PROJEKTY

 
„Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego – III etap PPNT” została zrealizowana jako kolejny projekt tworzenia Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego i stanowi kontynuację wcześniej realizowanych inwestycji:

a) projektu: „Utworzenie Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego (PPNT) – Etap I”,
b) projektu: „Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego (PPNT) – II etap”.

Projekt „Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego (PPNT) – III etap” zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, Oś Priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka Działanie 1.3 Wspieranie Innowacji, finansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
Umowa o dofinasowanie projektu pomiędzy Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości została podpisana 29.01.2015 r., do umowy zawarto dwa aneksy.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2014 do 31.12.2015.

Budżet projektu (zgodnie z Aneksem 2):

  • 22 813 532,93 zł - całkowita szacunkowa wartość wydatków kwalifikowanych;
  • 19 275 610,24 – dofinasowanie.

Na zakończenie realizacji projektu całkowita szacunkowa wartość wydatków kwalifikowanych wyniosła: 22 787 471,21 zł;

Budżet projektu: 27 842 881 (całkowita wartość projektu),
• wydatki kwalifikowane: 22 813532,93 PLN, w tym wkład własny: 3 559 159,03 PLN,
• dofinasowanie: 19 275 610 PLN.

Cel realizacji projektu:

Głównym celem realizacji projektu jest rozwój konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy oraz poprawa atrakcyjności gospodarczej województwa podkarpackiego w oparciu o idee innowacyjności, poprzez wzmocnienie, rozwój i uzupełnienie regionalnego potencjału badawczego oraz infrastrukturalnego.

Cel ten został osiągnięty poprzez:

  • przygotowanie bazy materialnej i organizacyjnej - budowa obiektu Hali IV (IT 4) niezbędnej do świadczenia usług pomocniczych umożliwiających powstanie nowych przedsiębiorstw o dużym potencjale rozwojowym w specyficznym i konkurencyjnym otoczeniu, a także rozwój już istniejących firm;
  • wzmocnienie i uzupełnienie zaplecza badawczego niezbędnego dla rozwoju oraz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw w oparciu o idee innowacyjności - dzięki utworzeniu laboratoriom dla Aeropolis

(Laboratorium Materiałoznawstwa i Prototypowania Aeropolis), wyposażonego w wysokiej klasy aparaturę umożliwiającą wykonywanie specjalistycznych usług badawczych na użytek przemysłu.
Projekt jest kierowany głównie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego Aeropolis,
a także do przedsiębiorstw terenu Podkarpacia i całej Polski oraz inwestorów zagranicznych. Przedsiębiorcy ci, będą mogli wynajmować na preferencyjnych warunkach pomieszczenia w Hali IV jak również korzystać z usług świadczonych przez utworzone .

Zakres rzeczowy projektu
Zakres rzeczowy projektu „Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego (PPNT) – III etap” obejmował:
a) budowę Hali nr IV wraz z placami, chodnikami, parkingiem o łącznej powierzchni użytkowej 3 910,30 m²;
b) wyposażenie laboratorium dla Aeropolis w specjalistyczną aparaturę i meble laboratoryjne;
c) zakup wyposażenia meblowego, sprzętu komputerowego i multimedialnego do części socjalno-biurowej.

Lokalizacja: gmina Trzebownisko, Powiat Rzeszowski, położone w kompleksie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego, Strefa S1, adres: Jasionka 954 E,
36-002 Jasionka.

Zaprojektowany obiekt „Hala IV” (Inkubator Technologiczny – IT 4) składa się z dwu części, powiązanych funkcjonalnie:
• jednokondygnacyjna część produkcyjno-badawcza,
• trzykondygnacyjna część socjalno-biurowa z dwukondygnacyjnym łącznikiem.
Część produkcyjno-badawcza mieści 13 samodzielnych jednostek w tym 10 przeznaczonych jest do wynajęcia przez początkujące firmy, a w trzech należących Laboratorium Materiałoznawstwa i Prototypowania Aeropolis zainstalowano sprzęt laboratoryjny.
Część produkcyjno - badawcza składa się z:
• 1 jednostki typu prototypownia i laboratorium badawczo - usługowe o łącznej powierzchni 187,85m2 oraz 2 jednostek produkcyjno-badawczych, o powierzchni 155,20 i 161,15 m2 wyposażonych w sprzęt laboratoryjny zarządzanych przez Centrum Obsługi PPN-T;
• 1 jednostki produkcyjno-badawczej, o powierzchni 197,65m2 – przeznaczonej pod wynajem;
• 4 jednostek produkcyjnych, o powierzchni ok.200m2 - przeznaczonych pod wynajem;
• 5 jednostek produkcyjnych, o powierzchni ok.155 m2 - przeznaczonych pod wynajem.

