Preinkubator

Cele powołania Preinkubatora Akademickiego PPNT:

 • stworzenie atrakcyjnych warunków do prowadzenia działalności biznesowej poprzez powstanie Preinkubatora, w którym, przedsiębiorcy zostaną otoczeni opieką ekspertów od zarządzania, marketingu, finansów itp.,
 • zintensyfikowanie współpracy między nauką i przemysłem,
 • wsparcie badań stosowanych w istniejących uczelniach i instytutach,
 • budowa elastycznych powiązań nauki z praktyką gospodarczą, inicjowanie kontaktów i transferu technologii,
 • przełamywanie barier współpracy środowiska naukowego z przedsiębiorcami,
 • koncentracja instrumentów wsparcia przedsiębiorczości technologicznej oraz rozwoju małych i średnich innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez programy pomocy finansowej, technicznej i doradczej,
 • koncentracja wyspecjalizowanych w działaniach innowacyjnych zasobów ludzkich i finansowych.

Główne sposoby realizacji celów:

 • pomoc przy podejmowaniu i prowadzeniu przedsięwzięć gospodarczych przedsiębiorcom działającym w PPNT - w okresie pre-inkubacji osoba mająca pomysł na zainicjowanie działalności gospodarczej ma czas i możliwości na działania, które pozwolą na podjęcie decyzji o założeniu firmy w oparciu o szereg racjonalnych przesłanek. Preinkubator Akademicki Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego (PPNT) będzie podmiotem prowadzącym działalność na rzecz i w imieniu „ukrytych” w nim przyszłych przedsiębiorców. Przedsiębiorcy ci w czasie współpracy z Preinkubatorem korzystają z pomocy ekspertów od zarządzania, marketingu, finansów itp. Mogą również uczestniczyć w specjalnie dla nich przygotowanych szkoleniach. Jednym z najważniejszych działań Preinkubatora jest umożliwienie poznania rynku nowego produktu czy usługi. Preinkubator może też przygotować przedsiębiorcę do kontaktu z osobami lub instytucjami oferującymi kapitał, którego brak jest często podstawową barierą przy uruchamianiu własnej firmy. Jednostki ulokowane w Preinkubatorze, będę miały możliwość przejścia do kolejnego obiektu - Inkubatora PPNT kolejnej jednostki w obrębie Podkarpackiego Parku Naukowo - Technologicznego. Pomoc Preinkubatora i Inkubatora będzie ograniczona w czasie. Dalej firma powinna być zdolna do samodzielnego funkcjonowania na rynku. Dla firmy opartej na zaawansowanych technologiach naturalnym krokiem powinno być przeniesienie się do parku naukowo-technologicznego(schemat instytucji wspierających od pomysłu do rozwiniętej firmy)

 

 • transfer technologii ze sfery badawczo – rozwojowej do gospodarki,
 • prowadzenie negocjacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami,
 • pomoc dla przedsiębiorców w zakresie pozyskania środków w ramach Funduszy Strukturalnych,
 • wykorzystywanie w pracy i komunikacji zdobyczy nowoczesnej techniki - Internetu,
 • współpraca ze środowiskiem naukowym województwa zwłaszcza Instytutami Naukowo – Badawczymi Politechniki Rzeszowskiej i Uniwersytetu Rzeszowskiego, oraz z istniejącymi parkami podobnego typu w celu korzystania z doświadczeń, poszukiwania optymalnych rozwiązań problemów MSP.

Budowa Preinkubatora Akademickiego Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego została sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004 – 2006, Działanie 1.3 „Tworzenie Korzystnych warunków dla rozwoju firm”.

Dnia 28 lutego 2007 nastąpiło uroczyste otwarcie Preinkubatora Akademickiego Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego, zainaugurowane konferencją.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach działania 2.6 - Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, rozpoczęła realizację projektu pn. „Preinkubator Akademicki Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego platformą tworzenia i rozwoju współpracy w zakresie innowacji” mając na celu wzmocnienie współpracy sfery nauki z przedsiębiorstwami oraz rozwój innowacyjności w województwie podkarpackim.

