszpańskich do warunków polskich w MMŚP branży ekoenergentycznej
i odnawialnych źródeł energii (OZE)

Szkolenia dla pracowników MMŚP z zakresu:

- zarządzania strategicznego
w przedsiębiorstwach z obszaru OZE
- internacjonalizacji i konsorcjów eksportowych
- finansowania międzynarodowego
- branding, packaging i marketing

5 dni po 8 godzin

Doradztwo dla MMŚP z zakresu:

- zarządzania strategicznego
w przedsiębiorstwach z obszaru OZE
- internacjonalizacji i konsorcjów eksportowych
- finansowania międzynarodowego
- branding, packaging i marketing

15 godzin z każdego zakresu dla 20 MMŚP

- E-mentoring z partnerem ponadnarodowym

10 godzin dla firmy

Współpraca ponadnarodowa

Obejmuje swoim zakresem rozwój MMŚP, optymalizację zarządzania, internacjonalizację, promocję międzynarodową oraz współpracę klastrową firm branży ekoenergentycznej, odnawialnych źródeł energii i pokrewnych, przy wykorzystaniu autorskiej metodyki partnera ponadnarodowego obejmującej: audyt in situ MMŚP-analizę-diagnozę partycypacyjną oraz plan rozwoju z mentoringiem.

Wydanie trzech opracowań:

1. Rozwój OZE/EE w Hiszpanii i studia przypadków rozwoju OZE/EE dopasowanych do województwa podkarpackiego
2. Transfer dopasowanych case studies do potrzeb MMŚP województwa podkarpackiego
3. Manual/Casebook


Lider projektu:

Podkarpacka Ekoenergetyka
ul. Pigonia 8
35-959 Rzeszów
tel. +48 17 8721434, +48 17 7173300, +48 533234322
fax +48 17 7852393
www.energia.rzeszow.pl

Partner projektu:

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.
ul. Szopena 51
35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 85-20-600
tel.: +48 17 86-76-200 (kierunkowy do biura projektu 214)
fax.: +48 17 85-20-61
www.rarr.rzeszow.pl

Partner Ponadnarodowy:

AEI energINNOVACIÓN
C/ Sierra de Gialda, 4, Málaga,
29016 Hiszpania
tel.: +34 952 060 385
fax: + 34 952 221 464
www.energinnovacion.weebly.com

Strona projektu: http://energia.rzeszow.pl/index.php/adelante

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Czerwiec 2018
dziś jest: Niedziela, 24 Czerwiec 2018
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Aktualności

Bezpłatne szkolenie: RODO - rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

2018-06-21
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego realizująca projekt „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.: RODO - rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Lista rankingowa, lista rezerwowa oraz lista odrzuconych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w rundzie nr 6

2018-06-18
Lista rankingowa, lista rezerwowa oraz lista odrzuconych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w rundzie nr 6

Enterprise Europe Network: Giełda kooperacyjna podczas 56. Międzynarodowych Targów AGRA 2018, 28 sierpnia 2018, Gorna Radgona (Słowenia)

2018-06-14
Ośrodek Enterprise Europe Network w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w giełdzie kooperacyjnej: Meet4Business Matchmaking, która odbędzie się 28 sierpnia 2018 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie "Szansa na sukces" - REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

2018-06-11
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza od 1 września 2017 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE do udziału w projekcie „Szansa na Sukces”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, numer i nazwa działania: 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Lista rankingowa rekomendowanych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach naboru do dnia 23.04.2018 r. w ramach realizacji projektu ROWES - szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”

2018-06-06
Lista rankingowa rekomendowanych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach naboru do dnia 23.04.2018 r. z uwzględnieniem odwołań w ramach realizacji projektu ROWES -szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”

Lista rankingowa rekomendowanych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach naboru do dnia 23.04.2018 r. w ramach realizacji projektu ROWES - kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I”

2018-06-06
Lista rankingowa rekomendowanych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach naboru do dnia 23.04.2018 r. z uwzględnieniem odwołań w ramach realizacji projektu "ROWES - kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I”

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 34.277.000,00 PLN