Część socjalno-biurowa zawiera:
• biura zarządzającego obiektem (3 pokoje biurowe o łącznej powierzchni ok. 90m2);
• 20 pokoi biurowych o powierzchni ok. 26m2 – przeznaczonych pod wynajem;
• „open space offices” o powierzchni ok. 138 m2 – przeznaczonej do wynajęcia
(5 stanowisk biurowych 1-osobowych; 4 stanowiska biurowe 2-osobowe;
10-osobowa sala narad);
• salę szkoleniową I na ok. 48 miejsc;
• salę szkoleniową II na ok. 25 miejsc;
• salę narad na ok.16-20 miejsc;
• mini bufet na ok.16 miejsc;
• szatnie dla pracowników zatrudnionych w obiekcie;
• jadalnię posiłków na 40 miejsc.

Wyposażenie Laboratorium Materiałoznawstwa i Prototypowania Aeropolis:
a) Drukarka do wydruku 3D (przestrzennego) będąca urządzeniem z obszaru technologii rapid prototyping (szybkie prototypowanie), polegającej na spieku laserem proszków poliamidowych wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem i wyposażeniem środowiska jej pracy;
b) Drukarka do wydruku 3D w technologii 3 SP. Zalety technologii 3SP: możliwość wykonywania modeli bezpośrednio do działań wyspecjalizowanych, gdzie liczy się dokładność, możliwość wykonywania modeli bezpośrednio dla odlewania próżniowego (Vacuum Casting), możliwość wykorzystania materiałów termo odpornych, niedewaluująca się technologia (patent z 2013 roku), możliwość wykonywania w pełni transparentnych materiałów jak imitujących wosk ABS oraz ABS/PC, PP i PC (branża elektromaszynowa);
c) Komora klimatyczna ze światłem do testów zgodnie z do testów zgodnie z IEC 61215 (pkt. 10.11 + 10. 12 + 10.13) oraz IEC 61646 (pkt. 10.11 + 10. 12 + 10.13), komora daje możliwość naświetlania próbek w zakresie światła widzialnego oraz UVA i UVB, co zgodne jest z wymaganiami Europejskich Norm dotyczących fotowoltaiki i materiałów budowlanych;
d) Optyczny system pomiarowy, który znajduje zastosowanie wszędzie tam gdzie potrzebne są wysokiej jakości pomiary lub w sytuacji gdzie skrajnie trudne warunki pomiarowe uniemożliwiają dostatecznie szybką i precyzyjną digitalizację; w skład systemu wchodzi: głowica pomiarowa, oprogramowanie, stacjonarna jednostka sterująca, mobilna stacja robocza, dodatkowe akcesoria, wyposażenie stanowiska pracy;
e) Spektrometr rentgenowskiej spektroskopii fluorescencyjnej z dyspersją energii, przeznaczony do wykonywania szybkich i nieniszczących analiz w terenie, używany może być jako analizator substancji niebezpiecznych zgodnie z RoHS/WEEE, do oznaczania składu stopów, zawartości metali ciężkich w glebie, analiz metali szlachetnych czy minerałów;
f) Termowizyjny system pomiarowy (2 kamery termowizyjne) - kamery termowizyjne – dają możliwości bezdotykowego pomiaru temperatury w różnych punktach danego obiektu. Temperatura jest parametrem, który często zmienia się na długo przed wystąpieniem awarii. Możliwość badania obiektów z odległości, bez konieczności dobrego oświetlenia i widoczności (dym, mgła) sprawia, że kamery termowizyjne znajdują szerokie zastosowanie w najróżniejszych dziedzinach przemysłu i nauki;
g) Mikroskop metalograficzny/materiałowy wraz z kamerą mikroskopową, oprogramowaniem oraz drukarką i akcesoriami do przygotowania próbek;
h) Ploter laserowy CO2 - maszyna/ urządzenie służące do bardzo precyzyjnego
i szybkiego grawerowania lub cięcia materiałów (pleksa, drewno, laminaty, materiały tekstylne różnego rodzaju, plastiki, skóra, guma);
i) Meble laboratoryjne i drobne wyposażenie (dygestorium, stoły laboratoryjne i wagowe, stanowisko do mycia, szafy laboratoryjne, wagi laboratoryjne, oczomyjka, myjka ultradźwiękowa).

