Projekty


RARR realizuje liczne projekty krajowe i europejskie, których celem jest rozwój regionu, firm, instytucji wspierających oraz samorządów.

Wieloletnie doświadczenie w definiowaniu, przygotowywaniu, realizacji i rozliczaniu projektów spowodowało, iż RARR jako Regionalna Instytucja Finansująca wyznaczona została do obsługi części działań w ramach programu PHARE 2000 oraz Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości i  3.4 Mikroprzędsiębiorstwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

Obecnie RARR S.A. jest regionalnym partnerem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i pełni rolę Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) przy wdrażaniu na Podkarpaciu programów dotacji dla małych i średnich przedsiębiorstw, finansowanych ze środków Unii Europejskiej i Ministerstwa Gospodarki (2007-2013). W ramach podpisanej umowy ramowej realizujemy zadania zlecane przez PARP, dotyczące obsługi części działań w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Realizujemy duży  i nowatorski projekt w ramach Inicjatywy wspólnotowej EQUAL pod nazwą „Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej „Animator”. W działaniu tym oprócz RARR uczestniczy 17 innych podkarpackich organizacji pozarządowych, firm, urzędów pracy, szkół średnich i wyższych, ośrodków pomocy społecznej, a jego celem  jest walka z bezrobociem. Mówiąc bardziej szczegółowo chodzi o stworzenie  wszechstronnie przygotowanych animatorów, którzy będą się opiekować grupą 15-20 bezrobotnych. To animator będzie docierał do bezrobotnych i w ramach indywidualnych rozmów poznawał ich słabe i mocne strony, wskazywał mechanizmy rządzące rynkiem pracy i możliwości podnoszenia kwalifikacji, uczył wiary w siebie i pobudzał do aktywności w szukaniu pracy.

Jako instytucja pomocnicza zaangażowani jesteśmy w projekt INTERREG III C, realizowany przez Samorząd Województwa Podkarpackiego. Głównym celem tego projektu jest poprawa efektywności polityk i instrumentów rozwoju regionalnego, przepływ i wymiana informacji, wiedzy i dobrych praktyk 7 regionów partnerskich tj. województwa Podkarpackiego, województwa Kujawsko-Pomorskiego, regionów Midi-Pyrenees (Francja), Toskania (Włochy), Nawarra (Hiszpania), Pohjois Suomi(Finlandia), Border, Midland and Western (Irlandia).

Od października 2000 roku RARR jest członkiem sieci IRC i na mocy umowy z Unią Europejską prowadzi Ośrodek Przekazu Inowacji Polska Południowa, wspierający ponadgraniczny transfer technologii pomiędzy państwami będącymi członkami sieci.

Dostrzegając potrzebę upowszechniania  transferu technologii i innowacyjnych postaw wśród małych i średnich  przedsiębiorców, podjęliśmy się organizacji konkursu Innowator Podkarpacia.

Niedawno,  wraz z sześcioma partnerami powołaliśmy do życia  Podkarpacki Fundusz Ekonomii Społecznej, i ogłosiliśmy konkurs na wsparcie nowo tworzonych spółdzielni socjalnych. Spółdzielnie socjalne to nowy twór w polskiej rzeczywistości gospodarczej, który ma pomóc osobom długotrwale bezrobotnym, niepełnosprawnym, bezdomnym, zwolnionym z zakładów karnych, chorym psychicznie na wyrwanie się z niemocy i znalezienie miejsca pracy.

Zgodnie z decyzją Samorządu Województwa Podkarpackiego jesteśmy jednostką zarządzającą Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym, którego celem jest stymulowanie rozwoju województwa podkarpackiego w oparciu o idee inowacyjności i transferu technologii. Przyjęte do realizacji w pierwszym etapie działania obejmują uzbrojenie w infrastrukturę techniczną kilkudziesięciu hektarów gruntów w okolicach lotniska w Jasionce i budowę inkubatora przedsiębiorczości przy Politechnice Rzeszowskiej.

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Maj 2018
dziś jest: Piątek, 25 Maj 2018
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Aktualności

Ruszyła 8 edycja Konkursu Ekonomii Społecznej!

2018-05-25
Ruszyła 8 edycja Konkursu Ekonomii Społecznej! Znów można startować w jedynym ogólnopolskim konkursie dla podmiotów ekonomii społecznej. Kolejna, bo już ósma edycja, tym razem przynosi dwie duże nowości. Pierwszą z nich jest informacja o tym, iż o nagrody mogą ubiegać się krótko istniejące podmioty, bo wystarczy zaledwie 12 miesięcy działalności. I oprócz samodzielnych zgłoszeń przedsiębiorstw, pojawiła się możliwość nominowania przedsiębiorstw społecznych do udziału w konkursie. Na zgłoszenia i nominacje organizatorzy czekają do 20 czerwca 2018.

17 czerwca - Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości

2018-05-24
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w obchodach MIĘDZYNARODOWEGO DNIA SPÓŁDZIELCZOŚCI NA PODKARPACIU, który odbędzie się w dniu 17 czerwca 2018 roku. Miejscem obchodów będzie Park Kultury i Wypoczynku „BULWARY” w Rzeszowie.

Zapraszamy do udziału w projekcie "Szansa na sukces" - REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

2018-05-23
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza od 1 września 2017 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE do udziału w projekcie „Szansa na Sukces”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, numer i nazwa działania: 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie: „BYĆ KOBIETĄ”

2018-05-22
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 34.277.000,00 PLN