Historia

 

Czerwiec 2007- Targi Innowacji
Luty 2007- Konferencja Inaugurująca działalalnośc Preinkubatora Akademickiego Podkarpackiego Parku Naukowo - Technologicznego
Listopad 2006- podpisanie umowy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie na realizację projektu doradczego; - Konferencja Inauguracyjna projektu doradczego
Czerwiec 2006- złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach SPO WKP, lata 2004 - 2006 działanie 1.3 "Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm”
- Projekt doradczy pn. „Wspomaganie zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo – Technologicznym” (Całkowity koszt ok. 646 tyś PLN)
Luty 2005- podpisanie umowy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie na realizację projektu  inwestycyjnego
Lipiec 2004- Uchwały Samorządu Województwa Podkarpackiego
- Przystąpienie do realizacji projektu utworzenia PPNT (Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr XXVI/273/04 z 15.07.2004).
- Utworzenie oraz zarządzanie PPNT (Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 122/1901/04 z 06.07.2004).
- Złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach SPO WKP, działanie 1.3 "Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm"
- Projekt inwestycyjny pn. "Utworzenie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT) - Etap 1" (Całkowity koszt: 40 mln PLN) Zaakceptowany
Maj 2004-opracowanie Studium Wykonalności, Biznes Planu oraz Oceny Oddziaływania na Środowisko

 

 

 

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Lipiec 2018
dziś jest: Sobota, 21 Lipiec 2018
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Aktualności

Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwie w ramach Enterprise Europe Network

2018-07-19
Pomagamy określić poziom innowacyjności przedsiębiorstwa oraz powstających w firmie rozwiązań lub pozyskać nowe technologie w ramach współpracy technologicznej i transferu technologii.

WZNOWIENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU "Szansa na sukces" - rekrutacja uzupełniająca II, decyduje kolejność zgłoszeń.

2018-07-17
Rekrutacja uzupełniająca do Projektu "Szansa na sukces" będzie prowadzona od 29.06.2018 do ogłoszenia o zamknięciu naboru na stronie www.rarr.rzeszow.pl w zakładce projektu „Szansa na Sukces” i w zakładce „Aktualności”.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 34.277.000,00 PLN