Wyposażenie laboratoriom (aparatura) zakupione w ramach projektu „Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego (PPNT) – III etap” zawiera kalibracje
i rekalibrację, gwarancję i serwis gwarancyjny oraz pomoc techniczną w okresie trwałości projektu w okresie trwałości projektu, tj. 5 lat - do 2020 roku, właściwe wyposażenie stanowiska roboczego.

Usługi jakie mogą być wykonywane przez Laboratorium Materiałoznawstwa i Prototypowania Aeropolis:
a) pomiary współrzędnościowe bezdotykowe;
b) digitalizacja 3D w procesie inżynierii odwrotnej;
c) testy starzeniowe;
d) badania metalograficzne;
e) wykonanie nieniszczących analiz pierwiastkowych metodą XRF w kontroli zgodności produktów z dyrektywą RO Hs;
f) usługi szybkiego prototypowania - wykonane prototypów w technologii SLS
i 3SP;
g) przygotowanie próbek do badania za pomocą odczynników chemicznych;
h) badania procesów technologicznych badaniach, testy za pomocą termowizji.

Wyposażenie części socjalno - biurowej budynku IT 4 (Hali IV) i „open space offices”:
• wyposażenie meblowe m.in.: szafy, regały, stoły, krzesła, biurka, kontenery na dokumenty;
• wyposażenie komputerowe i multimedialne: m.in.: zestawy komputerowe z oprogramowaniem, laptopy, kserokopiarki – urządzenie wielofunkcyjne, zestawy – rzutniki multimedialne.

16 grudnia 2015 w Inkubatorze Technologicznym PPNT odbyła się konferencja na zakończenie projektu. Konferencję uświetniło wręczenie nagród Laureatom XVI edycji Konkursu Innowator Podkarpacia 2015 w trzech kategoriach: mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo. Usługi Laboratorium Materiałoznawstwa i Prototypowania Aeropolis przedstawili m.in. eksperci związani ze środowiskiem nauki i biznesu. Prelekcję wygłosiła również Wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Pani Teresa Kubas- Hul. Na konferencję podsumowującą projekt „Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego -III etap PPNT ” zostali zaproszeni m.in. Przedstawiciele Władz Województwa Podkarpackiego, Członkowie Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Prezydent Miasta Rzeszowa i Przedświcie Urzędu Miasta Rzeszowa, Przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Rzeszowski, Przedstawiciele Podkarpackich Uczelni Wyższych: Politechniki Rzeszowskiej
i Uniwersytetu Rzeszowskiego, Eksperci związani ze środowiskiem nauki i biznesu, Przedsiębiorcy, Przedstawiciele środowiska akademickiego realizujący współpracę
z nauki z biznesem Parki Naukowo Technologiczne i Inkubatory z Polski Wschodniej, Uczestnicy i Laureaci XVI edycji Konkursu Innowator Podkarpacia 2015, a także wiele innych znakomitych osób – zainteresowanych współpracą z Laboratorium Materiałoznawstwa i Prototypowania Aeropolis.

 

 

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Listopad 2019
dziś jest: Poniedziałek, 18 Listopad 2019
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Aktualności

III Podkarpackie Forum Ekonomii Społecznej w Rzeszowie

2019-11-06
5 listopada 2019r. w Rzeszowie odbyło się III Podkarpackie Forum Ekonomii Społecznej...

ZAPRASZENIE DO WSPÓŁPRACY DLA EKSPERTA DS. CROWDFUNDINGU

2019-11-05
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. poszukuje eksperta w dziedzinie crowdfundingu z wiedzą i doświadczeniem w zakresie tworzenia i prowadzenia kampanii crowdfundingowych.

Konferencja: „Innowacje i internacjonalizacja przedsiębiorstw”, 27.11.2019r., Jasionka

2019-11-05
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A, zaprasza do udziału w konferencji pn.: „Innowacje i internacjonalizacja przedsiębiorstw”, która odbędzie się w dniu 27 listopada 2019r.

PIERWSZE SPOTKANIE PARTNERÓW PROJEKTU PASSPARTOOL

2019-11-04
W dniach 22 i 23 października 2019r., przedstawiciele Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. brali udział w Spotkaniu Inauguracyjnym projekt „PASSPARTOOL - Kluczowe narzędzia do oceny i poprawy polityki w zakresie miękkich innowacji”.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 27 581 000,00 PLN