PROJEKTYRzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 1 czerwca 2017r. przystąpiła do realizacji projektu „SENTINEL – Rozwijanie i wzmacnianie przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalizacji ich wpływu w sektorze gospodarczym i społecznym krajów Europy Środkowej”. Projekt jest realizowany w ramach międzynarodowego programu Interreg Central Europe.


Tematyka projektu:
Zmiany demograficzne, postępujące w ostatnich latach, jak kurczenie się populacji, migracja, rosnąca segregacja społeczna i dezintegracja, szczególnie na obszarach wiejskich, stanowią poważne wyzwania gospodarcze dla krajów regionu środkowoeuropejskiego. W tych regionach przedsiębiorstwa społeczne (ang. Social Enterprises, skrót: SEs), jeśli występują sprzyjające warunki, mogą być naprawdę prawdziwym motorem integracji społecznej i zawodowej. Podczas gdy wiele powstających lub już działających SEs na tych obszarach potrzebuje dłuższej inkubacji i specjalistycznej pomocy, istniejące struktury wsparcia rzadko kiedy docierają do najbardziej potrzebujących terytoriów i nie uwzględniają lokalnych potrzeb, np. brak zasobów ludzkich, umiejętności i izolacji tych miejsc. Projekt SENTINEL może tu pomóc przede wszystkim jako „strażnik” lub mentor, aby zachęcić te przedsiębiorstwa społeczne, które w wielu regionach znajdujących się w gorszej sytuacji stanowią niemal jedyną możliwość pracy dla mieszkańców.

Cel projektu:
Projekt SENTINEL ma na celu zmniejszenie nierówności regionalnych w krajach uczestniczących oraz wzmocnienie SEs, tak aby odgrywały znaczącą rolę w lokalnej gospodarce. Projekt tworzy nowatorski model usług, który wykorzystuje techniki wsparcia dostosowane do specyfiki terytorialnej SEs, co może ułatwić ich rozwój, działanie zgodne z rynkiem i konkurencyjność. Aby uczynić Europę Środkową bardziej konkurencyjną, priorytetem jest współpraca w zakresie innowacji.
Działania SENTINEL przyczynią się do poprawy wiedzy SEs, umiejętności menedżerskich, przedsiębiorczości oraz lepszego wykorzystania efektu skali dzięki skutecznemu nawiązywaniu kontaktów.
Partnerzy SENTINEL podejmują wspólne działania w celu opracowania i zatwierdzenia nowych rozwiązań w zakresie rozwoju umiejętności, doradztwa Ekonomii Społecznej i ułatwień sieciowych, umożliwiających lepszą realizację ich ważnej roli w innowacjach społecznych i integracji społecznej.

Partnerstwo:
SENTINEL to projekt ponadnarodowy. Partnerzy Projektu to dziesięć organizacji partnerskich z sześciu krajów Europy Środkowej:

• Hungarian Charity Service of the Order of Malta (Węgry) – Lider Projektu
• KONETT Hungaria Community Development Nonprofit Ltd (Węgry)
• Trentino federation of cooperation (Włochy)
• Central European Initiative – Executive Secretariat (Włochy)
• Fund 05 –Foundation for Social Investment (Słowenia)
• Foundation for Improvement of Employment Possibilities PRIZMA, an Institution (Słowenia)
• Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Polska)
• Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie (Polska)
• Institute of Social Innovations (Czechy)
• Social Impact gGmbH (Niemcy)


Okres trwania projektu: 01.06.2017 r. – 31.05.2020 r.

Dane kontaktowe polskiego partnera projektu:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, pokój nr 218 (1piętro)
Danuta Kandefer – Koordynator projektu,
tel. (17) 867 62 16, e-mail: dkandefer@rarr.rzeszow.pl
www.rarr.rzeszow.pl

Strony internetowe dotyczące Projektu:
www.interreg-central.eu/sentinel
https://www.facebook.com/CentralEuropeSentinel/
________________________________________

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach programu Interreg Europe 

_______________________________________

  

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Grudzień 2019
dziś jest: Niedziela, 8 Grudzień 2019
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Aktualności

Spotkanie branżowe: Rozwój Sektora Kreatywnego

2019-12-04
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z twórcami projektu „Wschodnie Centrum Kreatywne/ East Creative Centre” zaprasza do wzięcia udziału w prezentacji projektu „SACHE” pn. „Znaczenie wsparcia rozwoju sektora kreatywnego i sektora kultury w Europie Centralnej na przykładzie projektu SACHE, w ramach Programu Interreg Central Europe” w dniu 6 grudnia 2019 r. w Rzeszowie w Kwadracie Podkarpackiej Przestrzeni Kreatywnej, a tym samym przedstawienia założeń i celów projektu, udziału w sesji spotkania w formule Word cafe. Niniejsza prezentacja oraz spotkanie w formule Word cafe z projektu „SACHE” zostaną zorganizowane jako część wydarzenia pn. „Spotkanie branżowe: Rozwój Sektora Kreatywnego” w ramach przedsięwzięcia „Wschodnie Centrum Kreatywne/ East Creative Centre”.

Spotkanie Certyfikujące "Zostań Ambasadorem zrównoważonej produkcji filmowej i telewizyjnej w Polsce"

2019-12-02
Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych, Łódź Film Commission, Mazovia Warsaw Film Commission, Podkarpackie Film Commission i Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zapraszają w dniu 11 grudnia 2019 r. w Warszawie na spotkanie „Zostań Ambasadorem zrównoważonej produkcji filmowej i telewizyjnej w Polsce”.

Wyniki konkursu "Innowator Podkarpacia 2019" - XX edycja

2019-11-28
W dniu 27.11.2019 roku w budynku głównym Inkubatora Technologicznego IT Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego Aeropolis w Jasionce podczas konferencji pn.: „Innowacje i internacjonalizacja przedsiębiorstw”, wręczono nagrody tegorocznym laureatom oraz firmom wyróżnionym w konkursie Innowator Podkarpacia 2019.

Konferencja: „Innowacje i internacjonalizacja przedsiębiorstw”, 27.11.2019r., Jasionka

2019-11-19
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A, zaprasza do udziału w konferencji pn.: „Innowacje i internacjonalizacja przedsiębiorstw”, która odbędzie się w dniu 27 listopada 2019r.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 27 581 000,00 PLN