,,Pożyczka Standardowa – Innowacyjna 1”

Środki pożyczki przeznaczone na finansowanie inwestycji realizowanych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa podkarpackiego w wysokości nawet do 600 000,00 zł z okresem spłaty do 84 miesięcy.

Pożyczkę można wykorzystać na cele rozwojowo - inwestycyjne, w tym:

 • w ramach komponentu standardowego maksymalnie do 300 000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć rozwojowych, z okresem kredytowania do 60 miesięcy (np. zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu, wartości niematerialnych i prawnych, modernizacja i adaptacja zakładów produkcyjnych)
 • w ramach komponentu innowacyjnego powyżej 300 000,00 zł do 600 000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć rozwojowych w zakresie zakupu wyłącznie nowych środków trwałych z okresem kredytowania do 84 miesięcy.

Finansowanie zakupu nieruchomości:

W ramach pożyczki istnieje możliwość nabywania budynków, lokali, bądź ich części.

Finansowane mogą być wyłącznie nieruchomości, w których prowadzona będzie działalność produkcyjna przedsiębiorstwa, rozumiana, jako wytwarzanie produktów, świadczenie usług lub obrót towarami, oraz wiążąca się z zastosowaniem zasobów przedsiębiorstwa, takich jak np. siła robocza, techniki wytwórcze, sieć informacyjna, materiały, surowce.

Finansowane mogą być wyłącznie nieruchomości niemające przeznaczenia mieszkalnego. 

Finansowaniu nie podlegają nieruchomości przeznaczone do obrotu lub stanowiące lokatę kapitału. 

Oprocentowanie pożyczki:

 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis.
  Obecnie wynosi 1,87%.
 • na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej obliczanej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej.
  Obecnie oprocentowanie rozpoczyna się od 2,87%.

Instrument Finansowy  "Pożyczka Standardowa - Innowacyjna 1" jest finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.
Celem Projektu jest ułatwienie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z terenu województwa podkarpackiego dostępu do kapitału zewnętrznego w formie pożyczek preferencyjnych na rozwój działalności gospodarczej.

Wartość realizowanego projektu: 227 860 631,36 zł, w tym:

 • wkład UE: 193,68 mln zł
 • wkład krajowy z Budżetu Państwa: 22,79 mln zł.

W ramach realizowanego projektu Pośrednik Finansowy otrzymał środki w wysokości 7 000 000,00 zł na wsparcie co najmniej 31 przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy.
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. pełni rolę Pośrednika Finansowego.

Zachęcamy do zapozanania się z informacją o Projekcie na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego www.bgk.pl

Szczegółowe informacje na temat pożyczki można uzyskać:

 • osobiście w siedzibie RARR S.A. przy ul. Szopena 51 w Rzeszowie, pokój 308 (II piętro),
 • telefonicznie pod nr telefonu: (0-17) 86 76 256, (0-17) 86 76 231,
 • e-mail: gpuc@rarr.rzeszowe.pl, amajkut@rarr.rzeszow.pl
 • w Punktach Obsługi zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego:

 L.p.

 Nazwa Punktu Obsługi Klienta

Adres

Godziny otwarcia

1.Punkt Obsługi Klienta w Rzeszowie                                                                                                                                                   

RARR S.A.                                      ul. Szopena 51                                35-959 Rzeszów                            pok. 308

Poniedziałek - Piatek   

07:00 - 15:30                                                                                              

2.Punkt Obsługi Klienta w JasionceJasionka 954                                  36-002 Jasionka                              pok. 123                                                  

Poniedziałek - Środa    

09:00 - 13:00

3.Punkt Obsługi Klienta w Mielcuul. Chopina 18                                 39-300 Mielec

Poniedziałek - Piatek 

08:00 - 16:00

4.Punkt Obsługi Klienta w Dębicy ul. Krakowska 55                            39-200 Dębica

Wtorek - Czwartek           

09:00 - 13:00

5.Punk Obsługi Klienta  w Pilźnieul. Rynek 34                                    39-220 Pilzno

Wtorek - Czwartek           

09:00 - 13:00

6.Punkt Obsługi Klienta w Lubaczowieul. Kościuszki 12                            37-600 Lubaczów

Wtorek - Czwartek             

09:00 - 13:00        

7.Punkt Obsługi Klienta w Radymnieul. Budowalnych 3A                        37-550 Radymno

Wtorek - Czwartek         

09:00 - 13:00

 

Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o przyznanie pożyczki:

REGULAMIN

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

WZÓR UMOWY POŻYCZKI WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

ROZLICZENIE POŻYCZKI

 

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Wrzesień 2019
dziś jest: Poniedziałek, 23 Wrzesień 2019
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 27 581 000,00 PLN