Historia

 

Czerwiec 2007- Targi Innowacji
Luty 2007- Konferencja Inaugurująca działalalnośc Preinkubatora Akademickiego Podkarpackiego Parku Naukowo - Technologicznego
Listopad 2006- podpisanie umowy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie na realizację projektu doradczego; - Konferencja Inauguracyjna projektu doradczego
Czerwiec 2006- złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach SPO WKP, lata 2004 - 2006 działanie 1.3 "Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm”
- Projekt doradczy pn. „Wspomaganie zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo – Technologicznym” (Całkowity koszt ok. 646 tyś PLN)
Luty 2005- podpisanie umowy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie na realizację projektu  inwestycyjnego
Lipiec 2004- Uchwały Samorządu Województwa Podkarpackiego
- Przystąpienie do realizacji projektu utworzenia PPNT (Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr XXVI/273/04 z 15.07.2004).
- Utworzenie oraz zarządzanie PPNT (Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 122/1901/04 z 06.07.2004).
- Złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach SPO WKP, działanie 1.3 "Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm"
- Projekt inwestycyjny pn. "Utworzenie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT) - Etap 1" (Całkowity koszt: 40 mln PLN) Zaakceptowany
Maj 2004-opracowanie Studium Wykonalności, Biznes Planu oraz Oceny Oddziaływania na Środowisko

 

 

 

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Kwiecień 2018
dziś jest: Sobota, 21 Kwiecień 2018
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Aktualności

Zapraszamy do udziału w projekcie "Szansa na sukces" - rekrutacja do II edycji rozpoczyna się od 01.03.2018 r.

2018-04-19
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza od 1 września 2017 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE do udziału w projekcie „Szansa na Sukces”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, numer i nazwa działania: 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Enterprise Europe Network: Giełda kooperacyjna AgroB2B@NSFair na targach International Agriculture Fair, Novi Sad (Serbia), 16 maja 2018 r.

2018-04-17
Ośrodek Enterprise Europe Network w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w giełdzie kooperacyjnej, która odbędzie się w dniu 16 maja 2018 r.

III Podkarpackie Targi Ekonomii Społecznej

2018-04-13
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza podmioty ekonomii społecznej działające na terenie województwa podkarpackiego do udziału w III Podkarpackich Targach Ekonomii Społecznej. Tegoroczne Targi odbędą się 3 maja (na wolnym powietrzu), jako impreza towarzysząca Święta Paniagi w Rzeszowie, w godzinach od 10.00 do 18.00- ulubionego święta rzeszowian.

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, poszukuje pracowników na stanowisko: Animator Miejsce pracy: Tarnobrzeg, Mielec, Sędziszów Młp., Dębica, Strzyżów.

2018-04-12
Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, poszukuje pracowników na stanowisko: Animator Miejsce pracy: Tarnobrzeg, Mielec, Sędziszów Młp., Dębica, Strzyżów.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 34.277.000,00 PLN