Projekt PPI2Innovate - „Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe”
(„PPI2Innovate – Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej”)

jest realizowany w okresie od 1 czerwca 2016 do 31 maja 2019 roku w ramach Programu Interreg Europa Środkowa (2014- 2020).

Partnerzy Projektu
Konsorcjum zrzesza agencje rozwoju (Bicro, CTRIA, RARR), podmioty innowacyjno-badawcze (UNITO,ICT NT, DEX IC) oraz administrację publiczną (Ministerstwo Administracji Publicznej Słowenii, Region Piemont, Okręg Somogy i miasto Lublin).
Konsorcjum projektu składa się z 10 partnerów z 6 krajów Europy Środkowej.

Lider projektu:

 • Węgry: Regionalna Agencja Innowacji (CTRIA)

Partnerzy Projektu:

 • Czechy: Centrum Innowacji (DEX)
 • Polska: Gmina Lublin (Lublin)
 • Włochy: Uniwersytet w Turynie (UNITO)
 • Włochy: Region Piemont (Piedmonte)
 • Słowenia: Instytut ICT (ICT TN)
 • Słowenia: Ministerstwo Administracji Publicznej (MJU)
 • Węgry: Zarząd Okręgu Somogy (Somogy)
 • Chorwacja: Chorwacka Agencja ds. MŚP, Innowacji i Inwestycji (BICRO)
 • Polska: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (RARR)

Głównym celem projektu PPI2Innovate zwiększenie wykorzystania zamówień publicznych w celu pobudzenia innowacyjności na terenie Europy Środkowej. Zamówienia publiczne na innowacyjne rozwiązania (PPI) to potężne narzędzie, mające na celu zwiększenie innowacyjności. Jest ono mocno wspierane na poziomie europejskim, ale narzędzia i metodologia nie są dostosowane do warunków krajowych i dostrzegalny jest brak regionalnych partnerów mogących pomóc w tym zakresie.
Projekt skierowany jest do podmiotów wykorzystujących zamówienia publiczne na każdym poziomie administracyjnym Europy Środkowej, zakłada wdrożenie PPI poprzez zmianę nastawienia, przekazanie wiedzy oraz wzmocnienie powiązań partnerskich na poziomie regionalnym pomiędzy zainteresowanymi podmiotami. Wszystkie te działania mają na celu zwiększenie wykorzystania zamówień publicznych w celu pobudzenia innowacyjności w regionach.

W odniesieniu do założonych celów proponuje się wdrożenie następujących rozwiązań:

 • 3 tematyczne narzędzia PPI2Innovate (Smart Zdrowie, Smart Energia i Smart ICT) w pełni dostosowane do narodowych standardów partnerów projektu;
 • 6 planów działania dotyczących funkcjonowania dla tzw. Centrów Kompetencji
  • Centra Kompetencji powstaną celem poszerzenia wiedzy pracowników
   w zakresie realizacji zamówień publicznych pobudzających innowacje
  • Centra założone będą przez partnerów na poziomie:
   • regionalnym – RARR (Polska), UNITO (Włochy), CTRIA (Węgry),
   • krajowym: ICT NT (Słowenia), Bicro (Chorwacja), DEXIC (Czechy)
 • Środkowoeuropejską Sieć Centrów Kompetencji PPI2Innovate;
 • Szkolenia skierowane do nowych członków z sektora PPI
  • Celem szkoleń jest:
   • opracowanie modułu szkoleniowego z uwzględnieniem zastosowania narzędzi wypracowanych w projekcie PPI2Innovate,
   • wsparcie w funkcjonowaniu Centrów Kompetencji,
   • wsparcie podmiotów zajmujących się zamówieniami publicznymi poprzez dostosowanie modułu szkoleniowego do wymagań krajowych
  •  W ramach szkoleń planuje się przeprowadzenie szkoleń on-line
 • Działania pilotażowe PPI
  • Działania pilotażowe zostaną wdrożone celem poszerzenia wiedzy Centrów Kompetencji poprzez praktyczne podejście do tematu zamówień publicznych;
  • Działania pilotażowe wdrażane będą:
   • w sektorze energii w Polsce (Lublin);
   • w sektorze ochrony zdrowia we Włoszech (Piemont);
   • w sektorze technologii teleinformatycznych na Węgrzech (Somogy) oraz w Słowenii (Ministerstwo Administracji Publicznej)

STRONA PROJEKTU: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/PPI2Innovate.html

LIDER PROJEKTU:
Central Transdanubian Regional Innovation Agency Nonprofit Ltd.
H-8000 Székesfehvár, Seregélyesi út 113
Hangary
www.kdriu.hu

BIURO PROJEKTU W POLSCE:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów
pokój nr 313 (II piętro)
tel. (017) 86 76 244
www.rarr.rzeszow.pl

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Czerwiec 2018
dziś jest: Niedziela, 24 Czerwiec 2018
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Aktualności

Bezpłatne szkolenie: RODO - rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

2018-06-21
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego realizująca projekt „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.: RODO - rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Lista rankingowa, lista rezerwowa oraz lista odrzuconych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w rundzie nr 6

2018-06-18
Lista rankingowa, lista rezerwowa oraz lista odrzuconych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w rundzie nr 6

Enterprise Europe Network: Giełda kooperacyjna podczas 56. Międzynarodowych Targów AGRA 2018, 28 sierpnia 2018, Gorna Radgona (Słowenia)

2018-06-14
Ośrodek Enterprise Europe Network w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w giełdzie kooperacyjnej: Meet4Business Matchmaking, która odbędzie się 28 sierpnia 2018 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie "Szansa na sukces" - REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

2018-06-11
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza od 1 września 2017 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE do udziału w projekcie „Szansa na Sukces”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, numer i nazwa działania: 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Lista rankingowa rekomendowanych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach naboru do dnia 23.04.2018 r. w ramach realizacji projektu ROWES - szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”

2018-06-06
Lista rankingowa rekomendowanych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach naboru do dnia 23.04.2018 r. z uwzględnieniem odwołań w ramach realizacji projektu ROWES -szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”

Lista rankingowa rekomendowanych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach naboru do dnia 23.04.2018 r. w ramach realizacji projektu ROWES - kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I”

2018-06-06
Lista rankingowa rekomendowanych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach naboru do dnia 23.04.2018 r. z uwzględnieniem odwołań w ramach realizacji projektu "ROWES - kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I”

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 34.277.000,00 PLN