W Konferencji inaugurującej działalność Preinkubatora Akademickiego Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego wzięli udział przedstawiciele władz Województwa, uczelni wyższych z regionu Podkarpacia, Samorządów Studenckich, RARR S.A. oraz goście występujący w charakterze prelegentów.

Tematy wystąpień zaproszonych gości:

 • Prezentacja projektu – „Preinkubator Akademicki Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego platformą tworzenia i rozwoju współpracy w zakresie innowacji” i przedstawienie koncepcji funkcjonowania Preinkubatora – Kierownik Centrum Zarządzania PPN - Andrzej Szortyka prezentacja
 • „Potrzeby uczelni wyższych na Podkarpaciu w zakresie współpracy środowiska naukowo-badawczego z sektorem przedsiębiorczości” – Politechnika Rzeszowska, Katedra Zarządzania Rozwojem Regionalnym - dr Marek Kiczek prezentacja
 • Innowacyjny Transfer Technologii w firmie ELMAK - Firma ELMAK - Dyrektor Grzegorz Lesiak prezentacja
 •  „Doświadczenia Politechniki Rzeszowskiej w zakresie współpracy z przemysłem na Podkarpaciu” – Politechnika Rzeszowska, Katedra Konstrukcji Maszyn - dr Grzegorz Budzik prezentacja
 • „Dolina lotnicza osią innowacyjności na Podkarpaciu” - Wiceprezes Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego DOLINA LOTNICZA - Marek Bujny prezentacja
 • „Sukcesy i trudności jednego z pierwszych w Polsce Inkubatorów Przedsiębiorczości IN-MARR w Mielcu”– Dyrektor Inkubatora - Jerzy Bajorek prezentacja
 • „Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny i Preinkubator Akademicki jako instrument wzmacniania konkurencyjności Województwa Podkarpackiego” – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego – Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego - Teresa Pasterz prezentacja

Dalsze wykorzystanie zamieszczonych powyżej prezentacji może odbyć się wyłącznie za zgodą autorów

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Czerwiec 2018
dziś jest: Środa, 20 Czerwiec 2018
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Aktualności

Lista rankingowa, lista rezerwowa oraz lista odrzuconych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w rundzie nr 6

2018-06-18
Lista rankingowa, lista rezerwowa oraz lista odrzuconych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w rundzie nr 6

Enterprise Europe Network: Giełda kooperacyjna podczas 56. Międzynarodowych Targów AGRA 2018, 28 sierpnia 2018, Gorna Radgona (Słowenia)

2018-06-14
Ośrodek Enterprise Europe Network w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w giełdzie kooperacyjnej: Meet4Business Matchmaking, która odbędzie się 28 sierpnia 2018 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie "Szansa na sukces" - REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

2018-06-11
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza od 1 września 2017 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE do udziału w projekcie „Szansa na Sukces”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, numer i nazwa działania: 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Lista rankingowa rekomendowanych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach naboru do dnia 23.04.2018 r. w ramach realizacji projektu ROWES - szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”

2018-06-06
Lista rankingowa rekomendowanych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach naboru do dnia 23.04.2018 r. z uwzględnieniem odwołań w ramach realizacji projektu ROWES -szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”

Lista rankingowa rekomendowanych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach naboru do dnia 23.04.2018 r. w ramach realizacji projektu ROWES - kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I”

2018-06-06
Lista rankingowa rekomendowanych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach naboru do dnia 23.04.2018 r. z uwzględnieniem odwołań w ramach realizacji projektu "ROWES - kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I”

Enterprise Europe Network: Giełda kooperacyjna podczas targów gier komputerowych i technologii wirtualnych gamescom, 21 - 23 sierpnia 2018, Kolonia (Niemcy)

2018-06-06
Ośrodek Enterprise Europe Network w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w giełdzie kooperacyjnej: gamesmatch 2018, która odbędzie się w dniach w dniach 21 - 23 sierpnia 2018r.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 34.277.000,00 PLN