PROJEKTY

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie: „BYĆ KOBIETĄ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.

Projekt skierowany jest do kobiet bezrobotnych i biernych zawodowo zamieszkałych na terenie wybranych powiatów woj. podkarpackiego (jasielskiego, strzyżowskiego, brzozowskiego, przemyskiego ziemskiego, leskiego, bieszczadzkiego, niżańskiego, lubaczowskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, przeworskiego) powyżej 29 roku życia.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i możliwości zatrudnienia 75 kobiet bezrobotnych, biernych zawodowo zamieszkałych na terenie ww. powiatów województwa podkarpackiego, zamierzające powrócić aktywnie na rynek pracy. 

Projekt podzielony jest na trzy edycje.

 

Szczególnie premiowane podczas rekrutacji będą kobiety:

·  od 50 roku życia,

·  długotrwale bezrobotne,

·  niepełnosprawne,

·  o niskich kwalifikacjach zawodowych,

·  zamieszkałe na terenach wiejskich.

 

W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem dającym możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i podjęcia zatrudnienia w skład, którego wchodzi:

·  doradztwo zawodowe i opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD),

·   szkolenia z kompetencji społecznych,

·  szkolenia zawodowe (mające na celu podniesienie kwalifikacji lub przekwalifikowanie) potwierdzone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu,

·   pośrednictwo pracy,

·   stypendium szkoleniowe,

·   9 - miesięczne płatne staże zawodowe – 1304,15 zł brutto/mc,

·   zwrot kosztów dojazdu  na doradztwo zawodowe (IPD),  szkolenia, pośrednictwo pracy,

·   wsparcie Animatora przez cały okres uczestnictwa w projekcie.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY !

 

Rekrutacja do I edycji projektu odbyła się w terminie

12–28.02.2018r.


Rekrutacja do II edycji projektu odbędzie się w terminie:

04-29.06.2018r.

rekrutacja przedłuzona: od 02.07.- do momentu zrekrutowania odpowiedniej ilości osób 

 

Rekrutacja do III edycji projektu odbędzie się w terminie:

22.10.2018 r. do momentu zrekrutowania grupy kobiet

 

 

Szczegółowe informacje udzielane są w Biurze projektu:

 

      Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  
Szopena 51, 35-959 Rzeszów

 

I piętro, pokój nr 201

Tel.: 17 86 76 253; 17 86 76 291

 

 http://www.rarr.rzeszow.pl/projekty/byc-kobieta

 

wartość projektu 1 601 634,00 PLN 

w tym wartość dofinansowania projektu z UE:  1 473 503,28 PLN

 

UWAGA!
„Państwa dane osobowe, które są gromadzone przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w celu realizacji projektu  pn. „BYĆ KOBIETĄ” są przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych.”

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Wrzesień 2019
dziś jest: Wtorek, 17 Wrzesień 2019
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Aktualności

Targi Ekonomii Społecznej

2019-09-13
W niedziele 15 września 2019r. na Bulwarach nad Sanem w Jarosławiu odbędą się Targi Ekonomii Społecznej współorganizowane przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach Projektu „SENTINEL Rozwój i wzmacnianie przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalizowania ich wpływu w sektorze gospodarczym i społecznym w państwach Europy Środkowej”.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 27 581 000,00 PLN