PROJEKTY


 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 1 sierpnia 2019 r. przystąpiła do realizacji projektu pn. „Kluczowe narzędzia do oceny i poprawy polityk miękkich innowacji” (z ang. Key tools to assess and improve soft innovation policies) – Akronim „PASSPARTOOL”. Projekt jest realizowany w ramach międzynarodowego programu Interreg Europe.

Tematyka projektu:
Konkurencyjność MŚP i ich odporność na globalne zawirowania gospodarcze są z pewnością silnie powiązane z ich zdolnością do innowacji. Jednak dynamika innowacji nie zależy tylko od badań
i rozwoju oraz zmian technologicznych, ale często opiera się na mniej widocznych, mniej sformalizowanych i trudniejszych do oceny czynnikach, głównie dotyczących wymiarów organizacyjnych i relacyjnych. Jest to istotne zarówno dla regionów, w których:
• sektory średniego i niskiego poziomu technologii, jak i bardzo małe / mikroprzedsiębiorstwa są znaczące dla lokalnej gospodarki,
• występuje silna obecność sektorów gospodarki związanych z innowacjami społecznymi, mniej zależnych od formalnych badań i rozwoju.
Wspólnym wyzwaniem, przed którym stoją partnerzy projektu, pochodzący z 7 regionów Europy, jest opracowanie nowych narzędzi i wskaźników, które pozwolą im lepiej zrozumieć i ocenić dynamikę innowacji niezwiązaną z badaniami i rozwojem, ze szczególnym naciskiem na bezpośrednie zaangażowanie beneficjentów polityk w procesie opracowywania, monitorowania i oceny polityk.

 Cel projektu:
Ogólnym celem projektu jest zatem poprawa zdolności decydentów publicznych do opracowania skutecznych polityk wspierających nieformalne, miękkie i otwarte procesy innowacyjne
w podmiotach regionalnych, ze szczególnym naciskiem na innowacje spoza sektora badań i rozwoju oraz innowacje społeczne.
Oczekiwanymi zmianami są: zwiększona zdolność systemów monitorowania i oceny partnerów
w zakresie pomiaru i oceny dynamiki innowacji oraz zwiększona świadomość w regionach UE na temat narzędzi i metod monitorowania i oceny miękkich innowacji.

Główne wyniki to:
• 7 wizyt studyjnych, 4 warsztaty tematyczne, 3 międzyregionalne spotkania edukacyjne;
• 7 instrumentów polityki ulepszonych poprzez opracowanie i wdrożenie 7 planów działania;
• 8 dobrych praktyk udostępnionych na platformie do nauki polityk, 4 krótkie uwagi techniczne, 7 wideorecenzji i 1 videotutorial opublikowany na stronie internetowej projektu.

Partnerstwo:
PASSPARTOOL to projekt ponadnarodowy. Partnerzy Projektu to osiem organizacji partnerskich z siedmiu krajów Europy Środkowej:

1- Regional Agency for Technology and Innovation – Lider Projektu (Włochy)
2- Lithuanian innovation center (Litwa)
3- Foundation FUNDECYT Science and Technology Park of Extremadura (Hiszpania)
4- Northern Netherlands Alliance - Holandia (NIDERLANDY)
5- Local Enterprise Office, Donegal County Council (Irlandia)
6- Rzeszow Regional Development Agency (Polska)
7- Regional Council of North Karelia (Finlandia)
8- University of Groningen NL - Holandia (NIDERLANDY) – partner doradczy

Okres trwania projektu: 01.08.2019 r. – 31.01.2023 r.

Dane kontaktowe polskiego partnera projektu:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów

Strony internetowe dotyczące Projektu:
https://www.interregeurope.eu/passpartool/
https://www.facebook.com/PASSPARTOOLproject/
 


________________________________________
Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach programu Interreg Europe
________________________________________

 

 

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Grudzień 2019
dziś jest: Sobota, 14 Grudzień 2019
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Aktualności

Spotkanie branżowe: Rozwój Sektora Kreatywnego

2019-12-04
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z twórcami projektu „Wschodnie Centrum Kreatywne/ East Creative Centre” zaprasza do wzięcia udziału w prezentacji projektu „SACHE” pn. „Znaczenie wsparcia rozwoju sektora kreatywnego i sektora kultury w Europie Centralnej na przykładzie projektu SACHE, w ramach Programu Interreg Central Europe” w dniu 6 grudnia 2019 r. w Rzeszowie w Kwadracie Podkarpackiej Przestrzeni Kreatywnej, a tym samym przedstawienia założeń i celów projektu, udziału w sesji spotkania w formule Word cafe. Niniejsza prezentacja oraz spotkanie w formule Word cafe z projektu „SACHE” zostaną zorganizowane jako część wydarzenia pn. „Spotkanie branżowe: Rozwój Sektora Kreatywnego” w ramach przedsięwzięcia „Wschodnie Centrum Kreatywne/ East Creative Centre”.

Spotkanie Certyfikujące "Zostań Ambasadorem zrównoważonej produkcji filmowej i telewizyjnej w Polsce"

2019-12-02
Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych, Łódź Film Commission, Mazovia Warsaw Film Commission, Podkarpackie Film Commission i Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zapraszają w dniu 11 grudnia 2019 r. w Warszawie na spotkanie „Zostań Ambasadorem zrównoważonej produkcji filmowej i telewizyjnej w Polsce”.

Wyniki konkursu "Innowator Podkarpacia 2019" - XX edycja

2019-11-28
W dniu 27.11.2019 roku w budynku głównym Inkubatora Technologicznego IT Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego Aeropolis w Jasionce podczas konferencji pn.: „Innowacje i internacjonalizacja przedsiębiorstw”, wręczono nagrody tegorocznym laureatom oraz firmom wyróżnionym w konkursie Innowator Podkarpacia 2019.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 27 581 000,00 PLN